Kolejnych 8 bardzo udanych turnusów rekreacyjno-wypoczynkowych połączonych z różnymi formami edukacji dla uczniów różnych typów szkół zorganizowanych przez KSPS w Jastrzębiej Górze, Łebie i Rowach w okresie wakacji 2019 r. dobiegło do szczęśliwego zakończenia

W tegoroczne wakacje, podobnie jak w latach poprzednich, uczniowie różnych typów szkół w kraju, głównie z województw : lubelskiego, łódzkiego, małopolskiego, mazowieckiego, świętokrzyskiego mogli na turnusach KSPS, nie tylko bezpiecznie wypocząć, wzmocnić swoją kondycję fizyczną i psychiczną, ale także mogli pod kierunkiem wspaniałych wychowawców i edukatorów realizować swoje pasje, doskonalić umiejętności, wzbogacić wiedzę w różnych dziedzinach (zdrowia, ekologii, integracji, samorządności, kultury, plastyki, dziennikarstwa, fotografii, sportu, rekreacji, krajoznawstwa) i innych, zgodnie ze swoimi zainteresowaniami.

Program na wszystkich naszych 8 turnusach był bardzo bogaty i atrakcyjny, w szczególności w różnorodne formy jego realizacji. Zadbaliśmy również o to, aby każdy z turnusów miał dodatkowy tzw. temat wiodący. Stworzyło to uczniom możliwość wyboru większej liczby zajęć edukacyjnych, zgodnie ze swoimi zainteresowaniami, co potwierdzili swoim aktywnym w nich uczestnictwem i zdobytymi nagrodami wręczonymi im przez wychowawców i Przewodniczącą KSPS – Zofię Grzebisz-Nowicką na uroczystym zakończeniu każdego turnusu.

Niezwykle pożyteczne i interesujące dla dzieci i młodzieży, podobnie jak na wszystkich dotychczas organizowanych przez nas turnusach, były warsztaty z zakresu bezpieczeństwa, ochrony zdrowia połączone z pokazami sprzętu ratunkowego przeprowadzane przez świetnych edukatorów miejscowych Powiatowych Komend Państwowej Straży Pożarnej i Policji. Jesteśmy im wszyscy za to bardzo wdzięczni !

Dzieci poznały też lub poszerzyły swoją dotychczasową wiedzę z zakresu przepisów i zasad ppoż, ruchu drogowego, bezpiecznej kąpieli w morzu i plażowania, uprawiania turystyki pieszej i rowerowej w miejscach zabudowanych, a także poznały liczne zagrożenia dla  zdrowia. Uczestnicy wszystkich turnusów zostali zapoznani przez ratowników z zasadami korzystania z kąpielisk morskich i plażowania. Poznały zasady bezpiecznego zachowania nad wodą, w wodzie i na wodzie.

Podobnie też, jak w latach poprzednich, bardzo kształcące i ciekawe były warsztaty z zakresu edukacji ekologicznej przeprowadzone dla wszystkich uczestników naszych turnusów przez wspaniałych edukatorów Słowińskiego Parku Narodowego.

Niezapomniane wrażenia na dzieciach, a w szczególności na tych, które po raz pierwszy były nad morzem wywarły unikatowe wydmy ruchome, lekcje muzealne w filii Muzeum SPN, zajęcia na zapleczu dydaktycznym „Piasek i wiatr” i ścieżce ekologicznej „Rąbka” oraz  „Rowy” przeprowadzone przez znakomitych edukatorów SPN – p. Katarzynę Sitkowską i p. Rafała Banula.

Niezwykle interesujący, jak co roku, był 14-dniowy plener plastyczny zorganizowany dla dzieci plastycznie uzdolnionych, w tym laureatów organizowanego przez KSPS od 25 lat Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego pt. „Kwiaty dla Babci i Dziadka”. Pod kierunkiem znakomitej artystki p. Anny Ozgi z Łodzi uczestnicy pleneru plastycznego uczyli się, bądź doskonalili, swoje umiejętności w malowaniu farbami akwarelowymi, plakatowymi, poznawali nowe techniki plastyczne, z którymi nie mają do czynienia na co dzień, a także malowali na jedwabiu, płótnie i szkle. Poznali środki wyrazu plastycznego, podstawowe zasady i rodzaje kompozycji, świat koloru. Pogłębili także wiedzę o naturze i sztuce, jako źródłach przeżyć estetycznych. Nauczyli się sporządzać piękne kompozycje z materiałów przyrodniczych (szyszki, trawa, igły sosny, kora drzew, muszelki). Natomiast warsztaty poświęcone nauce wykonywania biżuterii (naszyjników, broszek, bransoletek) metodą soutage prowadziła wychowawczyni Karolina Ozga z Łodzi. Autorzy najciekawszych prac i najaktywniejsi uczestnicy tych warsztatów na uroczystym zakończeniu turnusu zostali nagrodzeni dyplomami i nagrodami rzeczowymi ufundowanymi przez KSPS. Najciekawsze prace z wszystkich warsztatów umieszczono na wystawie, którą podziwiali także uczestnicy i wychowawcy innych kolonii, wczasowicze i Kierownictwo Ośrodka.

Wielkim przeżyciem dla dzieci które były po raz pierwszy nad morzem był „chrzest” woda morską połączony z ciekawymi atrakcjami i odpowiednim ubiorem uczestników „chrztu”. Każdy „ochrzczony” np. na plenerze plastycznym  otrzymał na zakończenie turnusu „Akt chrztu” wypisany i ozdobiony pięknymi rysunkami przez Młodzieżową Radę Turnusu.

