Informacje o koloniach 2021

Zapewniliśmy atrakcyjny, bezpieczny i pożyteczny wypoczynek dzieciom i młodzieży uczestniczącym w 7 naszych turnusach nad pięknym Bałtykiem w Stegnie, Jastrzębiej Górze i Łebie  w okresie wakacji 2021

Przygotowaliśmy, jak zwykle, ambitny i atrakcyjny w formy realizacyjne program na wypoczynek wakacyjny uczniów różnych typów szkół z terenu całego kraju, a w szczególności dla uczniów prawie ze 100 szkół z województw : lubelskiego, łódzkiego, małopolskiego, mazowieckiego i świętokrzyskiego. Wszystkie 7 turnusów zlokalizowaliśmy w dobrych ośrodkach wypoczynkowych położonych w pięknych miejscowościach nad polskim morzem w Stegnie, Łebie i Jastrzębiej Górze. 

Zadbaliśmy, podobnie jak w ubiegłym roku, w szczególny sposób o ochronę każdego uczestnika naszych turnusów przed zakażeniem się koronawirusem lub inną chorobą. Przestrzegaliśmy ściśle wszystkich zaleceń wynikających z Wytycznych GIS, MZ i MEN, zarówno na etapie kwalifikowania dzieci na nasze turnusy, jak również w trakcie przewozu ich zorganizowanym transportem autokarowym do ośrodków wypoczynkowych i wycieczki, na różnorodnych zajęciach programowych i w czasie całego pobytu na poszczególnych turnusach. Każdy turnus wyposażyliśmy w bardzo duże ilości artykułów chroniących dzieci i kadrę przed korona wirusem. Były to rękawiczki, maski, mydła w płynie, płyn do odkażania, dozowniki małe i duże do odkażania, nie tylko rąk i osobistych przedmiotów, ale także gier i materiałów edukacyjnych , sprzętu sportowego i innych przedmiotów niezbędnych do zajęć programowych.

Wiele czasu poświęcono na każdym turnusie na edukację zdrowotną, zdrowy styl życia, bezpieczeństwo, naukę obserwacji objawów chorobowych sugerujących zakażenie korona wirusem i innymi chorobami, promowanie aktywności ruchowej, sportu, plażowania i kąpieli morskich pod nadzorem ratowników. Dzięki znakomitej kadrze pedagogicznej i medycznej, instruktorom, ratownikom, wolontariuszom, a także aktywności dzieci i młodzieży zrealizowano na każdym turnusie nie tylko przygotowany, bogaty program, ale go jeszcze wzbogacono o wiele ciekawych atrakcji i ochroniono wszystkich przed koronawirusem.

Przeprowadzone kontrole przez inspektorów SANEPID-u , wizytatorów Kuratorium Oświaty, specjalistów FSUSR, nie tylko nie zgłosiły żadnych uwag, ale wyraziły podziękowanie Kierowniczkom poszczególnych turnusów za profesjonalną ochronę zdrowia dzieci i realizację bardzo ambitnego programu w warunkach pandemii.

Niezwykle pożyteczne i interesujące dla dzieci i młodzieży, podobnie jak na wszystkich dotychczas organizowanych przez nas turnusach, były warsztaty z zakresu bezpieczeństwa, ochrony zdrowia połączone z pokazami sprzętu ratunkowego przeprowadzane przez świetnych edukatorów miejscowych Powiatowych Komend Państwowej Straży Pożarnej i Policji. Jesteśmy im wszyscy za to bardzo wdzięczni !

Dzieci poznały też lub poszerzyły swoją dotychczasową wiedzę z zakresu przepisów i zasad ppoż, ruchu drogowego, bezpiecznej kąpieli w morzu i plażowania, uprawiania turystyki pieszej i rowerowej w miejscach zabudowanych, a także poznały liczne zagrożenia dla  zdrowia. 

