Więcej takich Konferencji

   Więcej takich Konferencji, program był bardzo ciekawy, choć trochę przeładowany, zdobyta wiedza będzie nam bardzo pomocna w praktyce szkolnej – powiedzieli nauczyciele uczestniczący w Ogólnopolskiej Konferencji Metodyczno-Programowej nt. „ Sposoby podnoszenia efektywności i skuteczności szkoły w kształtowaniu postaw racjonalnego gospodarowania energią – perspektywy i doświadczenia krajowe i europejskie”. Odbyła się ona w dniach 3-4 lutego 2012 r. w Sali Zjazdowej ZNP w Warszawie. Zainaugurowała realizowane przez KSPS Przedsięwzięcie pn. „Szkoła ucząca racjonalnego gospodarowania energią” dofinansowane przez NFOŚiGW.


foto04


 

    Więcej takich Konferencji, program był bardzo ciekawy, choć trochę przeładowany, zdobyta wiedza będzie nam bardzo pomocna w praktyce szkolnej – powiedzieli nauczyciele uczestniczący w Ogólnopolskiej Konferencji Metodyczno-Programowej nt. „ Sposoby podnoszenia efektywności i skuteczności szkoły w kształtowaniu postaw racjonalnego gospodarowania energią – perspektywy i doświadczenia krajowe i europejskie”. Odbyła się ona w dniach 3-4 lutego 2012 r. w Sali Zjazdowej ZNP w Warszawie. Zainaugurowała realizowane przez KSPS Przedsięwzięcie pn. „Szkoła ucząca racjonalnego gospodarowania energią” dofinansowane przez NFOŚiGW. 


foto1

foto3

foto2

 

    Uczestniczyło w niej 225 osób reprezentujących wszystkie poziomy kształcenia dzieci i młodzieży „od przedszkola do profesora” z terenu 16 województw. Najliczniejszą grupę stanowili dyrektorzy i desygnowani przez nich nauczyciele przedmiotów przyrodniczych z SP, Gimnazjów i Szkół Ponadgimnazjalnych ( LO i Zespołów Szkół ) należących do Klubu Przodujących Szkół i Platformy Ekologicznej KSPS. Liczną też reprezentację stanowili działacze oświatowi Regionalnych Stowarzyszeń Pomocy Szkole, Wojewódzkich i Powiatowych Zarządów ZNP, Ośrodków Metodycznych, a także pracownicy administracji rządowej i samorządowej. Nie zawiedli też Goście, przedstawiciele Patronów Honorowych, Merytorycznych i Medialnych oraz członkowie Rady Programowej i Komitetu Sterującego  Przedsięwzięcia pn. „Szkoła ucząca racjonalnego gospodarowania energią” oraz liczna grupa wykładowców, edukatorów, prezenterów i szefów firm energetycznych. Wszystkich uczestników gorąco powitała Przewodnicząca KSPS – Zofia Grzebisz-Nowicka. Przedstawiła podstawowe cele Konferencji i podziękowała za tak liczne przybycie na Konferencję, mimo siarczystego mrozu i ferii zimowych w tych dniach w siedmiu województwach.

 

foto04

foto05

 

    Ministerstwo Edukacji Narodowej reprezentował Pan Tadeusz Sławecki – Sekretarz Stanu, który serdecznie pogratulował Krajowemu Stowarzyszeniu Pomocy Szkole dotychczasowego dorobku w bardzo szerokiej działalności na rzecz polskiej szkoły i zapewnił o wspieraniu jej przez MEN. Podkreślił także znaczenie edukacyjne realizowanego przez KSPS Przedsięwzięcia pn. „Szkoła ucząca racjonalnego gospodarowania energią” nad którym Patronat Honorowy objęła Pani Minister Krystyna Szumilas.
W I części Konferencji zostały ogłoszone wyniki i wręczone nagrody Laureatom Ogólnopolskiego Konkursu pt. „ Szkoła z energią” adresowanego do nauczycieli przedmiotów przyrodniczych w szkołach podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Przedstawił je Przewodniczący Komisji Konkursowej – Prof. Dr hab. inż. Andrzej Gawdzik. Nagrody ufundowali : MEN, MŚ, MG, ZPP, Eurogospodarka oraz NFOŚiGW, REBA Organizacja Odzysku S.A., Krajowe Stowarzyszenie Pomocy Szkole i Stowarzyszenie Pomocy Szkole „Małopolska”.
Nagrody rzeczowe ( e-booki, kamery cyfrowe, aparaty cyfrowe, pakiety edukacyjne multimedialne, pomoce dydaktyczne i inne ) otrzymało  2 nauczycieli  z SP, 2 z gimnazjów i 9 ze szkół ponadgimnazjalnych, w tym także z 3 Zespołów Szkół.
Nagrody i dyplomy otrzymało również 5 nauczycieli, których prace zostały wyróżnione przez Komisję Konkursową. Natomiast wszystkie szkoły, z których nauczyciele uczestniczyli w Konkursie otrzymały dyplomy i pomoce naukowe.
Raz jeszcze serdecznie gratulujemy Laureatom Konkursu za wspaniałe autorskie prace i dziękujemy wszystkim fundatorom nagród.