 

Dzieci z radością pływały w morzu i uczestniczyły w zabawach wodnych i na plaży. Dzieci podczas zabaw na plaży korzystały z morskiego powietrza zawierającego leczniczy jod. Służyło to wszystko, nie tylko poprawie stanu zdrowia fizycznego i psychicznego dzieci, ale także wykształcaniu w nich umiejętności oceniania i przewidywania zagrożeń dla zdrowia i bezpieczeństwa oraz dbania o higienę własną i otoczenia.

Bardzo kształcące i interesujące dla uczestników naszych turnusów były liczne wycieczki piesze i autokarowe. Łącznie na wszystkich turnusach dzięki pomysłowości znakomitej kadry, aktywności dzieci i młodzieży, Młodzieżowych Rad Turnusów, wolontariuszy, przewodników, kierowców autokarów będących do dyspozycji kierowników turnusów zorganizowano aż 34 wycieczki autokarowe do : Gdyni, Sopotu, Gdańska, Westerplatte, Władysławowa, Jastarni, Helu, Lęborka, Słupska, Pucka, Smołdzina i innych ciekawych historycznie i krajoznawczo miejscowości. Dzieci poznały różne aspekty historii, kultury materialnej i sakralnej, tradycje i obrzędy, a także mieli możliwość poznania wielu ciekawych ludzi. Uczestnicy pod kierunkiem przewodników i wychowawców zwiedzili najciekawsze miejsca i muzea np.: Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku; Muzeum Emigracji w Gdyni; Muzeum Historyczne m. Gdańska; Centrum Nauki „Experyment” w Gdyni, molo w Sopocie, ORP „Błyskawica”, Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku, Muzeum Przyrodnicze w Smołdzinie i inne. Podziwiali także i uczestniczyli w nabożeństwie m.in. w Katedrze Mariackiej w Gdańsku, a uczestnicy turnusu w OW „Trojak” w Rowach uczestniczyli w koncertach organowych w Katedrze Oliwskiej. Uczestniczyli też w lekcji patriotycznego wychowania na Westerplatte, gdzie złożyli kwiaty pod Pomnikiem Obrońców Wybrzeża.

Wiele emocji i radości dostarczyły dzieciom także rejsy statkiem po pięknym Bałtyku, w których uczestniczyli wszyscy uczestnicy naszych turnusów.

Na każdym turnusie starano się umożliwić dzieciom korzystanie z licznych pieszych wycieczek i różnych zajęć rekreacyjno-sportowych organizowanych zarówno na terenie Ośrodków Wypoczynkowych, jak też na plaży. Prawie każdy dzień na turnusie rozpoczynał się gimnastyką poranną, a dla starszych wiekiem dzieci biegiem po plaży lub ścieżką zdrowia.

Wszyscy uczestnicy w zależności od pogody brali udział w plażowaniu i kąpielach morskich pod opieką ratowników i wychowawców, które miały na celu zapewnienie im zahartowania organizmu, dotlenienia i nabrania odporności. Wszyscy nieumiejący pływać brali udział w lekcjach nauki pływania np. w basenie (OW „Hutnik” w Jastrzębiej Górze) lub w morzu.

Podobnie, jak w latach poprzednich, na każdym naszym turnusie jego uczestnicy wybierali w sposób demokratyczny Przewodniczących swoich grup i Młodzieżową Radę Turnusu, która reprezentowała ich interesy wobec kierownictwa i kadry turnusu oraz dbała o aktywny udział dzieci i młodzieży w realizacji programu turnusu. Ponadto Rada pod kierunkiem wychowawców przygotowywała programy KO na : chrzest kolonijny z różnymi atrakcjami, ognisko, dyskoteki, wieczorki integracyjne, wspólne uroczystości (imieniny, urodziny poszczególnych uczestników), a także na uroczyste zakończenie turnusu oraz wystawę najciekawszych prac plastycznych, zdjęć.

Serdecznie dziękujemy wszystkim osobom fizycznym i prawnym, które pomogły nam w tym ważnym, dla zdrowia dzieci i ich wszechstronnego rozwoju, przedsięwzięciu. Możemy mieć wszyscy dużą radość i satysfakcję, że kolejne nasze turnusy rekreacyjno-wypoczynkowe osiągnęły założone cele, co potwierdziły wszystkie kontrole z Kuratorium Oświaty i OR KRUS.

Gorąco dziękujemy znakomitej kadrze pedagogicznej i medycznej, wszystkim edukatorom, instruktorom, ratownikom, wolontariuszom, kadrze Ośrodków Wypoczynkowych OW „Słowiniec” w Łebie, OW „Hutnik” w Jastrzębiej Górze i OW „Trojak” w Rowach, kierowcom autokarów i wszystkim, którzy przyczynili się do tego, że były to bardzo udane turnusy,

Serdecznie dziękujemy wszystkim dzieciom i ich rodzicom za zaufanie do nas, za aktywny udział dzieci w realizacji bardzo ambitnego programu i wszelką pomoc w tym przedsięwzięciu.

Szczególne słowa podziękowania składamy FSUSR za dofinansowanie pobytu dzieci rolników na 6 turnusach zorganizowanych przez KSPS w tegoroczne wakacje. Dzieci wyjechały z nich zdrowe, wypoczęte, wzbogacone o wiedzę z różnych dziedzin, która niewątpliwie będzie im przydatna w dalszym życiu. Dobrze wykorzystały też walory zdrowotne morza !

Wielkie podziękowania dla wszystkich !!!