Wspaniały Jubileusz 60-lecia i 60-tej Barbórki w Zespole Szkół Górniczo-Energetycznych im. St. Staszica w Koninie w dn. 3 grudnia 2018 r.

Obchody Jubileuszu 60-lecia Zespołu Szkół Górniczo-Energetycznych w Koninie trwały 3 dni. Pierwsze 2 dni przeznaczono dla absolwentów, którzy przybyli z terenu różnych regionów kraju. Przygotowano dla nich wiele ciekawych spotkań, koncertów, biesiad i innych atrakcji. Natomiast oficjalna część Jubileuszu w formie uroczystej akademii odbyła się w Konińskim Domu Kultury w dn. 3 grudnia 2018. Sala widowiskowa była wypełniona do ostatniego miejsca nie tylko przez nauczycieli ubranych  w stroje górnicze i uczniów tego znakomitego Zespołu Szkół, ale także przez władze samorządowe i oświatowe na czele z Przewodniczącym Rady i Wiceprezydentem Konina, kierownictwa licznych organizacji i instytucji współpracujących z ZSGE oraz przez bardzo duże Grono Przyjaciół, wśród których była także Przewodnicząca KSPS – Zofia Grzebisz-Nowicka.

Oficjalnego otwarcia uroczystości  i powitania przybyłych gości dokonał p. Janusz Kamiński – znakomity dyrektor ZSGE. Bogaty dorobek dydaktyczno-wychowawczy został zaprezentowany w specjalnym wydawnictwie pt. „Portret wielokrotny” i wyświetlonym dla uczestników Jubileuszu  filmie. Program całej uroczystości był również bardzo bogaty i niezwykle ciekawie zrealizowany. Pięknie połączono tradycję z nowoczesnością . Uczniowie klas I złożyli ślubowanie i zgodnie z górniczą tradycją poprzez tzw. „skok przez skórę” zostali przyjęci w poczet społeczności ZSGE.

Kilkudziesięciu nauczycieli za szczególne zasługi, autorskie programy, innowacyjne formy kształcenia otrzymało różnego rodzaju odznaczenia, medale i nagrody pieniężne. Duża też grupa uczniów-laureatów różnych konkursów tematycznych otrzymała także zasłużone nagrody, dyplomy i wyróżnienia.

Goście nie szczędzili Jubilatce gratulacji i najlepszych życzeń. Także Przewodnicząca KSPS – Zofia Grzebisz-Nowicka przekazała całej społeczności szkolnej na czele ze znakomitym Dyrektorem Januszem Kamińskim gorące gratulacje, podziękowania i życzenia dalszych sukcesów edukacyjnych, wychowawczych i działalności na rzecz środowiska lokalnego. Podkreśliła, że jest dumna iż ZSGE od 10-ciu lat jest w Klubie Przodujących Szkół KSPS. Przypomniała, że 12 grudnia 2008 r. podczas uroczystości 50-lecia „Barbórki” wręczyła p. Dyrektorowi Januszowi Kamińskiemu i ówczesnym Przewodniczącym Rady Rodziców i Samorządu Uczniowskiego Akt przyjęcia tej wspaniałej szkoły do Klubu. Z satysfakcją też podkreśliła, że społeczność szkolna swoją kreatywnością i innowacyjnością w nauczaniu i wychowywaniu oraz działalnością na rzecz  środowiska lokalnego każdego roku potwierdza, że w pełni zasługuje na przynależność do tego elitarnego Klubu najlepszych szkół w Polsce. Podziękowała także za aktywne uczestnictwo nauczycieli i uczniów w realizacji kilku cyklicznych ogólnopolskich programów edukacyjno-wychowawczych KSPS, np. takich jak „ „Promowanie i rozwijanie młodych talentów”, Ogólnopolskie Konkursy Plastyczne i Literackie i zajmowanie w nich czołowych lokat przez utalentowanych uczniów tej szkoły. „Edukacja ekologiczna i kształtowanie proekologicznych postaw dzieci i młodzieży”, „Szkoła ucząca racjonalnego gospodarowania energią”, w ramach którego zorganizowaliśmy wspólnie w Koninie 2-dniowe warsztaty dla 100 nauczycieli przedmiotów przyrodniczych z terenu woj. wielkopolskiego, a w następnym roku Wojewódzką Konferencję podsumowującą uzyskane efekty tego wspólnego przedsięwzięcia. Niedawno, bo 11 października br. odbyła się w Młodzieżowym Domu Kultury w Koninie też ciekawa konferencja dla nauczycieli konińskich przedszkoli i szkół zorganizowana w ramach naszego programu „Żyj zdrowo”.

Przewodnicząca KSPS skierowała też serdeczne podziękowania do byłych nauczycieli , absolwentów i ich rodziców za twórczy wkład w ten imponujący dorobek 60-lecia ZSGE. Do gorących życzeń osiągania w kolejnym 60-leciu dalszych sukcesów we wszystkich dziedzinach życia i działalności tego kochanego i podziwianego Zespołu Szkół dołączyła ufundowany przez KSPS puchar, album i obraz z kwiatami namalowany przez dzieci na tegorocznym plenerze plastycznym w Łebie. Upominki te wręczyła znakomitemu dyr. p. Januszowi Kamińskiemu.

Piękną i wzruszającą oprawę artystyczną przygotowali utalentowani uczniowie pod kierunkiem wspaniałych nauczycieli ZSGE. Przepiękne utwory zagrała  także Młodzieżowa Orkiestra Dęta w strojach górniczych ZSGE. Burzliwe brawa, kosze kwiatów i dziesiątki bukietów wręczone Gospodarzom przez Gości na zakończenie uroczystości  były wyrazem radości i wdzięczności za 60 lat twórczej działalności ZSGE .

Wielkie brawa i podziękowania !!!