Ogólnopolski konkurs plastyczny „Kwiaty dla Babci i Dziadka”

Patronat Honorowy: Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy-Hanna Gronkiewicz-Waltz
Honory Babci i Dziadka pełnią: Bożena Dykiel i Mieczysław Hryniewicz
Serdecznie zapraszamy uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych do udziału w konkursie.
Zadaniem konkursu jest przedstawienie w formie plastycznej bukietu dla Babci lub Dziadka.
Cele konkursu:

 

  • wychowanie dzieci i młodzieży w duchu szacunku wartości rodzinnych,
  • kształtowanie silnych więzi rodzinnych,
  • zwrócenie uwagi na ogromną rolę Babci i Dziadka w wychowaniu dzieci,
  • nadanie należnej rangi Świętu Babci i Dziadka,
  • kształtowanie poczucia estetyki,
  • rozwijanie wyobraźni twórczej,
  • uwrażliwienie na piękno i bogactwo kwiatów.

Regulamin Konkursu „Kwiaty dal Babci i Dziadka”