Przepięknie i profesjonalnie przygotowane uroczyste podsumowanie XXXIX edycji ogólnopolskiego programu KSPS pt. „Tradycje i obrzędy polskie – Boże Narodzenie na Podlasiu i elementy wielokulturowości w krajach Unii Europejskiej” w Zespole Oświatowym w Pruszynie w dn. 20 grudnia 2023 r.

Uroczyste podsumowanie XXXIX edycji ogólnopolskiego programu KSPS pt. „Tradycje i obrzędy polskie – Boże Narodzenie na Podlasiu i elementy wielokulturowości w krajach Unii Europejskiej” na długo pozostanie w sercach i umysłach jego uczestników. Pięknie przyozdobiona sala gimnastyczna wspaniałego Zespołu Oświatowego w Pruszynie wypełniona była po brzegi – najmłodsze dzieci  przebrane były za aniołki; uczniowie – w różne postaci Jasełek. Byli także : rodzice, radni, działacze placówek kultury z gminy i powiatu Siedlce, ksiądz proboszcz parafii Pruszyn, członkinie Kół Gospodyń Wiejskich z Pruszyna i Wólki Leśnej, sołtysi, strażacy, leśnicy, przedstawiciele wielu organizacji pozarządowych.

Honorowy Patronat nad tym niezwykle ważnym programem edukacyjno-wychowawczym objęli Marszałek Województwa Mazowieckiego – Adam Struzik, Starosta Siedlecki – Karol Tchórzewski, Wójt Gminy Siedlce – Henryk Brodowski.

Oficjalnego otwarcia tej przepięknej uroczystości dokonała p. Iwona Chacińska – Dyrektor Zespołu Oświatowego w Pruszynie. Serdecznie powitała Zofię Grzebisz-Nowicką – Przewodniczącą KSPS i przybyłych gości oraz podziękowała wszystkim współuczestnikom tego niezwykłego przedsięwzięcia. Uczestniczyły w nim prawie wszystkie szkoły gm. Siedlce, placówki kultury z Siedlec i Chodowa, Koła Gospodyń Wiejskich z Pruszyna i Wólki Leśnej, ksiądz proboszcz parafii Pruszyn, cała Rada Pedagogiczna, Rada Rodziców, uczniowie na czele z Samorządem Uczniowskim, przedszkolaki i wiele innych zacnych osób.

W ramach tego programu zorganizowano wśród uczniów i przedszkolaków 5 konkursów na najpiękniejszy : stroik świąteczny, ozdobę choinkową, kartkę świąteczną, najsmaczniejszą potrawę wigilijną (tradycyjną i współczesną) i najpiękniejsze pierniczki. Najciekawsze prace wykonane

na warsztatach w poszczególnych szkołach i przedszkolach pod kierunkiem znakomitych nauczycieli zostały przywiezione na wystawę do ZO w Pruszynie.

Uczestnicy uroczystego podsumowania tego programu mogli podziwiać wykonywane prace konkursowe na filmie, który zaprezentowała znakomita nauczycielka p. Beata Kondraciuk.

Niezwykle ważną częścią całej uroczystości było wręczenie bardzo ciekawych nagród i dyplomów autorom najpiękniejszych prac konkursowych. Długa była ich lista, a niektórzy utalentowani uczniowie otrzymali po 2-3 nagrody za swoje piękne prace. Wielu było tez fundatorów nagród, ale największymi byli : KSPS i Wójt gm. Siedlce. Było wiele gratulacji, wzruszeń, satysfakcji i gorących braw !!! Podkreśliła to także w swoim wystąpieniu Przewodnicząca KSPS Zofia Grzebisz-Nowicka.

Z wielka radością i satysfakcją stwierdziła, że wszystkie zadania edukacyjno-wychowawcze XXXIX edycji tego programu zostały wykonane wzorcowo, a osiągnięte cele są niezwykle satysfakcjonujące

i inspirujące do dalszych zespołowych działań. Gorąco podziękowała całej społeczności szkolnej, na czele z p. Iwoną Chacińską – Dyrektorką ZO w Pruszynie, gospodarzom gminy i powiatu Siedlce, działaczom kultury, radnym, Kołom Gospodyń Wiejskich, sołtysom, strażakom i wszystkim osobom, których wspólny wysiłek złożył się na tak piękne efekty programu.

Wręczyła też upominki (książki, albumy, zestawy edukacyjne) dla P. Dyrektor, Przew. Rady Rodziców, Przew. Samorządu Uczniowskiego, p. Wójta, Przew. Kół Gospodyń Wiejskich i dla

17 nauczycieli najbardziej zaangażowanych w to przedsięwzięcie.

Złożyła również wszystkim serdeczne życzenia świąteczne i noworoczne. Życzyła, aby Święta Bożego Narodzenia upłynęły w dobrym zdrowiu, radości, spokoju, tolerancji, wzajemnej życzliwości i wyrozumiałości, były okraszone miłością rodzinną i umocniły nadzieję, że nadchodzący Nowy Rok 2024 spełni nasze marzenia i oczekiwania, zapewni pokój i pomoże w realizacji osobistych, rodzinnych i zawodowych zamierzeń.

Piękne były także Jasełka i liczne kolędy w wykonaniu utalentowanych uczniów i nauczycieli tego wspaniałego Zespołu Oświatowego w Pruszynie.

Na zakończenie odbyła się wspólna Wigilia, łamanie się opłatkiem, składanie życzeń i degustacja pysznych potraw wigilijnych Regionu Podlaskiego.

Wielkie podziękowania i brawa dla realizatorów tego niezwykle udanego przedsięwzięcia edukacyjno-wychowawczego !!!