Drodzy Dyrektorzy Szkół, Laureaci, Wyróżnieni oraz ich nauczyciele prowadzący uczestniczący w XXX edycji Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego pt. „Kwiaty dla Babci i Dziadka” i X edycji Ogólnopolskiego Konkursu Literackiego pt. „Wiersz o Babci i Dziadku”

Zarząd Krajowego Stowarzyszenia Pomocy Szkole uprzejmie informuje, że podsumowanie w/w
edycji Ogólnopolskich Konkursów i wręczenie nagród, dyplomów Laureatom
i Wyróżnionym za najlepsze prace konkursowe oraz wręczenie upominków książkowych
i dyplomów nauczycielom prowadzącym odbędzie się w tym roku (z przyczyn od nas niezależnych)
w nieco późniejszym terminie.
O miejscu i terminie wszyscy zostaną odpowiednio wcześniej powiadomieni mailem lub
telefonicznie.

Kochane Babcie i Kochani Dziadkowie !

Z okazji zbliżającego się Waszego Święta składamy Wam najserdeczniejsze życzenia
w imieniu wszystkich uczestników Konkursu Plastycznego „Kwiaty dla Babci i Dziadka”
i Konkursu Literackiego „Wiersz o Babci i Dziadku” oraz władz statutowych naszego
Stowarzyszenia. Życzymy Wam z całego serca jak najlepszego zdrowia, jak najdłuższego
życia w spokoju, jak najwięcej miłości i szacunku od Kochanych Wnucząt, jak największej
satysfakcji, radości i wszelkiej pomyślności we wszystkich dziedzinach Waszego
szczęśliwego życia i działalności !!!
Wraz z najlepszymi życzeniami dedykujemy Wam 3 wybrane wiersze z 81 i 3 prace
plastyczne wybrane z 204 prac konkursowych, napisane i namalowane przez laureatów
tegorocznych edycji konkursów literackiego i plastycznego, uczniów różnych typów szkół w
Polsce.
Gratulujemy i cieszymy się razem z Wami, że mamy tak utalentowane dzieci !!!