Kolejne udane zimowiska KSPS z atrakcyjnym i pożytecznym programem dla uczniów różnych typów szkół odbyły się w pięknych Tatrach i Sudetach w okresie styczeń – luty 2019

Podobnie, jak w latach poprzednich, przygotowaliśmy atrakcyjny program, wspaniałą kadrę, dobre warunki bytowe dla uczniów z terenu 5 województw, którzy zostali zakwalifikowani na nasze zimowiska. Niestety część z nich z uwagi na różne choroby nie mogła z nich skorzystać. Będziemy o nich pamiętali przy naborze na letnie turnusy przygotowywane nad Bałtykiem.

W Kompleksie Wczasowo-Wypoczynkowym „U Góralki” w Murzasichlu zorganizowaliśmy zimowiska dla dzieci z województw : świętokrzyskiego, małopolskiego i mazowieckiego, a w Ośrodku Wczasów Dziecięcych „Margo” w Bukowcu k/Karpacza dla dzieci z województw : lubelskiego i łódzkiego.

Cieszymy się, że bogaty i atrakcyjny w formy realizacyjne program zdrowotny, edukacyjno-wychowawczy, kulturalno-rozrywkowy, sportowo-rekreacyjny, krajoznawczo-turystyczny i samorządowo-integracyjny został dzięki aktywności dzieci i kadry zrealizowany z pożytkiem dla wszystkich, którzy w nim uczestniczyli. Stworzyliśmy także wszystkim dzieciom i młodzieży możliwość nauczenia się lub doskonalenia swoich umiejętności jazdy na nartach i łyżwach. W tym celu, podobnie jak w latach poprzednich, został przez nas wypożyczony dla wszystkich odpowiedni do wieku sprzęt sportowy i zatrudnieni zostali wykwalifikowani instruktorzy ds. sportów zimowych. Dopisały też warunki pogodowe, dobre humory uczestników i serdeczna atmosfera we wszystkich grupach. Przezwyciężyły lęk wjazdu i zjazdu ze stoków nawet te dzieci, które pierwszy raz włożyły na swoje nóżki buty narciarskie.

Wiele radości i wiedzy o regionach, w których wypoczywały, dostarczyły naszym uczestnikom także liczne wycieczki piesze i autokarowe. Było to możliwe dzięki pozostawieniu na każdym zimowisku autokaru z kierowcą do dyspozycji Kierownika. Było dużo radości i niezapomnianych wrażeń.

Uczestnicy zimowiska z Buska-Zdroju, Stopnicy, Chmielnika i innych miejscowości woj. świętokrzyskiego oraz z Krakowa, Gdowa i Chrzanowa woj. małopolskiego mogli z bliska w strefie kibica podziwiać i oklaskiwać narciarzy biorących udział w Pucharze Świata na Wielkiej Krokwi w Zakopanem.

Było to co z radością opowiadały nam dzieci, niezapomniane przeżycia i wrażenia. Wiele radości sprawiło tym dzieciom także korzystanie z atrakcji Term Chochołowskich. Była to, podobnie jak w poprzednich latach, wielogodzinna rehabilitacja lecznicza połączona z zabawą.

Bardzo interesujące dla uczestników na wszystkich zimowiskach były warsztaty przeprowadzone przez edukatorów z miejscowych Komend Policji i Straży Pożarnej.

Wielką atrakcją były dla uczestników naszych zimowisk kuligi góralskie i ogniska z pieczeniem kiełbasek.

Każde z zimowisk, tradycyjnie już, uroczyście jest otwierane i zakańczane z udziałem Przewodniczącej KSPS Zofii Grzebisz-Nowickiej. Wszyscy uczestnicy za aktywny udział w realizacji programu otrzymują dyplom i książkę, a laureaci różnych warsztatów, olimpiad, konkursów, quizów, gier zespołowych, rozgrywek sportowych i innych zajęć przeprowadzonych na danym zimowisku otrzymują dodatkowo nagrody rzeczowe ufundowane przez KSPS i różne gadżety współpracujących z nami firm i instytucji. Upominki książkowe, jak zawsze, także w tym roku otrzymała kadra pedagogiczno-medyczna, edukatorzy, członkowie Rad Młodzieżowych każdego zimowiska, wolontariusze i kierownictwo ośrodków wypoczynkowych, w których zlokalizowaliśmy nasze turnusy.

Z ogromna radością, satysfakcją i wdzięcznością dla wszystkich osób fizycznych i prawnych, które nam pomogły w zorganizowaniu tegorocznych zimowisk stwierdzamy, że były to kolejne zimowiska atrakcyjne i pożyteczne dla wszystkich, którzy w nich uczestniczyli. Potwierdziły to także kontrole FSUSR.

Wielkie brawa i podziękowania dla wszystkich, którzy nam w tym ważnym przedsięwzięciu pomagają !!!