Szkoła Podstawowa Nr 126 im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie została przyjęta do Klubu Przodujących Szkół

0210

Wspaniała Szkoła Podstawowa Nr 126 im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie została przyjęta do Klubu Przodujących Szkół w dniu 26.10.2016

 

poczet_sztandarowy

zdjecie_152

zdjecie_150

W trakcie pięknej uroczystości Dnia Patrona – Komisji Edukacji Narodowej Szkoły Podstawowej Nr 126 w Krakowie szkoła ta została przyjęta do ogólnopolskiego ruchu społecznego działającego w ramach Krajowego Stowarzyszenia Pomocy Szkole, jakim jest Klub Przodujących Szkół. Pani Sonia Czajkowska-Stach, znakomita Dyrektorka SP Nr 126, po oficjalnym otwarciu uroczystości i powitaniu Gości przedstawiła prezentację multimedialną zawierającą wybrane osiągnięcia społeczności szkolnej w dziedzinach określonych Regulaminem przyjęcia szkoły do tego elitarnego Klubu. Najważniejsze z nich to :

 

  • Zapewnienie warunków umożliwiających wszechstronny rozwój ucznia twórczego, wrażliwego, samodzielnego, otwartego na problemy regionu, kraju, Europy.
  • Integracja i uspołecznienie środowiska szkolnego
  • Wypracowanie systemu promocji i współpracy ze środowiskiem lokalnym
  • Tworzenie warunków do samokształcenia i podnoszenia kwalifikacji nauczycieli
  • Wyrównywanie szans edukacyjnych wszystkim uczniom
  • Wysokie wyniki w konkursach i zawodach przedmiotowych, artystycznych i sportowych

 

 

zdjecie_0019

Zofia Grzebisz-Nowicka – Przewodnicząca KSPS i Bohdan Piotrowicz – Prezes Stow. Pomocy Szkole „Małopolska” Akt przyjęcia szkoły do Klubu wręczyli : Soni Czajkowskiej-Stach – Dyrektorce Szkoły, Tomaszowi Tomińskiemu – Przewodniczącemu Rady Rodziców i Pawłowi Dęboszowi – Przewodniczącemu Samorządu Uczniowskiego.

 

wreczenie_aktu_168

DSC_5059

Przewodnicząca KSPS serdecznie pogratulowała społeczności szkolnej dotychczasowych sukcesów, których skrót przedstawiła Pani Dyrektor, podziękowała za kształtowanie właściwych relacji pomiędzy nauczycielami, uczniami i rodzicami, które są podstawą sukcesów edukacyjnych, wychowawczych, uspołeczniania szkoły, tworzenia coraz lepszych warunków do wszechstronnego rozwoju uczniów, wyrównywania i stałego zwiększania ich szans edukacyjnych i życiowych. Wyraziła wielką radość, że Klub Przodujących Szkół wzmocni swój potencjał intelektualny o nowoczesną, otwartą na nowe wyzwania edukacyjne SP Nr 126 w Krakowie. Zarówno Zofia Grzebisz-Nowicka, jak i Bohdan Piotrowicz serdecznie życzyli społeczności szkolnej dalszych sukcesów we wszystkich dziedzinach działalności tej wspaniałej szkoły.

 

0105

Oprawę artystyczna uroczystości zapewnili utalentowani uczniowie tej szkoły pod kierunkiem znakomitych pedagogów. Było wiele wzruszeń, podziwu i gorących braw dla młodych artystów.

 

0140

program_133

program_artyst.29

Niezwykle ważną także częścią uroczystości było odsłonięcie ufundowanej przez Stow. Pomocy Szkole „Małopolska” tablicy upamiętniającej przyjęcie SP Nr 126 do Klubu Przodujących Szkół KSPS.

 

0187

0210

Po zakończeniu oficjalnej i artystycznej części uroczystości odbyło się spotkanie integracyjne wszystkich jej uczestników, dla których smaczny poczęstunek przygotowali uczniowie szkół gastronomicznych należących również do Klubu Przodujących Szkół. Przebiegło ono w niezwykle serdecznej, przyjacielskiej atmosferze.

 

Catering3913

DSC_5075

0198

Gorąco dziękujemy i gratulujemy !