Wzruszająca uroczystość odznaczenia Technikum Spożywczo-Gastronomicznego im. Jana Pawła II w Warszawie Medalem w. Jana Pawła II w dn. 28.04.2022

Uroczystość odznaczenia Technikum Spożywczo-Gastronomicznego im. Jana Pawła II w Warszawie przy ul. Komorskiej 17/23 miała bardzo podniosły i wzruszający charakter. Kapituła Stowarzyszenia Pamięć Jana Pawła II w dowód szczególnych zasług w upamiętnianiu pontyfikatu Papieża Św. Jana Pawła II nadała szkole i pośmiertnie 

b. Dyrektor Ewie Ladzie Medale Świętego Jana Pawła II.

Oficjalnego otwarcia i powitania Gości uroczystości dokonał Pan Łukasz Kania – dyrektor Zespołu Szkół Spożywczo-Gastronomicznych. Zaszczycili swoją obecnością m. in. zasłużony Kulturze Polskiej, Kanclerz Kapituły – Ryszard Zawadowski dyrektor Społecznego Centrum Dokumentacji Pontyfikatu Jana Pawła II, .Aneta Buczyńska reprezentująca Instytut Papieża Jana Pawła II , Dominika Żukowska-Gardzińska reprezentująca Centrum Myśli Jana Pawła II, Przewodnicząca Krajowego Stowarzyszenia Pomocy Szkole – Zofia Grzebisz-Nowicka, Przyjaciółka KSPS, aktorka – Halina Rowicka-Kalczyńska, mąż b. dyrektor Ewy Lady – Sławomir Lada.

Rys historyczny szkoły przedstawiła Renata Rycharska – wicedyrektorka ZSSG, a wręczenia Medalu i odznaczenia Sztandaru Szkoły dokonał Kanclerz KapitułyRyszard Zawadowski. Podkreślił w swoim wystąpieniu wieloletnie zasługi szkoły w zakresie upamiętniania historycznego pontyfikatu Wielkiego Polaka Papieża – Św. Jana Pawła II.

Przekazał też uczestnikom uroczystości serdeczne życzenia. W imieniu społeczności szkolnej Dyrektor Łukasz Kania podziękował za przyznanie szkole tak zaszczytnego wyróżnienia, jakim jest odznaczenie szkoły Medalem Św. Jana Pawła II.

Wzruszającym momentem uroczystości było też odczytanie przez Kanclerza Aktu nadania Medalu Św. Jana Pawła II pośmiertnie Pani Ewie Ladzie – byłej wspaniałej Dyrektor tej szkoły. Medal ten odebrał mąż zmarłej – Sławomir Lada, który w swoim wystąpieniu podziękował za przyznanie Żonie Medalu i przypomniał fragmenty Jej działalności.

Następnie głos zabrała Przewodnicząca KSPS – Zofia Grzebisz-Nowicka, która w serdecznych słowach pogratulowała społeczności szkolnej uhonorowania dotychczasowych zasług szkoły nadaniem Medalu Świętego Jana Pawła II. Z radością podkreśliła wspólną realizację z ZSSG Programu edukacyjno-wychowawczego z cyklu „Tradycje i obrzędy polskie – Boże Narodzenie i Wielkanoc”. Złożyła też gorące życzenia osiągania dalszych sukcesów edukacyjnych, wychowawczych, integracyjnych i wdrażania w życie wartości, które przekazał nam wszystkim Wielki Polak Papież Święty Jan Paweł II.

Wręczyła też Dyrektorowi Łukaszowi Kani ufundowany przez KSPS wyjątkowy Album wydany z okazji 100 rocznicy urodzin Karola Wojtyły, dający świadectwo 27 lat pontyfikatu niestrudzonego w swej posłudze Papieża Świętego Jana Pawła II.

Upominki książkowe wręczyła również p. dyr. Ewie Orłowskiej, p. Wicedyrektor Renacie Rycharskiej, Przewodniczącej Rady Rodziców – Monice Kokorzyckiej, Przewodniczącej Samorządu Uczniowskiego – Paulinie Dudys, Kanclerzowi Kapituły p. Ryszardowi Zawadowskiemu i aktorce p. Halinie Rowickiej-Kalczyńskiej.

Oprawę artystyczną tej niezwykłej uroczystości zapewniła nasza Przyjaciółka, wspaniała aktorka Halina Rowicka-Kalczyńska, która przedstawiła 2 piękne utwory twórczości 

Św. Jana Pawła II.

Na zakończenie wspólnie odśpiewano Barkę. Było wiele wzruszeń, wspomnień i inspiracji do dalszych wspólnych działań dla dobra przyszłości młodego pokolenia Polek i Polaków.

Wielkie brawa !!!