KSPS Maj zaprasza

Krajowe Stowarzyszenie Pomocy Szkole zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami


Z   A    P    R    A    S   Z   A


Nauczycieli przyrody z Szkół Podstawowych; nauczycieli biologii, geografii, fizyki, chemii, matematyki, nauki o społeczeństwie z gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych oraz nauczycieli przedmiotów zawodowych z Techników na bezpłatne warsztaty pn. „Szkoła z energią” realizowane w ramach Przedsięwzięcia pn. „Szkoła ucząca racjonalnego gospodarowania energią” dofinansowanego ze środków NFOŚiGW.

Krajowe Stowarzyszenie Pomocy Szkole zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami

 

Z   A    P    R    A    S   Z   A


   Nauczycieli przyrody z Szkół Podstawowych; nauczycieli biologii, geografii, fizyki, chemii, matematyki, nauki o społeczeństwie z gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych oraz nauczycieli przedmiotów zawodowych z Techników na bezpłatne warsztaty pn. „Szkoła z energią” realizowane w ramach Przedsięwzięcia pn. „Szkoła ucząca racjonalnego gospodarowania energią” dofinansowanego ze środków NFOŚiGW.


  • warsztaty dla nauczycieli z woj. łódzkiego odbędą się w dniach 18-19 maja 2012 – szkoły podstawowe 25-26 maja 2012 – szkoły gimnazjalne i ponadgimnazjalne w Uniejowie w Instytucie Zdrowia Człowieka.
  • warsztaty dla nauczycieli z woj. kujawsko – pomorskiego odbędą się w dniach 28 – 29 maja 2012 w „Rubbens” Hotel Restauracja ul. Toruńska 10a, 87-148 Łysomice
  • warsztaty dla nauczycieli z woj. pomorskiego odbędą się w dniach 16 – 17 maja 2012 w Hotelu „Logos” w Gdańsku, ul. Uphagena 28.

 

   Udział w warsztatach jest bezpłatny. Należy zalogować się na www.edueko.pl w terminie do 30 kwietnia br., gdyż kolejność zgłoszeń będzie decydowała o zakwalifikowaniu na uczestnika warsztatów. Po zakwalifikowaniu każdy uczestnik otrzyma szczegółowy program warsztatów, poradnik metodyczny i inne materiały pomocne w prowadzeniu zajęć szkolnych obejmujących problematykę racjonalnego gospodarowania energią.

 

    Wiodącym celem warsztatów będzie wzbogacenie wiedzy i umiejętności uczestników w dwóch obszarach. Pierwszym, opisującym czym jest racjonalne gospodarowanie energią oraz jakie działania powinniśmy podejmować w Polsce, aby racjonalniej gospodarować energią. Drugim, pokazującym, jak skuteczniej można uczyć dzieci i młodzież oraz jakie nawyki u dzieci i młodzieży powinna kształtować szkoła.

 

   Na zakończenie warsztatów każdy uczestnik otrzyma imienny Certyfikat ukończenia szkolenia doskonalącego kwalifikacje zawodowe z zakresu racjonalnego gospodarowania energią.

 

Jest to szansa, z której warto skorzystać ! ! !


Przewodnicząca KSPS

Zofia Grzebisz-Nowicka