Letnia szkoła dla ciekawskich-Zakopane 2011

Oj działo się, działo!

 

pict0146


W ramach Letniej szkoły dla ciekawskich odbyły się:


1.Letnia szkoła edukacji europejskiej, w tym edukacji językowej -„Obywatele świata”

2.Plener plastyczny

 

Miejsce pobytu: Ośrodek Rekreacyjno-Wypoczynkowy „Api”

34-500 Zakopane

Pardałówka 9

Oj działo się, działo!

 

pict0146


W ramach Letniej szkoły dla ciekawskich odbyły się:


1.Letnia szkoła edukacji europejskiej, w tym edukacji językowej -„Obywatele świata”

2.Plener plastyczny


Miejsce pobytu: Ośrodek Rekreacyjno-Wypoczynkowy „Api”

34-500 Zakopane

Pardałówka 9

 

 

Termin: 10-23 lipca 2011

 

 

1.Letnia szkoła edukacji europejskiej, w tym edukacji językowej -„Obywatele świata”.

Beneficjenci – 3 klasa gimnazjum, szkoła średnia

Tematem wiodącym tegorocznej edycji była prezydencja Polski w Radzie Unii Europejskiej.

   Głównym celem „Letniej szkoły…” było wszechstronne przygotowanie młodych ludzi do funkcjonowania w nowoczesnej Europie – kształtowanie postaw aktywnych, przedsiębiorczych, otwartych, tolerancyjnych, świadomych własnego wpływu na swoją przyszłość, swój los oraz promowanie budowania społeczeństwa wiedzy, doskonalenie umiejętności posługiwania się językiem angielskim. Młodzież przez cały czas pobytu intensywnie, aktywnie pracowała, a jednocześnie bawiła się i odpoczywała. Stowarzyszenie przygotowało bardzo atrakcyjną ofertę , z której ku naszemu zadowoleniu dzieci i młodzież bardzo aktywnie korzystała.

 

Zrealizowany program:

-warsztaty językowe – 2 godziny dziennie konwersacji- fantastyczni wolontariusze z Anglii, Hiszpanii, Japonii, Ukrainy, Meksyku, Czech

-warsztaty z zakresu edukacji obywatelskiej -„W świecie praw i obowiązków”- Maciej Osuch – społeczny Rzecznik Praw Ucznia, społeczny doradca Rzecznika Praw Obywatelskich

-warsztaty z zakresu psychologii – Bożenna Krajewska-psycholog, neuroterapeuta, edukator praw człowieka

-warsztaty z zakresu edukacji europejskiej -„Prezydencja Polski w UE”- Małgorzata Wojnarowska

-warsztaty dziennikarskie -Robert Bernatowicz -TV Polsat

-warsztaty dziennikarskie – Gazeta Krakowska, w ramach projektu „Media Junior” – Elżbieta Cegła –koordynator programu i grupa dziennikarzy

-spotkanie z Krzysztofem Zanussim, konferencja prasowa poprowadzona przez uczestników

-warsztaty- projektowanie biżuterii-Karina Królak-wizażystka

-warsztaty z savoir vivre – konsul Medard Masłowski

-dwie wycieczki w góry, wybranymi szlakami z przewodnikiem

-spacery szlakami turystycznymi proponowanymi przez Urząd Miasta Zakopane

-wieczór góralski z udziałem Kapeli góralskiej

-udział w programach proponowanych dla mieszkańców przez Urząd Miasta Zakopane w okresie wakacyjnym – m.in. kino letnie, koncert Zakopower

-„O nadziei, miłości, …” – wieczór z Edith Piaf –śpiew – Grażyna Matkowska, aranżacje -Janusz Tylman, scenariusz – Ksiądz Kazimierz Orzechowski, teksty czytali uczestnicy „Letniej szkoły…”

– dyskoteki

-zajęcia sportowe

-ogniska

 

 

2.Plener plastyczny

Beneficjenci: szkoła podstawowa, gimnazjum

   Główne zadania pleneru to utrwalenie i rozszerzenie wiadomości z zakresu ważnych dziedzin sztuki, doskonalenie znanych i poznanie nowych technik plastycznych zdobywanie nowych umiejętności
i doświadczeń m.in. dotyczących kultury i tradycji Regionu Podhalańskiego, indywidualna praca
z uwzględnieniem własnych inwencji twórczych, upodobań, zdolności, zainteresowań.

 

   Na zakończenie pleneru zorganizowana była wystawa poplenerowa, udostępniona do zwiedzania społeczności lokalnej oraz turystom. Zorganizowany został także wspólnie z Astrą „Malowany piknik na Pardałówce” dla mieszkańców Zakopanego i przebywających turystów.

