Protokół Komisji Konkursowej X edycji Ogólnopolskiego Konkursu Literackiego pt. „Wiersz o Babci i Dziadku” ogłoszonego przez KSPS 28 września 2023 r.

Protokół Komisji Konkursowej X edycji Ogólnopolskiego Konkursu Literackiego – pobierz

Komisja Konkursowa w składzie :

 1. Teresa Lipowska – aktorka, Honorowa Babcia I edycji Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego KSPS pt. „Kwiaty dla Babci i Dziadka”, Przewodnicząca 10 edycji Ogólnopolskiego Konkursu Literackiego
 2. Ewa Brzezińska – nauczycielka języka polskiego
 3. Elżbieta Ciborska – pracownik naukowy, autorka wielu książek i publikacji naukowych, dziennikarka
 4. Janusz Nowicki – nauczyciel, wydawca

dokonała w dniach 18 i 28 grudnia 2023 oraz 5 stycznia 2024 wnikliwej oceny 81nadesłanych na konkurs wierszy. Zadaniem konkursowym było napisanie wiersza o Babci i Dziadku  dowolnego pod względem gatunkowym i wersyfikacyjnym. Celem zaś konkursu, podobnie jak poprzednich 7-miu edycjach, było wychowanie dzieci i młodzieży w duchu szacunku dla wartości rodzinnych, kształtowanie silnych więzi rodzinnych, zwrócenie uwagi na ogromną rolę Babci i Dziadka w wychowaniu dzieci. Niezwykle także ważnym celem tego konkursu jest promowanie i rozwijanie młodych talentów, rozwijanie wyobraźni twórczej, wyrabianie nawyku dbałości o kulturę języka na różnych poziomach (ortograficznym, interpunkcyjnym, leksykalnym, składniowym, fleksyjnym, graficznym) oraz popularyzacja twórczości literackiej. Są to jak widać cele bardzo ambitne. Niełatwo było uczestnikom tego konkursu sprostać tym wymaganiom. Wyrażanie słowami uczuć i emocji jest zawsze trudne. Nasi uczestnicy Konkursu podjęli ten trud na miarę swoich umiejętności, chociaż słownictwo i użyte metafory w niektórych wierszach wzbudzają wątpliwości, czy ich autorzy nie korzystali z pomocy rodziców.

Najważniejsze jednak jest to, że utwory nadesłane na Konkurs spełniają zarówno cele, jak też stanowią niezwykle cenny materiał dla lepszego poznania młodych ludzi, ich tęsknot, uczuć i wrażliwości. Chwile przeżyte z Dziadkami żyją w pamięci wnucząt. Dziadkowie uosabiają odwieczne wartości rodzinne, są ze sobą wiele lat i bardzo się kochają. Dla wnuków mają zawsze czas, służą radą i pomocą. Wnuki mają świadomość zmian jakie zaszły w świecie, ale często staroświeccy, z dzisiejszego punktu widzenia, Dziadkowie są właśnie ciekawym i cennym łącznikiem między czasem minionym a obecnym.

Z lektury prac konkursowych wynika, że miłość wnucząt do Dziadków jest silnie zakorzeniona w młodym pokoleniu. Wierzymy, że ten Konkurs umacnia to pozytywne zjawisko.

Jury wyraża uznanie i podziękowanie dla utalentowanych nauczycieli prowadzących oraz dyrektorów szkół, których uczniowie uczestniczyli w tej edycji konkursu.

Gratulujemy Laureatom, a wyrazy podziękowania i zachęty do działań twórczych przekazujemy wszystkim pozostałym uczestnikom Konkursu.

I Szkoły podstawowe

Komisja postanowiła w I kategorii – uczniowie szkół podstawowych wyodrębnić grupę najmłodszych uczniów w wieku 7 – 9 lat i przyznała 7 równorzędnych nagród specjalnych n/wym. autorom wierszy:

Grupa wiekowa 7 – 9 lat

 1. Wojciech Czarnociński (7 lat) za wiersz pt. „Zgadywanka wnuczka”, uczeń Szkoły Podstawowej w Kotuniu; nauczyciel prowadzący – Joanna Pawłowska
 2. Michał Kurowski (7 lat) za wiersz pt. „Chatka pełna miłości”, uczeń Szkoły Podstawowej Nr 2 w Mińsku Mazowieckim; nauczyciel prowadzący – Małgorzata Bogusz
 3. Lena Maciejewska (7 lat) za wiersz pt. „Nasi dziadkowie”, uczennica Szkoły Podstawowej Nr 3 w Brzezinach; nauczyciel prowadzący – Mirosława Lechowska
 4. Oliwier Żołnierzak (8 lat) za wiersz pt. „Babcia od czekoladek, dziadek od rozśmieszanek”, uczeń Szkoły Podstawowej Nr 1 w Węgrowie; nauczyciel prowadzący – Małgorzata Bargadyn
 5. Wiktor Manelski (9 lat) za wiersz pt. „Ciche marzenia”, uczeń Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Rypinie; nauczyciel prowadzący – Wioleta Słodowska
 6. Anastazja Jaskuła (9 lat) za wiersz pt. „Kochajmy Babcie i Dziadków”, uczennica Szkoły Podstawowej Nr 2 w Gryfowie Sląskim; nauczyciel prowadzący – Małgorzata Kubaj
 7. Matylda Błauciak (9 lat) za wiersz pt. „Kocham …”, uczennica Szkoły Podstawowej Nr 2 w Gryfowie Sląskim; nauczyciel prowadzący – Małgorzata Kubaj

Grupa wiekowa 10 – 14 lat

Komisja przyznała jedną nagrodę I ; cztery nagrody II ; trzy nagrody III, 3 nagrody specjalne i 3 wyróżnienia.

