Niezwykle udane 4 zimowiska, w tym 2 obozy sportowe dla uczniów różnych typów szkół zorganizowane przez KSPS w Murzasichlu, Zawoi i Rabce-Zdroju w okresie ferii zimowych 2022

Program tegorocznych zimowisk, podobnie jak na wszystkich dotychczas zorganizowanych przez KSPS turnusach rekreacyjno-wypoczynkowych połączonych z różnymi formami edukacji był bardzo ambitny, bogaty w formy realizacyjne i dostosowany do wieku i zainteresowań dzieci i młodzieży. Realizowany był w 6 blokach tematycznych, ale każdy z turnusów miał 2 cele wiodące : 

1. Poprawa stanu zdrowia fizycznego i psychicznego, promocja zdrowia i profilaktyki zdrowotnej, nauka zasad zdrowego stylu życia i bezpiecznego przebywania w każdym miejscu pracy, zabawy, wypoczynku

2. Wszechstronny rozwój fizyczny i intelektualny uczniów poprzez różnorodność zajęć programowych w ciągu dnia na świeżym powietrzu, a wieczorami w salach ośrodka wypoczynkowego

Dzięki wysoko kwalifikowanej kadrze pedagogiczno-medycznej  – kierownikom, wychowawcom, edukatorom i instruktorom ds. sportów zimowych oraz aktywności dzieci i młodzieży zostały osiągnięte zarówno te cele wiodące, jak również cały program na każdym zimowisku został zrealizowany z pożytkiem dla zdrowia i wszechstronnego rozwoju uczestników. 

Zapewniono uczestnikom bezpieczny, atrakcyjny i aktywny wypoczynek. Stworzono na każdym zimowisku atmosferę opartą na wzajemnym szacunku i przyjaźni, wzbogacono każdego uczestnika o nowe pozytywne doświadczenia i przeżycia, nauczono współdziałania w grupie, w atmosferze życzliwości i zrozumienia, w poszanowaniu wolności i indywidualności każdego uczestnika, podniesiono stopień samooceny i samoakceptacji, uczono wrażliwości na drugiego człowieka i jego potrzeby. 

Uczestnicy wszystkich turnusów zostali zapoznani z zasadami korzystania ze szlaków górskich. Poznały zasady bezpiecznego korzystania ze : stoków narciarskich, wyciągów narciarskich i lodowisk.

Nauczyli się wielu gier edukacyjnych i zbaw ruchowych na świeżym powietrzu, wielu gier planszowych i zabaw w salach Ośrodków Wypoczynkowych, które pozwolą im po powrocie do swoich domów spędzać wolny czas z pożytkiem dla rozwoju intelektualnego bez nadmiernego korzystania z komputerów i gier w telefonach komórkowych.

Wiele miejsca w trakcie pobytu dzieci i młodzieży na naszych zimowiskach poświęcono także wycieczkom pieszym i autokarowym. Łącznie uczestniczyli w 22 wycieczkach pieszych i 15 wycieczkach autokarowych.

Dzięki temu poznali wiele najciekawszych historycznie miejsc, muzeów, obiektów, parków narodowych, tradycje i obrzędy miejscowej ludności, a także różne aspekty kultury materialnej, w tym sakralnej na terenie województwa małopolskiego (Kraków, Zakopane, Sucha Beskidzka, 

Rabka-Zdrój). Było to możliwe dzięki posiadaniu przez turnusy do swojej dyspozycji autokaru 

z kierowcą opłaconego przez KSPS.

Wielką atrakcją z pożytkiem dla zdrowia dzieci i młodzieży było umożliwienie uczestnikom zimowisk w Murzasichlu skorzystania z zabiegów rehabilitacyjnych Term Chochołowskich, a uczestnikom zimowiska w Zawoi wjazd kolejką linowo-terenową na Gubałówkę. Natomiast uczestnicy zimowiska w Rabce-Zdroju cieszyli się wieloma atrakcjami zorganizowanymi na stokach górskich, zwiedzaniem Krakowa, Zakopanego i uzdrowiska Rabka-Zdrój.

Niezwykłe wrażenia i radosne przeżycia miały dzieci z udziału w zorganizowanych  dla nich kuligów góralskich, ognisk z pieczeniem kiełbasy i śpiewaniem piosenek regionalnych.

Dzieci wyjechały z turnusów zdrowe i wypoczęte. Dobrze wykorzystały walory zdrowotne gór. Otrzymały wskazówki jak należy na co dzień dbać o swoje zdrowie i bezpieczeństwo, jak przestrzegać zasad obowiązujących w trakcie trwającej pandemii COVID-19. Wysłuchały prelekcji o zdrowym stylu życia, zdrowym żywieniu, uczestniczyły w prezentacjach „pierwszej pomocy przedmedycznej” przeprowadzonych przez edukatorów z miejscowych Komend Policji i Państwowej Straży Pożarnej oraz przez  pielęgniarki. Zdobyły więc dużą wiedzę i praktyczne wskazówki na temat zachowania bezpieczeństwa własnego i innych. Wzbogaciły też swoją wiedzę na temat higieny osobistej, właściwego odżywiania się i ubierania w zależności od pory roku, a także o negatywnych skutkach brania używek. Otrzymały też stosowne materiały z zakresu profilaktyki zdrowotnej, higieny i bezpieczeństwa, ekologii.

Wróciły do swoich rodzin i szkół radosne, zadowolone, wzbogacone o wiedzę z różnych dziedzin i przyjaźnie z uczniami z innych szkół, zainspirowane do wspólnych prac i zabaw, a także rozwijania swoich pasji i zainteresowań.

Świadczą o tym m.in. liczne podziękowania uczestników, ich rodziców, a także wielu nauczycieli, którzy pomogli nam w zorganizowaniu tegorocznych turnusów zimowego wypoczynku dla swoich uczniów. My też z całego serca im dziękujemy ! Dziękujemy także wszystkim osobom fizycznym i prawnym, które pomogły nam w tym przedsięwzięciu. Nagrodą dla nas wszystkich jest zdrowie i radość dzieci i młodzieży uczestniczących w tych turnusach.

Wielkie dzięki dla wszystkich !!!