 

Zrealizowany program:

-warsztaty z zakresu edukacji obywatelskiej -„W świecie praw i obowiązków”- Maciej Osuch-społeczny Rzecznik Praw Ucznia, społeczny doradca Rzecznika Praw Obywatelskich

-warsztaty z zakresu psychologii – Bożenna Krajewska-psycholog, neuroterapeuta, edukator praw człowieka

-warsztaty językowe – 2 godziny dziennie –w formie zabawy-wolontariusze z różnych krajów świata

-warsztaty-malowanie na jedwabiu -Anna Ozga-absolwentka Akademii Sztuk Pięknych,

-warsztaty-biżuteria- Karina Królak-projektantka biżuterii, absolwentka Akademii Sztuk Pięknych

-warsztaty-malarstwo- Michał Bojara-absolwent Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie, Poznaniu,

Łodzi.

-warsztaty- florystyka – mistrzynie florystyki-Magdalena Birula-Białynicka, Karolina Ładyżyńska

-warsztaty- decoupage – Dorota Suchecka

-plenery plastyczne

– warsztaty z savoir vivre

-dwie wycieczki w góry, zgodnie z wybranymi szlakami z przewodnikiem

-spacery szlakami turystycznymi proponowanymi przez Urząd Miasta

-wieczór góralski z udziałem kapeli góralskiej

-udział w programach proponowanych dla mieszkańców przez Urząd Miasta Zakopane
w okresie wakacyjnym

-„O nadziei, miłości, …”-wieczór z Edith Piaf –śpiew-Grażyna Matkowska, aranżacje-Janusz Tylman, scenariusz-Ksiądz Kazimierz Orzechowski, teksty czytają uczestnicy Letniej szkoły

– dyskoteki

-zajęcia sportowe

-ogniska

   Kadrę Letniej Szkoły stanowili nauczyciele współpracujący z KSPS od wielu lat, oddani pracy na rzecz dzieci i młodzieży, z sukcesami w pracy pedagogiczno – wychowawczej.

 

Warsztaty prowadzili trenerzy – edukatorzy, metodami aktywnymi, przy dużym zaangażowaniu uczestników.

 

   Ważną rolę odgrywali wolontariusze polscy i z krajów całego świata. Wolontariusze polscy – to studenci, którzy zaprzyjaźnili się ze Stowarzyszeniem poprzez uczestnictwo w tego typu formach wypoczynku w latach ubiegłych. Zadaniem ich było wsparcie wychowawców, budowanie właściwych relacji między uczestnikami, budowanie wśród nich właściwej atmosfery pracy i zabawy, a także twórcza współpraca z wolontariuszami zagranicznymi.

 

   Wolontariusze zagraniczni to studenci z różnych krajów świata, których dla KSPS rekrutuje Stowarzyszenie Promocji Wolontariatu (muszą spełniać wcześniej ustalone kryteria). Zadaniem ich było prowadzenie warsztatów językowych i spotkań na tematy dotyczące istotnych problemów młodzieży oraz prezentacja krajów z których pochodzą. Na zakończenie warsztatów przygotowali wielokulturowy program z młodzieżą polską w języku angielskim dla uczestników i lokalnej społeczności.

 

Letnia szkoła dla ciekawskich

   To ambitne zadanie skierowane do dzieci i młodzieży, która mimo posiadanego potencjału intelektualnego, zdolności nie ma możliwości na co dzień aktywnego, twórczego, poznawczego spędzania czasu wolnego. Zrealizowana oferta była ambitna i różnorodna. Zaangażowane w jej realizację osoby legitymujące się dużymi osiągnięciami, autorytety w swoich dziedzinach, gwarantowały atrakcyjną formułę programu.

 

   Program był inspiracją, do zaktywizowania młodych ludzi do podejmowania działań ambitnych, do rozwijania zainteresowań, do korzystania z sektora usług społecznych, do koleżeńskości i wzajemnej pomocy w osiąganiu celów ważnych nie tylko dla siebie ale także dla społeczności szkolnej i lokalnej. Uczył umiejętności dokonywania mądrych wyborów, pielęgnowania i promowania szeroko rozumianego dziedzictwa narodowego, wspierania dialogu i więzi międzykulturowych. Z pewnością pomógł uwierzyć w siebie i zachęcić do działań, które uczynią ich obywatelami świata i artystami.

 

   Było fantastycznie. Wszyscy obiecywali sobie że wrócą za rok. Zawiązane przyjaźnie nie tylko polskie ale i międzynarodowe utrzymywane są przez cały czas.


   Organizatorzy szczególnie gorąco dziękują właścicielce Ośrodka Api – Pani Krystynie Pitoń oraz Marcinowi, Renacie i Darkowi, którzy rozumiejąc ogromne potrzeby związane z realizacją programu z wielkim zaangażowaniem wspierali je. Wielkie podziękowania należą się także wszystkim wymienionym wcześniej artystom i edukatorom a także:


Marcinowi Zubkowi – prezesowi zakopiańskiego oddziału Związku Podhalan

Marcinowi Słodyczce z firmy Harnaś Audio

Firmie Targban

Firmie Mars

Firmie Astra


   To że był niezwykły klimat do nauki, zabawy i czerpaliśmy wszyscy wiele radości z bycia razem jest zasługą nie tylko realizatorów ale może przede wszystkim dzieci i młodzieży – uczestników programu, za co im serdecznie dziękujemy.