Działalność wychowawczo-dydaktyczna Gimnazjum im. Jerzego Brauna w Tarnowie

Wybrane fragmenty z działalności wychowawczo-dydaktycznej Gimnazjum nr 4 im. Jerzego Brauna w Tarnowie w roku szkolnym 2013/2014 Minął kolejny rok naszej współpracy z Klubem Przodujących Szkół. Dlatego pragniemy się podzielić naszymi osiągnięciami, realizowanymi projektami, innowacjami. Gimnazjum nasze zapewnia wszystkim uczniom więcej