* Gimnazjum nr 2 w Wyszkowie w Klubie Przodujących Szkół

 24 lutego 2016 roku miałem przyjemność wręczyć Gimnazjum nr. 2 imienia Obrońców Westerplatte w Wyszkowie akt przyjęcia do KLUBU PRZODUJĄCYCH SZKÓŁ. Uroczystość odbyła się w Wyszkowskim Ośrodku Kultury „Hutnik”. Wziął w niej udział Burmistrz Wyszkowa, przedstawiciele: Kuratorium, Stowarzyszenia Pomocy Szkole w Ostrołęce licznych organizacji społecznych , dyrektorzy szkół z Wyszkowa Ostrołęki i okolic dzieci i młodzież szkolna.

1

 

Uroczystość rozpoczęła Pani Agnieszka Deptuła Dyrektor szkoły. Przemawiali m.in.: Marianna Woźniak Przewodnicząca SPS w Ostrołęce Burmistrz Wyszkowa – Grzegorz Nowosielski i niżej podpisany. Podkreślono że Gimnazjum jest czwartą szkołą z Wyszkowa w Klubie i że uroczystość odbywa się w 30 lecie istnienia Klubu. Cytowano słowa prof. Mikołaja Kozakiewicza założyciela Klubu który powiedział że „Nawet w najgorszych dla oświaty czasach znajdą się doskonali dyrektorzy i nauczyciele, którzy wspólnie z uczniami i rodzicami stworzą wspaniała szkołę. Trzeba je tylko znaleźć i pokazać” Jestem przekonany ze właśnie byliśmy w takiej szkole.

2

3

 

W 90 stronicowej samoocenie, jak również w prezentacji osiągnięć szkoły, przedstawionej w ciekawy sposób przez uczniów na scenie; pokazano bogaty dorobek grona pedagogicznego, uczniów i rodziców a także licznych przyjaciół szkoły. Nasz Klub wzbogacił się o wspaniałą placówkę, w której dba się zarówno o naukę jak i wychowanie wykorzystując w tym celu liczne formy pracy z młodzieżą.

Nie sposób w krótkiej informacji opisać ponad 16 letni dorobek szkoły i jej tradycji które przejęto z mieszczącej się w tym samym budynku zlikwidowanej Szkoły Podstawowej nr 4. Dotyczy to miedzy innymi bohatera czyli Obrońców Westerplatte. Ograniczę się do zasygnalizowania faktów wymienianych w samoocenie. Praca z bohaterem to m. innymi uczestnictwo w Klubie Szkól Westerplatte i wyjazdy na uroczystości z okazji wybuchu II Wojny Światowej, przechowywanie urny z ziemią z grobu majora Sucharskiego i marynarski strój pocztu sztandarowego szkoły oraz program kultywowania morskich tradycji lokalnej społeczności.

4

5

 

Szkoła jest dumna z ”niestandardowych realizacji podstawy programowej” takich jak pisanie manuskryptów gęsim piórem, czy „Święto liczby ”, zajęcia terenowe biologii i geografii, „Tydzień języka niemieckiego”, a także zajęcia z przedstawicielami szkół wyższych. Zasadą jest wykorzystywanie w pracy wychowawczej propozycji płynących z różnych instytucji i organizacji np. Banku, Policji, Sanepidu , PCK Nadleśnictwa oraz udział w konkursach lokalnych i ogólnopolskich.

Bogaty program turystyczny od poznawania miasta i najbliższej okolicy aż do wycieczek zagranicznych to element wychowania obywatelskiego w którym jest miejsce na patriotyzm lokalny i poczucie obywatelstwa europejskiego. Naukę demokracji zaczyna się w szkole od sprawnie działającego samorządu. Bogata jest lista sukcesów uczniów szkoły w ramach „Szkolnego programu wspierania uzdolnień i zainteresowań ucznia” W ramach tego programu są przyznawane stypendia szkolne i regionalne W szkole działa 10 kół zainteresowań. W 2014 r. szkoła otrzymała tytuł „Szkoły odkrywców talentów.

6

Uroczystość zakończyły występy wokalne, taneczne i kabaretowe w czasie których wszyscy się świetnie bawili oklaskując młodych artystów. Następnie przeszliśmy do znajdującego się niedaleko, budynku szkoły gdzie odsłonięto miedzianą tablice potwierdzającą przynależność szkoły do Klubu. Tablicę ufundowała Stowarzyszenie Pomocy Szkole w Ostrołęce.

Janusz Syrokomski były długoletni Przewodniczący Klubu Przodujących Szkół.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *