Uroczyste podsumowanie XXVIII edycji Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego  pn. „Kwiaty dla Babci i Dziadka” i VIII edycji Ogólnopolskiego Konkursu Literackiego pt. „Wiersz o Babci i Dziadku” w Auli XI LO w Łodzi w dn. 21 stycznia 2022 r.

Podobnie, jak w poprzednich latach, w Dniu Święta Babci i w przeddzień Święta Dziadka  zorganizowaliśmy wspólnie z Łódzkim Stowarzyszeniem Pomocy Szkole Galę Laureatów 

XXVIII edycji Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego pn. „Kwiaty dla Babci i Dziadka” 

i VIII edycję Ogólnopolskiego Konkursu Literackiego pt. „Wiesz o Babci i Dziadku”. 

Tegoroczna Gala odbyła się w XI Liceum Ogólnokształcącym w Łodzi. Przyjechali na nią z różnych regionów Polski, mimo szalejącej pandemii, wybrani przez Komisje Konkursowe prawie wszyscy autorzy najlepszych prac plastycznych i literackich wraz ze swoimi nauczycielami, pod kierunkiem których wykonali te piękne prace. Wielu laureatów przyjechało z dyrektorami swoich szkół i rodzicami lub Babciami. Na Galę przybyli także przedstawiciele władz samorządowo-oświatowych  m. Łodzi na czele z Przewodniczącym Rady p. Marcinem Gołaszewskim i p. Sylwestrem Pawłowskim – Przewodniczącym Komisji Edukacji Rady Miejskiej oraz władz statutowych KSPS na czele z Przewodniczącą Zofią Grzebisz-Nowicką i Wiceprzewodniczącym Marianem Popławskim, a także Łódzkiego Stowarzyszenia Pomocy Szkole na czele z Przewodniczącą Iwoną Bartosik i Przewodniczącą Komisji Rewizyjnej Agnieszką Błażejczyk. Uczestniczyła również p. prof. Zofia Uzelac były Dziekan Wydziału Aktorskiego Szkoły Filmowej w Łodzi, która uświetniła uroczystość recytacjami 7 nagrodzonych wierszy z poszczególnych kategorii wiekowych. 

Patronat Honorowy nad edycjami obydwu konkursów i Galą Laureatów objęli : Prezydent Miasta Łodzi – Pani Hanna Zdanowska, Łódzki Kurator Oświaty – Pan Waldemar Flajszer, a Patronat Medialny objęła – TVP3 Łódź.

Galę prowadziła p. Magdalena Michalak redaktor, która w imieniu organizatorów serdecznie powitała gości i wszystkich uczestników Gali. Przedstawiła też sylwetki : Honorowej Babci – p. Anny Marii Wesołowskiej, niezwykle zasłużonej sędzi, wykładowcy i propagatora prawa wśród młodzieży oraz  Honorowego Dziadka – p. Tadeusza Morawskiego, zasłużonego lekarza weterynarii, członka Rady Naukowej Instytutu, Wicedyrektora Łódzkiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Bartoszewicach. Prezentację tę uzupełnili sami Honorowi Dziadkowie opowiadając w bardzo interesujący sposób o swoich wnuczętach, miłości do nich, przekazywaniu im swoich doświadczeń, rozbudzaniu w nich zainteresowań, pasji, tłumaczeniu niezrozumiałych dla nich problemów i udzielaniu pomocy w ich rozwiązywaniu. Złożyli też gratulacje laureatom i wyróżnionym w obydwu konkursach, ich nauczycielom, rodzicom i dziadkom. Wyrazili również uznanie dla organizatorów tego bardzo cennego pod względem edukacyjnym, wychowawczym i kulturowym przedsięwzięciu.

Następnie Przewodnicząca KSPS – Zofia Grzebisz-Nowicka przedstawiła uczestnikom Gali wyniki prac Komisji Konkursowych. Podkreśliła z radością i satysfakcją, że mimo wielu trudności wynikających z ciągle trwającej pandemii uczniowie różnych typów szkół w kraju na oceniane na dzisiejszej Gali Konkursy przysłali 220 prac plastycznych i 109 wierszy. Komisje Konkursowe wytypowały łącznie aż 64 twórców najlepszych prac do nagród i wyróżnień. Serdecznie podziękowała i pogratulowała wszystkim uczniom, dyrektorom ich szkół, nauczycielom prowadzącym i rodzicom za udział w obydwu konkursach. W sposób szczególny pogratulowała laureatom i wyróżnionym oraz ich nauczycielom pod kierunkiem których powstały te piękne prace. 

Podkreśliła, że dodatkową wartością tych prac jest zawarta w nich miłość wnuczek i wnuczków do ukochanych Babć i Dziadków. Jesteśmy razem z waszymi rodzicami, Babciami i Dziadkami dumni, że mamy tak utalentowane i kochane dzieci i młodzież. Apelowała także do młodych twórców tych prac, aby swoje talenty nadal rozwijali i doskonalili, bo talentu nie można zmarnować ! Trzeba o niego dbać, pielęgnować go i wzbogacać. Temu właśnie m.in. służą od 28 lat organizowane przez nas konkursy. Dotychczas wpłynęło na nie ok. 17 500 prac plastycznych i literackich, z których nagrodziliśmy prawie 700 utalentowanych uczniów z różnych typów szkół w Polsce. Będziemy nadal starali się pomagać w promowaniu i rozwijaniu młodych talentów. Przyjęto tą zapowiedź burzliwymi oklaskami. Przewodnicząca życzyła także wszystkim uczestnikom obydwu konkursów powodzenia w rozwijaniu swoich zainteresowań i pasji, w spełnianiu własnych marzeń i swoich rodziców oraz Babć i Dziadków , a także satysfakcji z dalszej twórczości plastycznej i poetyckiej. Babciom i Dziadkom życzyła jak najlepszego zdrowia, jak najwięcej radości i satysfakcji z wnucząt oraz nieustającej miłości i szacunku od nich.

