Drodzy Pedagodzy, Uczniowie i Rodzice !

Rozpoczynający się Nowy Rok Szkolny 2019/2020 to kolejny ważny etap w życiu osobistym, zawodowym, rodzinnym i społeczności szkolnej.
To nowe wyzwania edukacyjne i wychowawcze, a także nowe uwarunkowania systemowe wymagające solidnej i efektywnej pracy, by im sprostać. Ale to także nowe szanse dla
wszystkich, którzy zechcą z nich skorzystać …
Niech ten rok, mimo trudności wynikających z reformy edukacji, będzie dla wszystkich nauczycieli, uczniów i ich rodziców przyjazny, obfitujący w sukcesy, radość i satysfakcję, w szczególności dla społeczności szkolnych należących do naszego Klubu Przodujących Szkół.

Szczególnie dużo radości niech przyniesie tym dzieciom, które po raz pierwszy zajmą miejsca w ławkach szkolnych.
Niech rozbudzany „apetyt” uczniów na wiedzę będzie coraz pełniej zaspokajany i daje znakomitym pedagogom i rodzicom coraz więcej satysfakcji, a uczniom zwiększa szanse życiowe poprzez nowoczesne wykształcenie i dobre wychowanie. Krajowe Stowarzyszenie Pomocy Szkole było, jest i będzie sojusznikiem w realizacji wspólnych przedsięwzięć mających na celu wszechstronny rozwój młodego pokolenia RP.

Przewodnicząca KSPS
Zofia Grzebisz-Nowicka