Nowe szkoły w Klubie

W dniach 30.09-2.10.2011 w Szczawnicy-Szlachtowej, dzięki ogromnej życzliwości i pomocy Stowarzyszenia Pomocy Szkole „Małopolska” odbyło się wyjazdowe posiedzenie Zarządu Krajowego Stowarzyszenia Pomocy Szkole oraz posiedzenie Rady Klubu Przodujących Szkół.
Do Klubu przyjęto 3 wspaniałe szkoły : Gimnazjum w Sułkowicach (www), Zespół Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych Nr 4 w Krakowie (woj. małopolskie) i Szkołę Podstawową w Uboczu (www) (woj. dolnośląskie).
W dniu 1.10.2011 odbyło się bardzo interesujące wspólne posiedzenie Kierownictw Krajowego i Regionalnych Stowarzyszeń Pomocy Szkole oraz grupy działaczy Stowarzyszenia „Małopolska” i dyrektorów szkół klubowych woj. małopolskiego, na którym Zofia Grzebisz-Nowicka –Przewodnicząca KSPS przedstawiła wspólnie zrealizowane zadania i uzyskane efekty w okresie od października 2010 do października 2011 oraz najważniejsze przedsięwzięcia do wspólnej realizacji na IV kwartał br. i 2012 r. Za najważniejsze z nich uznano jak najlepsze zrealizowanie Projektu „Szkoła ucząca racjonalnego gospodarowania energią”, w ramach którego przeszkolonych zostanie 1600 nauczycieli przyrody, biologii, geografii z terenu całego kraju. Ożywiona i konstruktywna dyskusja potwierdziła trafność wyboru i ważność tego wspólnego przedsięwzięcia.
Przyjęto także do wspólnej realizacji z Firmą Astra – Program „Warsztaty z Astrą” rozwijający talenty plastyczne dzieci szkolnych.
Z dużym uznaniem odniesiono się również do Konkursu Firmy HP, którego partnerem jest KSPS.
Satysfakcja dla nas i wszystkich uczestników tych ważnych posiedzeń jest tym większa, że odbyliśmy je w trakcie I Rajdu Górskiego Stowarzyszenia Pomocy Szkole dla młodzieży szkół klubowych w pięknych Pieninach.