Satysfakcjonująca i inspirująca do twórczych działań Gala Laureatów XXVI edycji Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego pt.”Kwiaty dla Babci i Dziadka” i VI edycji Ogólnopolskiego Konkursu Literackiego pt. „Wiersz o Babci i Dziadku” w Akademickim Ośrodku Inicjatyw Artystycznych w Łodzi 21 stycznia 2020 r.

Gala Laureatów podsumowująca XXVI edycję Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego pt. „Kwiaty dla Babci i Dziadka” i VI edycję Ogólnopolskiego Konkursu Literackiego pt. „Wiesz o Babci i Dziadku” była nie tylko uroczysta, ale także satysfakcjonująca i inspirująca młodych twórców  do dalszego rozwijania swoich talentów i pasji. Podobnie, jak w poprzednich latach, Gala odbyła się w Dniu Święta Babci i w przeddzień Święta Dziadka . Sala teatralna i balkony Akademickiego Ośrodka Inicjatyw Artystycznych w Łodzi okazały się za małe dla tak licznie przybyłych laureatów, dyrektorów szkół, nauczycieli, Babć i Dziadków, zaproszonych gości na tę niezwykłą uroczystość. Wielu laureatów z różnych regionów Polski przyjechało nie tylko ze swoimi nauczycielami, pod kierunkiem których wykonane zostały piękne prace plastyczne i literackie, ale także ze swoimi rodzicami i dziadkami. Nie zabrakło też przedstawicieli Honorowych Patronów, Honorowych Babć i Dziadków, władz statutowych Krajowego i Łódzkiego Stowarzyszenia Pomocy Szkole, dyrektorów szkół, babć i dziadków z m. Łodzi, przedstawicieli organizacji i instytucji współpracujących z Krajowym i Łódzkim Stowarzyszeniem.

Organizatorzy Gali zadbali także o umożliwienie wszystkim uczestnikom obejrzenia wystawy nagrodzonych i wyróżnionych prac plastycznych oraz zapoznanie się lub wzięcie do swoich domów nagrodzonych i wyróżnionych przez Komisję Konkursową wierszy.

Honorowy Patronat nad edycjami obu Konkursów i Galą objęli Prezydent Miasta Łodzi – Pani Hanna Zdanowska, Łódzki Kurator Oświaty – Pan Grzegorz Wierzchowski, a Patronat Medialny objęły – TVP3 Łódź i Radio Łódź.

W radosny i świąteczny nastrój uczestników Gali wprowadziła Weronika Woźny, utalentowana Łodzianka , uczennica Liceum Politechniki Łódzkiej, stypendystka ŁSPS, która wykonała kilka pięknych utworów na różnych instrumentach. Przyjęto je burzliwymi oklaskami. Oficjalnego otwarcia Gali dokonały : Zofia Grzebisz-Nowicka – Przewodnicząca KSPS, Iwona Bartosik – Przewodnicząca ŁSPS, Anna Ciszowska – Dyrektorka AOIA w Łodzi. Gorącymi oklaskami powitano wszystkich uczestników Gali, laureatów, dyrektorów szkół, nauczycieli, Babcie i Dziadków, gości, wśród których byli : władze samorządowo-oświatowe miasta Łodzi na czele z Przewodniczącym Rady Miasta Łodzi – prof. Marcinem Gołaszewskim i Wiceprezydentem – Panią Joanną Skrzydlewską, Honorowa Babcia i Dziadek tegorocznej edycji – Barbara Mrozowska-Nieradko i Andrzej Pabich, Honorowe Babcie i Dziadkowie z poprzednich edycji : Teresa Lipowska – wspaniała aktorka, I Babcia Honorowa w 2007 r.; Jolanta Chełmińska – Wojewoda Łódzki, Honorowa Babcia w 2015 r., Ryszard Bonisławski – senator, Honorowy Dziadek w 2015 r., Monika Kamieńska – Honorowa Babcia w 2016 r. Władze oświatowe reprezentowała Dyrektor Wydziału Edukacji – Dorota Gryfa.