Uczestnicy wszystkich turnusów zostali zapoznani przez ratowników z zasadami korzystania z kąpielisk morskich i plażowania. Poznały zasady bezpiecznego zachowania nad wodą, w wodzie i na wodzie.

Podobnie też, jak w latach poprzednich, bardzo kształcące i ciekawe były warsztaty z zakresu edukacji ekologicznej przeprowadzone dla uczestników naszych turnusów w OW „Słowiniec” w Łebie przez wspaniałych edukatorów Słowińskiego Parku Narodowego. 

Niezapomniane wrażenia na dzieciach, a w szczególności na tych, które po raz pierwszy były nad morzem wywarły unikatowe wydmy ruchome, lekcje muzealne w filii Muzeum SPN, zajęcia na zapleczu dydaktycznym „Piasek i wiatr” i ścieżce ekologicznej „Rąbka” przeprowadzone przez profesjonalistkę – p. Katarzynę Sitkowską.

Bardzo dużym zainteresowaniem cieszył się, podobnie jak w poprzednich latach, plener plastyczny zorganizowany dla dzieci plastycznie uzdolnionych, w tym laureatów organizowanego przez KSPS od 28 lat Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego pt. „Kwiaty dla Babci i Dziadka”. Pod kierunkiem znakomitej artystki p. Anny Ozgi z Łodzi uczestnicy pleneru plastycznego uczyli się, bądź doskonalili, swoje umiejętności w malowaniu farbami akwarelowymi, plakatowymi, poznawali nowe techniki plastyczne, z którymi nie mają do czynienia na co dzień, a także malowali na jedwabiu, płótnie, szkle 

i drewnie. Poznali środki wyrazu plastycznego, podstawowe zasady i rodzaje kompozycji, świat koloru. Pogłębili także wiedzę o naturze i sztuce, jako źródłach przeżyć estetycznych. Nauczyli się tworzyć naszyjniki, broszki, bransoletki i wiele innych ozdób metodą soutage na warsztatach, które prowadziła wychowawczyni Karolina Ozga z Łodzi. Autorzy najciekawszych prac i najaktywniejsi uczestnicy tych warsztatów na uroczystym zakończeniu turnusu zostali nagrodzeni dyplomami i nagrodami rzeczowymi ufundowanymi przez KSPS. Najciekawsze prace z wszystkich warsztatów umieszczono na wystawie, którą podziwiali także uczestnicy i wychowawcy innych kolonii, wczasowicze i Kierownictwo Ośrodka. Wiele emocji dostarczyły uczestnikom tego turnusu także warsztaty fotograficzne, dziennikarskie, ekologiczne , krajoznawcze.

Wielkim przeżyciem dla dzieci które były po raz pierwszy nad morzem był „chrzest” woda morską połączony z ciekawymi atrakcjami i odpowiednim ubiorem uczestników „chrztu”.

Dzieci z radością pływały pod nadzorem ratowników i wychowawców w morzu i uczestniczyły w zabawach wodnych i na plaży. Ponad 100 dzieci nauczyło się pływać. Dzieci podczas zabaw na plaży korzystały z morskiego powietrza zawierającego leczniczy jod. Służyło to wszystko, nie tylko poprawie stanu zdrowia fizycznego i psychicznego dzieci, ale także wykształcaniu w nich umiejętności oceniania i przewidywania zagrożeń dla zdrowia i bezpieczeństwa oraz dbania o higienę własną i otoczenia.

