Życzenia na Nowy Rok Szkolny 2021/2022

 

Drodzy Pedagodzy, Uczniowie i Rodzice !

Rozpoczynający się Nowy Rok Szkolny 2021/2022 to kolejny ważny etap w życiu osobistym, zawodowym, rodzinnym i społeczności szkolnej. Będzie to zapewne trudny rok z uwagi na trwającą, niestety, pandemię.

Mamy świadomość, że te nowe wyzwania edukacyjne, wychowawcze i zdrowotne, a także nowe uwarunkowania systemowe wymagać będą od społeczności szkolnych, jak też organów prowadzących solidnej, efektywnej i bezpiecznej dla zdrowia pracy, aby im sprostać. Ale to także nowe szanse dla wszystkich, którzy zechcą z nich skorzystać …

Niech ten rok, mimo trudności wynikających zarówno z reformy edukacji, jak również 

z pandemii, będzie dla wszystkich nauczycieli, uczniów i ich rodziców przyjazny, obfitujący 

w sukcesy, radość i satysfakcję, w szczególności dla społeczności szkolnych należących 

do naszego Klubu Przodujących Szkół i uczestniczą w naszych 12 ogólnopolskich programach edukacyjno-wychowawczych. 

Szczególnie dużo radości niech przyniesie tym dzieciom, które po raz pierwszy zajmą miejsca w ławkach szkolnych.

Niech rozbudzany „apetyt” uczniów na wiedzę będzie coraz pełniej zaspokajany i daje znakomitym pedagogom i rodzicom coraz więcej satysfakcji, a uczniom zwiększa szanse życiowe poprzez nowoczesne wykształcenie i dobre wychowanie.

Krajowe Stowarzyszenie Pomocy Szkole już od ponad 30 lat, jest sojusznikiem w realizacji wspólnych przedsięwzięć mających na celu wszechstronny rozwój młodego pokolenia RP.

Będziemy, także w Nowym Roku Szkolnym, razem z Wami starali się pokonywać trudności 

i cieszyć się z osiąganych wspólnie wypracowanych efektów

Przewodnicząca KSPS

Zofia Grzebisz-Nowicka