Zaproszenie na warsztaty

Krajowe Stowarzyszenie Pomocy Szkole zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami

ZAPRASZA

Nauczycieli przyrody ze szkół podstawowych; nauczycieli biologii, geografii, fizyki, chemii, matematyki, nauki o społeczeństwie  z gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych oraz nauczycieli przedmiotów  zawodowych z techników na bezpłatne warsztaty pn. „Szkoła z energią” realizowane w ramach Przedsięwzięcia pn. „Szkoła ucząca racjonalnego gospodarowania energią” dofinansowanego ze środków NFOŚiGW.

 

  • warsztaty dla nauczycieli z woj. mazowieckiego odbędą się w dniach 15 i 16 marca 2012 r w ZNP, Hotel „LOGOS”, ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 31/35, Warszawa
  • warsztaty dla nauczycieli z woj. świętokrzyskiego odbędą się w dniach 19 i 20 marca 2012 w Hotelu „Ziółek”, ul. Łączna 87a, 26-140 Łączna k/Kielc
  • warsztaty dla nauczycieli z woj. lubelskiego odbędą się w dniach 22, 23 i 24 marca 2012 w Hotelu „Kamena” , ul. Armii Krajowej 50, 22-100 Chełm
  • warsztaty dla nauczycieli z woj. podkarpackiego odbędą się w dniach 26 i 27 marca 2012 w Hotelu „Classic”, ul. Armii Krajowej 32, 35-327 Rzeszów,
  • warsztaty dla nauczycieli z woj. małopolskiego odbędą się w dniach 28,29 i 30 marca 2012 w Ośrodku „Optima” ul. Malborska 65, 30-646 Kraków

   
Udział w warsztatach jest bezpłatny. Należy zalogować się na www.edueko.pl w terminie do 28 lutego br., gdyż kolejność zgłoszeń będzie decydowała o zakwalifikowaniu na uczestnika warsztatów. Po zakwalifikowaniu każdy uczestnik otrzyma szczegółowy program warsztatów, poradnik metodyczny i inne materiały pomocne w prowadzeniu zajęć szkolnych obejmujących problematykę racjonalnego gospodarowania energią.

 

Wiodącym celem warsztatów będzie wzbogacenie wiedzy i umiejętności uczestników w dwóch obszarach. Pierwszym, opisującym czym jest racjonalne gospodarowanie energią oraz jakie działania powinniśmy podejmować w Polsce, aby racjonalniej gospodarować energią. Drugim, pokazującym, jak skuteczniej można uczyć dzieci i młodzież oraz jakie nawyki u dzieci i młodzieży powinna kształtować szkoła.

 

Na zakończenie warsztatów każdy uczestnik otrzyma imienny Certyfikat ukończenia szkolenia doskonalącego kwalifikacje zawodowe z zakresu racjonalnego gospodarowania energią.

Jest to szansa, z której warto skorzystać !  !  !
Przewodnicząca KSPS
Zofia Grzebisz-Nowicka