Zaproszenie – SZKOŁA UCZĄCA RACJONALNEGO GOSPODAROWANIA ENERGIĄ

 

ZAPRASZAMY  DYREKTORÓW I NAUCZYCIELI

 
szkół podstawowych i ponadpodstawowych
DO UDZIAŁU W PRZEDSIĘWZIĘCIU PN.
SZKOŁA UCZĄCA RACJONALNEGO GOSPODAROWANIA ENERGIĄ
www.edueko.pl

 

 

Szczególna szansa dla nauczycieli:

  • Przyrody
  • Geografii
  • Fizyki
  • Chemii
  • Biologii

Przedmiotów zawodowych w szkołach ponadgimnazjalnych

 

Szanowni Państwo,

Krajowe Stowarzyszenie Pomocy Szkole w Warszawie  dzięki dofinansowaniu uzyskanemu z NFOŚiGW w konkursie „Edukacja ekologiczna”, realizuje dla Państwa Przedsięwzięcie pn. SZKOŁA UCZĄCA RACJONALNEGO GOSPODAROWANIA ENERGIĄ. Naszym celem i misją jest pomóc Państwu w przygotowaniu innowacyjnych zajęć szkolnych, poświęconych problemom racjonalnego gospodarowania energią. Racjonalne gospodarowanie energią stało się bowiem cywilizacyjnym  wyzwaniem, decydującym o sposobie i tempie dalszego rozwoju naszego Kraju.

Racjonalne gospodarowanie energią  wymaga od nas działania ciągłego, obejmującego wszystkie sfery naszego życia. Jeżeli w tej dziedzinie chcemy osiągnąć rzeczywisty i trwały postęp oraz działać skuteczniej, niż do tej pory to musimy pomóc przede wszystkim nauczycielom i szkołom, w lepszym przygotowaniu się do wykonywania konkretnych zadań w tym obszarze. Uczestnicząc w Przedsięwzięciu „Szkoła ucząca racjonalnego gospodarowania energią”, zdobędziecie Państwo niezbędną wiedzę, dodatkowe informacje oraz umiejętności przydatne do realizacji zajęć szkolnych, poświęconych problemom racjonalnego gospodarowania energią.

Zapraszamy zainteresowanych problematyką racjonalnego gospodarowania energią, do systematycznego odwiedzania www.edueko.pl, a nauczycieli przedmiotów przyrodniczych do bezpłatnego udziału w:

  • Ogólnopolskiej Konferencji Metodyczno-Programowej nt. „Sposoby podnoszenia efektywności i skuteczności szkoły w kształtowaniu postaw racjonalnego gospodarowania energią – perspektywy i doświadczenia krajowe i europejskie”; Warszawa, 3-4 luty 2012r., więcej informacji znajdziecie Państwo na: www.edueko.pl/konferencje
  • Warsztatach „Szkoła z energią – jak skuteczniej uczyć racjonalnego gospodarowania energią”. Realizowane one będą w okresie marzec-początek czerwca 2012r. Wszystkie informacje o zasadach zgłaszania udziału w warsztatach i informacje o ich programie na: www.edueko.pl/konferencje

Przewodnicząca KSPS
Zofia Grzebisz Nowicka
Więcej informacji o Przedsięwzięciu na www.edueko.pl
Piszcie do nas na adres biuro@edueko.pl lub antoni.dragan@edueko.pl