Uroczystość przyjęcia Publicznej Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Podlesiu Dużym do Klubu Przodujących Szkół

Zdjcia_021

 

Zdjcia_017

Zdjcia_008

Zdjcia_017

 

Była to niezwykła uroczystość , w trakcie której Publiczna Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Podlesiu Dużym, jako pierwsza w powiecie Białobrzegi została przyjęta do Klubu Przodujących Szkół KSPS. Dokonano też uroczystego podsumowania XXVII edycji realizowanego przez KSPS wspólnie ze szkołami klubowymi programu edukacyjno-wychowawczego pn. „Tradycje i obrzędy polskie-Wielkanoc”. W przygotowanie tej uroczystości o podwójnym wymiarze zaangażowała się cała społeczność szkolna : nauczyciele, uczniowie i rodzice. Przybyli tez zaproszeni goście: Przewodnicząca KSPS Zofia Grzebisz-Nowicka, miejscowe władze samorządowo-oświatowe na czele z Przewodniczącym Rady Gminy Janem Czachowskim, dyrektorzy szkół z terenu gminy Stromiec wraz z pocztami sztandarowymi, Rada Rodziców na czele z Panią Ewą Styś, sołtys wsi Podlesie Duże Pan Jerzy Wójcik. Wszystkich bardzo ciepło powitała Pani Edyta Zając – wspaniała Dyrektorka PSP w Podlesiu Dużym. Przedstawiła też najważniejsze osiągnięcia dydaktyczne, wychowawcze i działalności na rzecz środowiska lokalnego, które wyartykułowane zostały w samoocenie szkoły i przysłane do decyzji Rady Klubu Przodujących Szkół dotyczącej przyjęcia szkoły do Klubu. Pani Dyrektor przedstawiła też ocenę zrealizowanego wspólnie z KSPS programu „Obrzęd Wielkanocny na Mazowszu”.

 

Zdjcia_010

 

Zdjcia_012

 

Niezwykle doniosłą częścią uroczystości było wręczenie przez Przewodniczącą KSPS Zofię Grzebisz-Nowicką Aktu przyjęcia PSP w Podlesiu Dużym do Klubu Przodujących Szkół. Otrzymały go: Dyrektorka – Edyta Zając, Przewodnicząca Rady Rodziców – Ewa Styś, Przewodnicząca Samorządu Uczniowskiego – Wiktoria Śpiewak.

Przewodnicząca KSPS serdecznie pogratulowała całej społeczności szkolnej dotychczasowych sukcesów edukacyjno-wychowawczych i uspołecznienia szkoły. Z uznaniem i radością podkreśliła, że jest to szkoła, która chce i potrafi nowocześnie kształcić i dobrze wychowywać swoich uczniów, dbać o ich wszechstronny rozwój, wyrównywać szanse edukacyjne słabszym, poszerzać ofertę edukacyjną i życiową wszystkim uczniom, kształtować właściwe relacje pomiędzy nauczycielami, uczniami i rodzicami.

Podziękowała także za udział społeczności szkolnej w realizacji 5-ciu cyklicznych ogólnopolskich programów edukacyjno-wychowawczych KSPS w 3-letnim okresie przygotowawczym do Klubu Przodujących Szkół. Są to programy : „Promowanie i rozwijanie młodych talentów”; „Edukacja ekologiczna i kształtowanie proekologicznych postaw”; „Pomoc rodzicom w zorganizowaniu dla dzieci wypoczynku zimowego i letniego połączonego z różnymi formami promocji zdrowia, bezpieczeństwa, edukacji, kulturalnej rozrywki, sportu, rekreacji i krajoznawstwa”; „Żyj zdrowo” i „Książka dla bibliotek szkolnych”. We wszystkich tych programach szkoła ma swój znaczący udział i potwierdziła, że w pełni zasługuje na przyjęcie do Klubu Przodujących Szkół. Przewodnicząca złożyła także całej społeczności szkolnej i Gościom serdeczne życzenia zdrowych, radosnych, okraszonych miłością Świąt Wielkanocnych. Do życzeń w imieniu KSPS przekazała paczkę książek do biblioteki szkolnej, albumy i książki dla Pani Dyrektor Szkoły, Przewodniczących : Rady Rodziców i Samorządu Uczniowskiego oraz paczkę nagród dla laureatów 3 konkursów związanych z „Obrzędem Wielkanocnym na Mazowszu”.

Zdjcia_015

Zdjcia_016

Bardzo licznie przystąpili uczniowie tej szkoły do 3-ch konkursów przeprowadzonych kilka dni wcześniej pod kierunkiem znakomitych pedagogów. Pięknie prezentowały się na wystawie palmy, pisanki i stroiki świąteczne. Jury przyznało 16 nagród i wyróżnień, które zostały wręczone laureatom na tej niezwykłej uroczystości.

Zdjcia_011

 

Zdjcia_018

 

Zdjcia_019

 

W bardzo ciekawy sposób i na wysokim poziomie artystycznym wszyscy uczniowie pod kierunkiem pedagogów tej szkoły przedstawili tradycje i obrzędy wielkanocne na przestrzeni wieków na Mazowszu. Było wiele wzruszeń, podziwu dla młodych artystów, radości i braw !

Przewodnicząca KSPS i sołtys wsi Podlesie Duże w dowód uznania i podziękowania przekazali koszyki z cukierkami i czekoladowymi jajeczkami.

Po części oficjalnej odbyło się bardzo miłe dla wszystkich spotkanie integracyjne przy Wielkanocnym Stole. Towarzyszyła mu rodzinna, serdeczna i radosna atmosfera wiosenna !

Gorąco dziękujemy za wszystko dobro !!!

 

Raz jeszcze serdecznie gratulujemy !!!

Zdjcia_021

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *