Trzy Regionalne Konferencje pt. „Żyj zdrowo”

1175

Kolejne 3 udane Regionalne Konferencje pt. „Żyj zdrowo” bezpłatne dla nauczycieli przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych w II LO w Gorzowie Wlkp. (28.04.2016); w Zespole Szkół Nr 3 w Chrzanowie (12.05.2016) i w LO w Ostrowi Maz. (20.05.2016)

 

1174

1175

1152

Cieszymy się, że nasze Konferencje organizowane wspólnie z Regionalnymi Stowarzyszeniami Pomocy Szkole, miejscowymi władzami samorządowymi i oświatowymi oraz z najlepszymi w tych miastach szkołami wywołują coraz większe zainteresowanie nauczycieli placówek oświatowo-wychowawczych . Świadczy o tym nie tylko liczny ich udział w Konferencjach, ale także liczba pytań, podnoszonych w dyskusji problemów i zgłaszanych wniosków.

Łącznie w tych 3-ch Konferencjach uczestniczyło 258 osób, wśród których największą grupę stanowili dyrektorzy; nauczyciele przedszkoli i szkół różnych typów oraz młodzież ze szkół gastronomicznych i klas o profilu biologiczno-chemicznym LO.

 

1147

1148

Konferencję w II LO im. Marii Skłodowskiej-Curie otworzył Przewodniczący Lubuskiego Stowarzyszenia Pomocy Szkole –Mariusz Erdmann. Tematami wiodącymi każdej Konferencji były : „Zdrowy styl życia”; „Znaczenie mleka i produktów mlecznych w diecie dzieci i młodzieży”, na który wykład i prezentację multimedialną przedstawiła Pani Aleksandra Cichocka – dietetyk, pracownik naukowy Instytutu Żywności i Żywienia, autorka wielu ciekawych książek i publikacji naukowych.

Przewodnicząca KSPS –Zofia Grzebisz-Nowicka przedstawiła cele Konferencji, propozycje  działań na rzecz poprawy stanu zdrowia dzieci i młodzieży, kształtowania i wdrażania zasad zdrowego żywienia, a tym samym przeciwdziałania otyłości, cukrzycy typu 2 i wielu innych schorzeń będących skutkiem niewłaściwego odżywiania.

 

1

5

Konferencję w Zespole Szkół Nr 3 w Chrzanowie otworzyły : Dyrektor Zespołu – Urszula Urbańska i Przewodnicząca Oddziału Powiatowego SPSM w Chrzanowie – Barbara Wacławek. Uczestniczył w tej Konferencji także Prezes SPS Małopolska – Bohdan Piotrowicz.

 

Zgodnie z programem każdej Konferencji informację o realizacji administrowanych przez Agencję Rynku Rolnego programach „Szklanka mleka” i „Owoce i warzywa w szkole” zaprezentowali przedstawiciele  Oddziałów Terenowych ARR właściwych terytorialnie województw (lubuskiego, małopolskiego i mazowieckiego).

 

1178

k5

k9

Konferencję w LO im. Mikołaja Kopernika w Ostrowi Mazowieckiej otworzył Starosta Ostrowski – Zbigniew Kamiński.

 

Uczestnicy wszystkich Konferencji otrzymali na zajęcia z uczniami swoich placówek oświatowo-wychowawczych po 100-200 egz. zestawów materiałów edukacyjnych sfinansowanych przez znakomitą firmę Bakoma oraz ciekawą ofertę dalszej współpracy przedstawiona przez  Pana Michała Murawskiego – Dyrektora ds. HoReCa. Wszyscy też mogli zdegustować zdrowe, smaczne i spełniające wszystkie normy żywieniowe produkty galanterii mlecznej Bakomy.

 

Konferencjom tym, podobnie jak poprzednim, towarzyszyła wręcz przyjacielska atmosfera motywująca do dalszych działań na rzecz zdrowego żywienia młodego pokolenia i nie tylko …

Serdecznie dziękujemy i życzymy sukcesów w tym niezwykle ważnym, wspólnym przedsięwzięciu !

Planujemy po wakacjach zorganizowanie w tym roku jeszcze 5 tego rodzaju Konferencji.

Przyjmujemy zgłoszenia na miejsce ich odbycia do 15 września 2016.

Warto skorzystać z tej szansy !!!

 

k12

k4