Podsumowanie XXVIII edycji programu „Tradycje i obrzędy polskie-Boże Narodzenie”

Uroczyste podsumowanie XXVIII edycji programu „Tradycje i obrzędy polskie-Boże Narodzenie” połączone z pięknymi Jubileuszami : 20-lecia Szkoły Podstawowej Nr 2 im. F. Chopina i 15-lecia tej szkoły w Klubie Przodujących Szkół w Zespole Szkół Gminnych Nr 2

w Małkini Górnej

W dniu 16 grudnia 2016 r. odbyło się uroczyste podsumowanie XXVIII edycji programu edukacyjno-wychowawczego z cyklu „Tradycje i obrzędy polskie – Boże Narodzenie” połączone z dwoma wspaniałymi Jubileuszami : 20-lecia działalności Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Fryderyka Chopina w Małkini Górnej i 15-lecia tej szkoły w Klubie Przodujących Szkół KSPS. Ta niezwykła uroczystość o potrójnym wymiarze została zorganizowana wspólnie przez społeczność szkolną Zespołu Szkół Gminnych Nr 2 w Małkini Górnej, Krajowe Stowarzyszenie Pomocy Szkole w Warszawie i Stowarzyszenie Pomocy Szkole w Ostrołęce.

Pani Marta Jasionek-dyrektorka ZSG Nr 2 w Małkini Górnej serdecznie powitała zarówno współorganizatorów-Przewodniczącą KSPS – Zofię Grzebisz-Nowicką i Kierownictwo Stow. Pomocy Szkole w Ostrołęce na czele z Przewodniczącą-Marianną Woźniak, jak również licznie przybyłych gości wśród których były: miejscowe władze samorządowe i oświatowe na czele z Przewodniczącym Rady Gminy – Zbigniewem Nietubyciem, Wójtem Gminy – Bożeną Kordek, przedstawiciele ZNP i organizacji pozarządowych współpracujących z tą szkoła, delegacje uczniów i nauczycieli na czele z dyrektorami szkół klubowych, ksiądz proboszcz Henryk Stawierej oraz rodzice.

 

 

Z dużym zainteresowaniem uczestnicy uroczystości .obejrzeli bardzo ciekawą prezentację multimedialną o najważniejszych wydarzeniach i osiągnięciach Jubilatki w okresie 20 lat swojej wszechstronnej działalności. Ważną częścią tej uroczystości, podobnie jak w poprzednich latach, było wręczenie 34 najzdolniejszym uczniom szkół klubowych stypendiów ufundowanych dzięki Stowarzyszeniu Pomocy Szkole w Ostrołęce, wśród których dla dwóch uczniów ufundowało stypendia także KSPS. Prezentacji stypendystów dokonała Marianna Woźniak, Przew. Stow. Pomocy Szkole w Ostrołęce. Złożyła serdeczne gratulacje i życzenia stypendystom oraz społeczności szkolnej ZSG Nr 2 w Małkini Górnej, będącej gospodarzem tej uroczystości.

 

Podobnie, jak w latach poprzednich, odbyły się pod kierunkiem florystów i plastyków warsztaty dla uczniów i konkursy na najpiękniejsze : stroiki świąteczne, ozdoby choinkowe, kartki świąteczne i dekoracje stołów wigilijnych. Można było je podziwiać na wystawie, która towarzyszyła Gali.

Wiele serdecznych gratulacji i życzeń skierowali pod adresem gospodarzy zaproszeni goście, a Pani Wójt Bożena Kordek w dowód uznania przekazała do pracowni szkolnej laptop ufundowany przez Urząd Gminy.

Przewodnicząca KSPS –Zofia Grzebisz-Nowicka podkreśliła w swoim wystąpieniu najważniejsze cele i wartości programu edukacyjno-wychowawczego z cyklu „Tradycje i obrzędy polskie-Boże Narodzenie” realizowanego wspólnie po raz ósmy ze Stow. Pomocy Szkole w Ostrołęce i poszczególnymi szkołami klubowymi . Nawiązała też do najważniejszych przedsięwzięć i uzyskanych efektów edukacyjnych, wychowawczych, integracyjnych, a także osiągnięć w pracy na rzecz środowiska lokalnego w okresie 20 lat wspaniałej działalności Jubilatki. Skierowała do byłego i obecnego kierownictwa szkoły, wszystkich pedagogów, uczniów i rodziców słowa uznania , gratulacji i najserdeczniejszych życzeń osiągania dalszych sukcesów. Za szczególne zasługi w 20-leciu pracy dydaktyczno-wychowawczej szkoły i 15-lecia działalności w Klubie Przodujących Szkół wręczyła Pani Dyrektor ufundowany przez KSPS puchar, upominki książkowe dla Dyrekcji  Szkoły , Przew. Rady Rodziców, Przew. Samorządu Uczniowskiego , Przew. Stow. Pomocy Szkole w Ostrołęce i byłemu Dyrektorowi Jubilatki – Marianowi Kochowi. Przekazała także paczki książek dla biblioteki szkolnej, a dla uczniów paczkę zestawów materiałów do zajęć manualnych i koszyk słodyczy.

 

 

Piękny i wzruszający był Obrzęd Bożonarodzeniowy na Kurpiach w wykonaniu utalentowanych uczniów tej szkoły pod kierunkiem swoich wspaniałych pedagogów.

 

 

Na zakończenie tej niezwykłej uroczystości odbyła się wspólna staropolska wigilia przygotowana przez rodziców i nauczycieli Jubilatki. Towarzyszyła jej serdeczna, wręcz rodzinna atmosfera.

Jeszcze raz gorąco za wszystko dobro dziękujemy !!!