 

foto006

foto007

foto008

foto009

foto0010

foto0011

foto0012

 

   W II części Konferencji uczestnicy zapoznali się z 26 bardzo ciekawymi prezentacjami i wykładami omawiającymi najważniejsze zagadnienia związane z racjonalnym gospodarowaniem energią oraz pokazującymi jak skuteczniej i efektywniej prowadzić zajęcia szkolne poświęcone tym zagadnieniom.
Wykłady wygłosili wybitni eksperci i specjaliści zajmujący się od wielu lat różnymi aspektami energetyki i ochrony środowiska, w tym: byli ministrowie i podsekretarze stanu w Ministerstwie Gospodarki i  Ministerstwie Środowiska: Jerzy Swatoń, Marek Kossowski, Tomasz Podgajniak, Krzysztof Zaręba; pracownicy  naukowi  kilku uczelni: Politechniki Warszawskiej – Prof. Krzyszof Żmijewski, Uniwersytetu Opolskiego – Prof. Dr hab. inż. Andrzej Gawdzik, Politechniki Opolskiej – Dr inż. Grzegorz Jezierski i Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego – Dr hab. Adam Kupczyk, oraz Prezes Zarządu Towarowej Giełdy Energii SA – Grzegorz Onichimowski i Wiceprezes Zarządu Polskiej Izby Gospodarczej   „ EKOROZWÓJ” Dr inż. Wojciech Batusiewicz.

    Bardzo ciekawe autorskie prezentacje przedstawili również doświadczeni, wspaniali nauczyciele, którzy dopracowali się autorskich rozwiązań, służących  efektywniejszemu uczeniu w szkole racjonalnego gospodarowania energią. Należą do nich : Andrzej Dawid, Józef Chęciński, Czesław Kruczkowski z Zespółu Szkół Górniczo-Energetycznych w Koninie; Bożena Pikora i Małgorzata Augustyniak oraz Przemysław Soliwoda – Przewodniczący Samorządu Uczniowskiego z Zespołu Szkół Nr 1 im. M.Sklodowskiej-Curie w Wyszkowie; Elżbieta Wójcik, Renata Kołbik, Anna Suchodolska z Zespołu Szkół Ekonomicznych im. A. i J. Vetterów w Lublinie;  Joanna Łęcka z Gimnazjum Publicznego im. Jana Pawła II w Iłowie;  Halina Obst  z Gimnazjum Publicznego im. Kard. S. Wyszyńskiego w Sułkowicach; Alicja Celejowska   z Szkoły Podstawowej im. W.S. Reymonta w Uboczu; Małgorzata Tabiś z Szkoły Podstawowej Nr 3 w Zgorzelcu; Katarzyna Sakowicz, Monika Kryszkiewicz z Szkoły Podstawowej Nr 5 im. Żołnierzy Armii Krajowej w Wyszkowie; Lucyna Stodolak z Zespołu Szkół Inżynierii Środowiska w Toruniu. Wszystkie prace autorskie zostały nagrodzone w Konkursie.
Prezentację przedstawił także Ryszard Tytko ZSE Nr 1 Kraków autor podręcznika „Odnawialne źródła energii”.
Interesujące prezentacje przedstawiły również nauczycielki : Walentyna Szydłowska, Anita Vaivode Państwowe Polskie Gimnazjum w Rezekne na Łotwie i Natasza Panchenko Połtawska Państwowa Akademia Rolnicza (Ukraina).

foto00013

foto00014

foto00015

foto00016

foto00017

foto00018

foto00019

 

    Dziękujemy wszystkim wykładowcom i autorom prezentacji za przedstawienie na Konferencji swoich prac i podzielenie się z uczestnikami swoimi doświadczeniami zawodowymi i rekomendacjami.
Zasadniczymi programowymi celami Konferencji była prezentacja prawnych regulacji i programowych celów, które powinna osiągnąć Polska w dziedzinie racjonalizacji gospodarowania energią oraz prezentacja inicjatyw edukacyjnych i programów nauczania służących lepszemu przygotowaniu dzieci i młodzieży do racjonalnego gospodarowania energią. Zagadnienia te, w różnym ujęciu , podejmowane były przez wszystkich wykładowców i we wszystkich prezentacjach, przedstawionych na Konferencji. Zainteresowanych prezentacjami i wykładami prosimy o pobranie ich z naszego vortalu www.edueko.pl.

 

foto000020

foto000021

    Konferencja przyczyniła się także do lepszego rozpoznania przez organizatorów potencjalnych potrzeb i oczekiwań nauczycieli, uczących w szkołach przedmiotów przyrodniczych oraz ich oczekiwań wobec programu przygotowywanych zajęć warsztatowych. Dziękujemy wszystkim uczestnikom Konferencji, którzy wypełnili „Ankietę konsultacyjną w sprawie poradnika i programu warsztatów”.