Bardzo kształcące i interesujące dla uczestników naszych turnusów były liczne wycieczki autokarowe do : Malborka, Fromborka, Krynicy Morskiej, Trójmiasta, Słupska, Lęborka, Helu, Pucka i innych ciekawych historycznie i krajoznawczo miejscowości. Dzieci poznały różne aspekty historii, kultury materialnej i sakralnej, tradycje i obrzędy, a także mieli możliwość poznania wielu ciekawych ludzi. Uczestnicy pod kierunkiem przewodników i wychowawców zwiedzili najciekawsze miejsca i muzea np.: Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku; Muzeum Emigracji w Gdyni; Muzeum Historyczne 

m. Gdańska; Centrum Nauki „Experyment” w Gdyni, molo w Sopocie, ORP „Błyskawica”, „Dar Pomorza”, Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku, Muzeum Przyrodnicze w Smołdzinie, Umocnienia obronne na Helu, Zamek w Krokowej, Muzeum Regionalne w Pucku i inne.

Wiele emocji i radości dostarczyły uczestnikom turnusów w Jastrzębiej Górze i Łebie rejsy statkiem po pięknym Bałtyku, a dzieciom i młodzieży uczestniczącej w turnusach w Stegnie wyprawa statkiem pasażerskim po Zalewie Wiślanym z Krynicy Morskiej do Grodu Kopernika – Fromborka.

Niezwykle ciekawy okazał także dla dzieci wypoczywających w Jastrzębiej Górze rejs katamaranem po Zatoce Puckiej.

Na każdym turnusie umożliwiono dzieciom korzystanie z różnych zajęć rekreacyjno-sportowych organizowanych zarówno na terenie Ośrodków Wypoczynkowych, jak też na plaży. Prawie każdy dzień na turnusie rozpoczynał się gimnastyką poranną, a dla starszych wiekiem dzieci biegiem po plaży lub ścieżką zdrowia.

Podobnie, jak w latach poprzednich, na każdym naszym turnusie jego uczestnicy wybierali w sposób demokratyczny Przewodniczących swoich grup i Młodzieżową Radę Turnusu, która reprezentowała ich interesy wobec kierownictwa i kadry turnusu oraz dbała o aktywny udział dzieci i młodzieży w realizacji programu. Ponadto Rada pod kierunkiem wychowawców przygotowywała programy KO na : chrzest kolonijny z różnymi atrakcjami, ognisko, dyskoteki, wieczorki integracyjne, wspólne uroczystości (imieniny, urodziny poszczególnych uczestników), a także na uroczyste zakończenie turnusu oraz wystawę najciekawszych prac plastycznych i zdjęć.

Bardzo serdecznie dziękujemy wszystkim osobom fizycznym i prawnym, które pomogły nam w tym niezwykle ważnym, dla zdrowia dzieci i ich wszechstronnego rozwoju, przedsięwzięciu. Możemy mieć wszyscy dużą radość i satysfakcję, że kolejne nasze turnusy rekreacyjno-wypoczynkowe, mimo uciążliwej pandemii,  osiągnęły założone cele.

Gorąco dziękujemy znakomitej kadrze pedagogicznej i medycznej, wszystkim edukatorom, instruktorom, ratownikom, wolontariuszom, kadrze Ośrodków Wypoczynkowych OW „Słowiniec” 

w Łebie, OW „Sawa” w Stegnie i OW „Hutnik” w Jastrzębiej Górze, kierowcom autokarów 

i wszystkim, którzy przyczynili się do tego, że były to bardzo udane turnusy,

Serdecznie dziękujemy wszystkim dzieciom i ich rodzicom za zaufanie do nas, za aktywny udział dzieci w realizacji bardzo ambitnego programu i wszelką pomoc w tym przedsięwzięciu.

Szczególne słowa podziękowania składamy FSUSR za dofinansowanie pobytu części dzieci rolników na 4 turnusach zorganizowanych przez KSPS w tegoroczne wakacje. Dzieci wyjechały z nich zdrowe, wypoczęte, wzbogacone o wiedzę z różnych dziedzin, a w szczególności w dziedzinie zdrowia i bezpieczeństwa, która niewątpliwie będzie im przydatna w dalszym życiu. Dobrze wykorzystały też walory zdrowotne morza !

Wielkie podziękowania dla wszystkich !!!