Całą uroczystość prowadziła Pani Monika Czerska, znakomita dziennikarka Radia Łódź.

Po zaprezentowaniu się Honorowi Dziadkowie tegorocznej Gali, Pani Barbara Mrozowska-Nieradko i pan Andrzej Pabich otrzymali piękne bukiety kwiatów i obrazy namalowane przez dzieci. Honorowym Dziadkom towarzyszyły wnuczęta ze swoimi rodzicami.

Było wiele wystąpień gości, gratulacji, podziękowań i wspomnień osobistych przeżyć z okresu dzieciństwa z Dziadkami. Podkreślił je także w swoim wystąpieniu prof. Marcin Gołaszewski.

Serdeczne gratulacje i życzenia przekazał poseł Tomasz Trela w liście skierowanym do Laureatów, Babć i Dziadków, a także organizatorów Gali, który odczytała asystentka Joanna Krych.

W imieniu władz statutowych Krajowego i Łódzkiego Stowarzyszenia Pomocy Szkole przemawiała Zofia Grzebisz-Nowicka. Ze wzruszeniem wyraziła radość i satysfakcję, że dane jej jest po raz 26 zabierać głos na Gali podsumowującej kolejną edycję Ogólnopolskich Konkursów, które co roku organizowane są w ramach realizowanego przez KSPS wysiłkiem społecznym programu pn. „Promowanie i rozwijanie młodych talentów”. Z satysfakcją poinformowała także, że na 26 edycji Konkursu Plastycznego i 6 edycji Konkursu Literackiego  przysłano do KSPS łącznie prawie 17 tys. prac młodych twórców, z których ponad 600 zostało nagrodzonych wartościowymi nagrodami. Na dzisiejszej Gali 40 autorów najlepszych prac plastycznych i literackich otrzyma nagrody, wyróżnienia i dyplomy. Świadczy to m. in. o tym, że idee naszych konkursów są bardzo ważne dla naszych wnuczek i wnuków, że w malowanych kwiatach i pisanych wierszach podkreślają oni bezgraniczną miłość do swoich Babć i Dziadków. Przewodnicząca serdecznie podziękowała wszystkim uczniom i ich nauczycielom prowadzącym za udział w konkursach oraz wszystkim osobom, instytucjom i organizacjom za wspieranie tego, jakże ważnego przedsięwzięcia edukacyjno-wychowawczego. Szczególne podziękowania, gratulacje i życzenia dalszych sukcesów skierowała do laureatów, dyrektorów ich szkół, rodziców, a także sponsorów, dzięki którym możemy co roku satysfakcjonować, promować i motywować do rozwijania młodych talentów i pasji. Podkreśliła, że możemy być wszyscy dumni, że mamy tak zdolnych i dobrze wychowanych uczniów w różnych typach szkół w Polsce. 

Przewodnicząca złożyła wszystkim Babciom i Dziadkom serdeczne życzenia długich lat życia w jak najlepszym zdrowiu i w jak największej radości i satysfakcji ze swoich wnucząt. Zostało to poparte burzliwymi brawami !

Podobnie, jak w poprzednich latach, niezwykle ważną częścią Gali było wręczenie nagród i dyplomów 40 laureatom i wyróżnionym oraz ich nauczycielom prowadzącym. Pani Teresa Lipowska – Przewodnicząca Komisji Konkursowej ds. oceny 103 wierszy przysłanych na VI edycję Ogólnopolskiego Konkursu Literackiego pt. „Wiersz o Babci i Dziadku” przedstawiła protokół Komisji. Zaprezentowała także w profesjonalny sposób 6 wybranych przez siebie wierszy laureatów. Było to bardzo kształcące, wzruszające i nobilitujące, nie tylko dla ich autorów, z którymi razem prezentowała wiersze, ale także dla wszystkich uczestników Gali.

