Kolejny bardzo udany „Piknik rodzinny” w Zespole Oświatowym w Pruszynie w dniu 9 czerwca 2022

Wielopokoleniowa uroczystość w dn. 9 czerwca 2022 r. pn. „Piknik rodzinny” została w tym roku wzbogacona o oddanie w posiadanie społeczności szkolnej Zespołu Oświatowego w Pruszynie nowocześnie wyposażonej kuchni i liczne konkursy przeprowadzone wcześniej w przedszkolach i szkołach podstawowych funkcjonujących w gminie Siedlce. Ponadto świętowano trzy niezwykle ważne dni dla każdej rodziny tj. Dzień Matki, Dzień Dziecka i Dzień Ojca. Dlatego też przygotowany przez Gospodarzy Pruszyna i gminy Siedlce program był bardzo bogaty, a nagród też bardzo dużo dla laureatów licznych konkursów przeprowadzonych nie tylko przez wspaniałych nauczycieli, ale także przez Gminny Ośrodek Kultury w Strzale.

Oficjalnego otwarcia uroczystości dokonał Pan Henryk Brodowski – Wójt Gminy Siedlce, a Pani Iwona Chacińska – Dyrektor ZO w Pruszynie serdecznie powitała przybyłych licznie gości. Poświęcenia oddanej do użytku kuchni dokonał ks.Proboszcz miejscowej parafii. Wśród gości byli m.in. : Ewa Orzełowska – członek Zarządu Mazowieckiego Urzędu Marszałkowskiego; Zofia Grzebisz-Nowicka Przewodnicząca KSPS; radni Gm.Siedlce, dyrektorzy lub delegowani nauczyciele Zespołów Oświatowych; działacze kultury; przedstawiciele organizacji pozarządowych , sołtysi, strażacy i wiele innych zacnych osób. Wszystkim gościom bardzo serdecznie dziękowała Pani Dyrektor Iwona Chacińska za uświetnienie tej ważnej uroczystości. Ewa Orzełowska i Zofia Grzebisz-Nowicka w swoich wystąpieniach odwzajemniły się gratulacjami i życzeniami adresowanymi do organizatorów tej wspaniałej uroczystości, matek, ojców, a przede wszystkim do przedszkolaków i uczniów oraz licznej grupy laureatów i wyróżnionych w konkursach. Pan Wójt Henryk Brodowski poinformował  uczestników uroczystości o zamierzeniach inwestycyjnych w Pruszynie, zwracając się z prośbą do Pani Marszałek o dofinansowanie ich ze środków będących w dyspozycji Mazowieckiego Urzędu Marszałkowskiego.

Niezwykle ważną częścią tej pięknej uroczystości było wręczenie nagród laureatom i wyróżnionym różnych konkursów. Największą grupę stanowiły przedszkolaki z Pruszyna, Żelkowa Kolonii, Białek, Strzały i Stoku Lackiego, które uczestniczyły w gminnym konkursie plastycznym pt. „Kwiaty, kwiateczki dla mojej Mateczki” zorganizowanym przez Gminny Ośrodek Kultury w Strzale. Dla wszystkich 23 laureatów i 9 wyróżnionych w 4-ch kategoriach wiekowych (dzieci 3-letnie, 4-letnie, 5-letnie i 6-letnie) przywiozła też nagrody Przewodnicząca Zofia Grzebisz-Nowicka i wraz z gorącymi gratulacjami wręczyła im w imieniu KSPS, a dla Przedszkola w Pruszynie przekazała 2720 plastikowych liter  polskiego alfabetu z Wydawnictwa Galaktyka. Upominki książkowe wręczyła wraz z gratulacjami i najlepszymi życzeniami także Panu Wójtowi, Pani Dyrektor Zespołu Oświatowego w Pruszynie, Przew. Rady Rodziców Annie Nowakowskiej i Przew. Samorządu Uczniowskiego, a Pani Dyrektor GOK wręczyła książki z piosenkami w języku polskim i angielskim.

Złożyła również serdeczne podziękowania i życzenia uczestniczącym w Pikniku Mamom, Ojcom, a przedszkolakom i uczniom oraz ich nauczycielom życzyła pomyślnego zakończenia roku szkolnego i dobrego, radosnego wypoczynku. Zaprosiła też na zdrowy, pożyteczny i atrakcyjny wypoczynek na turnusach zorganizowanych przez KSPS w dobrych ośrodkach nad Bałtykiem. Zostało to przyjęte burzliwymi brawami.

Oprawę artystyczną uroczystości zapewniły dzieci i młodzież pod kierunkiem wspaniałych nauczycieli Zespołu Oświatowego w Pruszynie i instruktorów Gminnego Ośrodka Kultury w Strzale.

Wszystkie części tego rodzinnego, wielopokoleniowego Pikniku przebiegły w serdecznej, radosnej i przyjacielskiej atmosferze.

Wielkie dzięki i gratulacje !!!

dav