I nagroda – Agnieszka Lipińska (13 lat) za wiersz pt. „Skąd się bierze miłość”, uczennica Zespołu Oświatowego w Mordach, nauczyciel prowadzący – Elżbieta Żodzik

II nagroda – Kacper Fressel (12 lat) za wiersz pt. „Szczęściarz”, uczeń Szkoły Podstawowej Nr 3

w Brzezinach, nauczyciel prowadzący – Mirosława Lechowska

II nagroda – Maria Pawelczyk (12 lat) za wiersz pt. „Dziadek i jego spadek”, uczennica Szkoły Podstawowej Nr 3 w Przasnyszu, nauczyciel prowadzący – Jolanta Zasada

II nagroda – Gabriela Seroczyńska (11 lat) za wiersz pt. „Babcinkowo”, uczennica Zespołu Oświatowego w Pruszynie, nauczyciel prowadzący – Iwona Chacińska

II nagroda – Roksana Papis (13 lat) za wiersz pt. „Portret”, uczennica PSP w Rusinowie, nauczyciel prowadzący – Agata Krzyżanowska

III nagroda – Zuzanna Lewandowska (10 lat) za wiersz pt. „Kochamy Was Dziadkowie”, uczennica Szkoły Podstawowej w Solcu, nauczyciel prowadzący – Katarzyna Smyczyńska

III nagroda – Julia Mazuchowska (13 lat) za wiersz pt. „Dziękujemy”, uczennica Szkoły Podstawowej w Koziebrodach, nauczyciel prowadzący – Anna Kurkiewicz

III nagroda – Franciszek Borzęcki (12 lat) za wiersz pt. „Nowocześni dziadkowie”, uczeń Szkoły Podstawowej w Strzale; nauczyciel prowadzący – Anetta Marzec

Nagroda specjalna – Aleksandra Kochańska (13 lat) za wiersz pt. „Wspomnienia”, uczennica Szkoły Podstawowej w Brzozowie Starym; nauczyciel prowadzący – Teresa Kupiec

Nagroda specjalna – Maja Kochańska (13 lat) za wiersz pt. „List do Babci”, uczennica Szkoły Podstawowej w Brzozowie Starym; nauczyciel prowadzący – Teresa Kupiec

Nagroda specjalna – Jakub Rymkiewicz (14 lat) za wiersz pt. „Lekcja życia”, uczeń Szkoły Podstawowej Nr 31w Częstochowie; nauczyciel prowadzący – Ewa Ossowska

Wyróżnienia

1. Oliwia Karpińska (11 lat) za wiersz pt. „Do nieskończoności”, uczennica Szkoły Podstawowej

w Brzozowie Stary; nauczyciel prowadzący  Teresa Kupiec

2. Lena Kaźmierczak (12 lat) za wiersz pt. „Tęsknota”, uczennica Szkoły Podstawowej Nr 9

w Kutnie; nauczyciel prowadzący  Joanna Lach-Skrzynecka

3. Lena Chojnacka (10 lat) za wiersz pt. „Dla moich Dziadków”, uczennica Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 1 w Rypinie; nauczyciel prowadzący  Anna Murawska

II kategoria wiekowa – uczniowie szkół ponadpodstawowych

Komisja przyznała jedną nagrodę I ; dwie nagrody II ; jedną nagrodę III i nagrodę specjalną.

I nagroda – Joanna Deluga (14 lat) za wiersz pt. „Czasem …”, uczennica Zespołu Szkół Nr 1

w Wyszkowie, nauczyciel prowadzący – Edyta Bocian

II nagroda – Alicja Niezabitowska (18 lat) za wiersz pt. „Kapelusze radości”, uczennica Zespołu Szkół Nr 1 w Przysusze, nauczyciel prowadzący – Iwona Żmijewska

II nagroda – Laura Markowska (19 lat) za wiersz pt. „Jedyna Babcia”, uczennica Zespołu Szkół

Nr 1 w Wyszkowie; nauczyciel prowadzący – Urszula Salwin

III nagroda – Szymon Godleś (18 lat) za wiersz pt. „Niemożliwość”, uczeń Zespołu Szkół Nr 1

w Wyszkowie, nauczyciel prowadzący – Karina Gnatkowska

Nagroda specjalna – Mateusz Rymkiewicz (17 lat) za wiersz pt. „Tryptyk”, uczeń IV LO

w Częstochowie, nauczyciel prowadzący – Beata Smakosz

 

Komisja Konkursowa serdecznie gratuluje i życzy dalszych sukcesów wszystkim Laureatom i Wyróżnionym oraz dyrektorom ich szkół, nauczycielom prowadzącym i rodzicom.

 

Przewodnicząca Komisji Konkursowej

Teresa Lipowska