Komisja przyznała aż 14 nagród i 6 wyróżnień, w tym 4 równorzędne nagrody specjalne dla najmłodszych autorów wierszy (7-9 lat) i 2 nagrody specjalne dla autorów wierszy najstarszych wiekowo (powyżej 15 lat) oraz 1 nagrodę specjalną za oryginalną formę poetycką.

Następnie p. Anna Ozga-artystka plastyk, Przewodnicząca Komisji Konkursowej ds. oceny 360 prac plastycznych przysłanych na XXVI edycję Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego pt. „Kwiaty dla Babci i Dziadka” przedstawiła protokół Komisji. Komisja w 2 kategoriach wiekowych przyznała 12 nagród i 8 wyróżnień, w tym nagrodę specjalną dla najmłodszego uczestnika, jedną nagrodę wyjątkową dla ucznia ze spektrum autyzmu i 2 nagrody specjalne dla najstarszych uczestników konkursu.

Łącznie w obu konkursach zostało nagrodzonych i wyróżnionych pięknymi nagrodami rzeczowymi 40 młodych twórców prac plastycznych i literackich.

Cztery pierwsze nagrody w obu konkursach oraz nagrody specjalne w grupie najstarszej wiekowo w konkursie literackim to były laptopy, drugie nagrody – to tablety, trzecie nagrody – to zestawy artystyczne (180 element.), słuchawki stereofoniczne, notebooki lub tablety, wyróżnienia – to powerbanki, słuchawki, pen-drivy. Ponadto wszyscy nagrodzeni i wyróżnieni otrzymali dyplomy, 2 książki, płyty, przewodniki, farby, gadżety (torby, przybory szkolne). Wszyscy nauczyciele otrzymali dyplomy i upominki książkowe. Było wiele wzruszeń, radości, gratulacji i braw !!! Nagrody wręczali : Honorowe Babcie, Honorowi Dziadkowie tegorocznej i poprzednich edycji, Patroni Honorowi, Przewodniczący Rady Miasta Łodzi – prof. Marcin Gołaszewski, sponsorzy, członkowie władz statutowych Krajowego i Łódzkiego Stowarzyszenia Pomocy Szkole.

Wszystkie nagrodzone i wyróżnione prace plastyczne były zaprezentowane nie tylko na wystawie, ale również na ekranie  w trakcie trwania Gali. Natomiast nagrodzone i wyróżnione wiersze były wyłożone w kuluarach Ośrodka do czytania przez uczestników Gali.

Miłą niespodzianką dla Honorowych Dziadków, Patronów Honorowych, sponsorów i najbardziej zasłużonych osób na tegorocznej Gali było wręczenie im obrazów namalowanych przez dzieci. Przewodnicząca Zofia Grzebisz-Nowicka wraz z podziękowaniami w imieniu KSPS wręczyła upominki wykonane na plenerze plastycznym w Łebie i książki Pani Teresie Lipowskiej i kilku osobom najbardziej zasłużonym przy organizacji Gali. Wszyscy obdarowani przyjęli upominki ze wzruszeniem i wdzięcznością.

Oficjalnego zakończenia Gali dokonała Pani Iwona Bartosik – Przewodnicząca Łódzkiego Stowarzyszenia Pomocy Szkole. Przekazała też wszystkim serdeczne podziękowania za udział i zaprosiła na Galę Laureatów w przyszłym roku.

Podobnie, jak w poprzednich latach, odbyło się w rodzinnej, serdecznej atmosferze spotkanie integracyjne wszystkich uczestników Gali połączone z poczęstunkiem. Było wiele radości, wzruszeń, uścisków i wymiany ciekawych doświadczeń. Wielkie brawa dla wszystkich, których wspólny wysiłek złożył się na kolejny sukces edukacyjno-wychowawczy !!!