Uroczyste spotkanie Pana Henryka Kowalczyka Wiceprezesa Rady Ministrów. Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z organizatorami wakacyjnego wypoczynku dla dzieci rolników w dn. 20 grudnia 2022 w siedzibie Ministerstwa w Warszawie

Pan Henryk Kowalczyk Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi zaprosił z różnych regionów Polski przedstawicieli 60 organizatorów wakacyjnego wypoczynku dla dzieci rolników i najbardziej zasłużonych kierowników kolonii i wychowawców na spotkanie, które odbyło się w dn. 20 grudnia 2022 r. w Sali konferencyjnej Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi w Warszawie.

W spotkaniu tym uczestniczyło również Kierownictwo Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego na czele z Panią Prezes Aleksandrą Hadzik i Kierownictwo Funduszu Składkowego USR. Krajowe Stowarzyszenie Pomocy Szkole reprezentowały Przewodnicząca Zofia Grzebisz-Nowicka i wspaniała kierowniczka plenerów plastycznych, członek KSPS, artystka plastyk – Anna Ozga z Łodzi.

Pan Premier w serdecznych słowach podziękował wszystkim uczestnikom z terenu całego kraju za włożony wysiłek w zorganizowaniu zdrowego i bezpiecznego wypoczynku dla dzieci rolników w latach poprzednich, a w szczególności w okresie tegorocznych wakacji. Podkreślił także ważną rolę organizacji pozarządowych w tym przedsięwzięciu i wsparcie finansowe Funduszu Składkowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników dla dzieci i młodzieży rolników objętych rolniczym systemem ubezpieczenia społecznego. Złożył wszystkim serdeczne życzenia świąteczne i noworoczne .

Niezwykle ważną częścią uroczystego spotkania było wręczenie wszystkim uczestnikom pięknych statuetek i dyplomów w dowód uznania.

Po zakończeniu części oficjalnej wszyscy uczestnicy zostali zaproszeni na wigilijny poczęstunek.

Było wiele wzruszeń, radości, dzielenia się doświadczeniami i wspomnieniami, a także inspiracji do dalszych wspólnych działań na rzecz młodego pokolenia polskiej wsi.