Szczęśliwy, radosny, wzbogacający intelektualnie i fizycznie wypoczynek dzieci i młodzieży na 5 turnusach rekreacyjno-wypoczynkowych i plenerze plastycznym zorganizowanych przez KSPS nad pięknym Bałtykiem w okresie wakacji 2023 r.

Podobnie, jak w poprzednich latach, dla uczniów różnych typów szkół przygotowaliśmy nad polskim morzem w Łebie i Rowach 5 turnusów rekreacyjno-wypoczynkowych połączonych z różnymi formami edukacji i plener plastyczny dla dzieci i młodzieży utalentowanych plastycznie.

Program na każdym turnusie był bardzo bogaty w formy realizacyjne, aby każdy uczestnik mógł wypoczywając doskonalić swoje umiejętności i pasje, a na zakończenie turnusu otrzymać dyplom i nagrodę za aktywny udział w realizacji programu. Dzięki wspaniałej kadrze wspomaganej przez edukatorów, instruktorów, ratowników i aktywności dzieci i młodzieży przygotowane programy były jeszcze wzbogacone przez różne inicjatywy Młodzieżowych Rad Turnusów. Bardzo dużym zainteresowaniem cieszyły się kąpiele w morzu, warsztaty edukacyjne, wycieczki, rejsy statkiem, gry i zabawy, konkursy, różne rozgrywki sportowe, ścieżki zdrowia, chrzty kolonijne wodą Bałtyku.

Było dużo radości, uśmiechu, możliwości poznania wielu ciekawych ludzi, historii i obyczajów mieszkańców Łeby, Rowów, Słupska, Ustki, Lęborka, Trójmiasta, Helu, Westerplatte i wielu innych miejscowości Regionu Pomorskiego i Zachodniopomorskiego. Interesujące były też lekcje historyczne w Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku. Niezapomnianych wrażeń i wiedzy ekologicznej dostarczyły uczestnikom wszystkich turnusów lekcje ekologiczne i ścieżki edukacyjne na wydmy ruchome w Słowińskim Parku Narodowym oraz wycieczki nabrzeżem Bałtyku do Latarni Morskiej Stilo i portu rybackiego w Łebie i Rowach.

Niezwykle ciekawe, wzbogacające wiedzę, doskonalące i rozwijające umiejętności artystyczne były różnorodne zajęcia na 13-dniowym plenerze plastycznym kierowanym jak co roku przez wspaniałą artystkę plastyka Annę Ozga z Łodzi. Bogaty materiał o plenerze jest umieszczony na Facebooku KSPS.

Cieszymy się wraz z uczestnikami wszystkich turnusów, że były to udane dla nich wakacje !

Przeprowadzone kontrole naszych turnusów przez wizytatorów Kuratorium Oświaty w Gdańsku i specjalistów miejscowych Placówek Terenowych Oddziałów Regionalnych KRUS, podobnie jak w poprzednich latach, nie wniosły żadnych uwag i podziękowano Kierownikom turnusów za realizację ambitnego i pożytecznego dla uczestników programu.

Gorąco dziękujemy wspaniałej kadrze pedagogicznej i medycznej, kierownikom, wychowawcom, edukatorom, instruktorom , pielęgniarkom, ratownikom, przewoźnikom i wszystkim osobom fizycznym i prawnym , które pomogły nam w tym przedsięwzięciu. Dziękujemy także kierownictwu i pracownikom OW „Słowiniec” w Łebie i OW „Słowińska Perła” w Rowach za wszystko dobro świadczone dla uczestników naszych turnusów.

Bardzo dziękujemy FSUSR za dofinansowanie pobytu 130 dzieci rolników na tegorocznych naszych turnusach !