Z serdecznymi gratulacjami dla laureatów i wyróżnionych zwrócił się także w swoim wystąpieniu 

p. Marcin Gołaszewski – Przewodniczący Rady Miejskiej. Podzielił się także z uczestnikami Gali swoimi doświadczeniami z ciekawych spotkań i przeżyć z kochanymi Babciami i Dziadkami. Złożył również gorące życzenia zdrowia i wszelkiej pomyślności Babciom i Dziadkom z okazji ich wspaniałego Święta.

Niezwykle ciekawą i radosną częścią Gali było wręczenie nagród rzeczowych, dyplomów i książek wszystkim nagrodzonym i wyróżnionym oraz wręczenie dyplomów, upominków książkowych i pomocy dydaktycznych ich nauczycielom prowadzącym. Prowadząca Galę zgodnie z Protokołami Komisji Konkursowych w pierwszej kolejności prosiła do odebrania nagród autorów nagrodzonych i wyróżnionych wierszy oraz ich nauczycieli, a następnie twórców prac plastycznych. 

7 wybranych wierszy spośród nagrodzonych recytowała aktorka Teatru im. Jaracza w Łodzi – 

p. prof. Zofia Uzelac, a prace plastyczne prezentowane były na wystawie w Sali, w której odbywała się uroczysta Gala i na multimediach.

Nagrody wręczyli : Honorowa Babcia Anna Maria Wesołowska i Honorowy Dziadek Tadeusz Morawski, Przewodniczące Krajowego i Łódzkiego Stowarzyszenia Pomocy Szkole – Zofia Grzebisz-Nowicka i Iwona Bartosik, Wiceprzewodniczący KSPS Marian Popławski, Przewodniczącym Rady Miejskiej Marcin Gołaszewski, Przewodniczący Komisji Edukacji Rady Miejskiej Sylwester Pawłowski.

Piękną wystawę prac plastycznych przygotowała p. Anna Ozga-artystka plastyk, Przewodnicząca Komisji Konkursowej oceniającej prace plastyczne przysłane na konkurs, a prezentację multimedialną p. Karolina Ozga – absolwentka Uniwersytetu Łódzkiego .

Oprawę muzyczną całej uroczystości zapewnili utalentowani uczniowie Szkoły Muzycznej w Łodzi.

Na zakończenie Przewodniczące Zofia Grzebisz-Nowicka i Iwona Bartosik wręczyły obrazy z kwiatami namalowanymi przez uczestników Konkursu Plastycznego i upominki książkowe Honorowej Babci i Honorowemu Dziadkowi tegorocznej Gali, dyrektorowi XI LO p. Bogusławowi Olejniczakowi za udostępnienie Sali na Galę, p. Piotrowi Piotrowskiemu – dyrektorowi Szkoły Muzycznej za oprawę artystyczną Gali i p. prof. Zofii Uzelac za piękne recytacje wierszy nagrodzonych w Konkursie Literackim. Ponadto Przewodnicząca i Wiceprzewodniczący KSPS serdecznie podziękowali Kierownictwu ŁSPS, które po raz ósmy wspólnie z KSPS realizuje to wspaniałe przedsięwzięcie oraz wręczyli obrazy i upominki książkowe Przewodniczącej ŁSPS – Iwonie Bartosik, dyrektor Biura – Barbarze Sucharze i specjalistce – Bożenie Michniewskiej. 

Przewodnicząca KSPS wręczyła także upominek i podziękowała bardzo serdecznie p. Anie Ozga za wieloletnią pracę z dziećmi i młodzieżą, prowadzenie co roku plenerów plastycznych i przewodniczenie Komisji Artystycznej konkursu plastycznego.

Przewodnicząca Zofia Grzebisz-Nowicka podziękowała również bardzo serdecznie Przyjaciołom KSPS – firmie Bakoma i TUW „TUW”, którzy pomogli nam ufundować nagrody rzeczowe dla laureatów obu konkursów. Natomiast Przewodnicząca ŁSPS Iwona Bartosik po zakończeniu części oficjalnej zaprosiła wszystkich uczestników Gali na wspólny poczęstunek oraz do udziału w kolejnych edycjach konkursów.

Przygotowany poczęstunek i spotkanie uczestników Gali odbyło się w serdecznej, przyjacielskiej wręcz rodzinnej atmosferze i spełnieniu wymogów wynikających z wytycznych MZ, GIS i MEiN.

Wielkie dzięki dla wszystkich, których wysiłek i życzliwość przyczyniły się do zrealizowania tego wspólnego przedsięwzięcia edukacyjno-wychowawczego dla dobra uczniów różnych typów szkół w Polsce.

Duże brawa dla wszystkich !!!