Władze statutowe KSPS wybrane na VII Zgromadzeniu w 2013 roku

Władze statutowe Krajowego Stowarzyszenia Pomocy Szkole wybrane na VII Krajowym Zgromadzeniu Członków KSPS

 

 

VII Krajowe Zgromadzenie Członków KSPS wybrało na wniosek Komisji Wyborczej Przewodniczącą, Zarząd i Komisję Rewizyjną w następującym składzie:

 

 

Zarząd:

 

 1. Grzebisz-Nowicka Zofia – Przewodnicząca
 2. Biskupski Robert
 3. Jasińska Maria
 4. Tępczyk Lucyna
 5. Więch Anna
 6. Żelichowski Jerzy

 

 

Komisja Rewizyjna:

 

 1. Chlebowski Zygmunt
 2. Pisowadzka Barbara
 3. Skrzyczewska Jolanta
 4. Syrokomski Janusz
 5. Żuk Krzysztof

 

 

 

 

Komisja Rewizyjna wybrała na Przewodniczącego Krzysztofa Żuka a na Wiceprzewodniczącego Zygmunta Chlebowskiego.

 

 

Władze statutowe KSPS w w/w składzie zostały w dn. 1 lipca 2013r. wpisane na mocy postanowienia Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy do Krajowego Rejestru Sądowego.