Zakończyliśmy z sukcesami kolejne 6 turnusów rekreacyjno-wypoczynkowych połączonych z różnymi formami edukacji zorganizowanych nad pięknym Bałtykiem dla uczniów różnych typów szkół w okresie wakacji 2022

Przygotowaliśmy na tegoroczny wypoczynek wakacyjny dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych 6 turnusów rekreacyjno-wypoczynkowych połączonych z różnymi formami edukacji pożytecznej dla ich zdrowia, bezpieczeństwa i wszechstronnego rozwoju intelektualnego. Zlokalizowaliśmy je w urokliwych miejscowościach nad polskim morzem tj. w Łebie, Stegnie i Rowach. Przygotowaliśmy bogaty i atrakcyjny w formy realizacyjne program, który dzięki wspaniałej kadrze pedagogów, edukatorów, pielęgniarek, instruktorów, ratowników, wolontariuszy i aktywnego uczestnictwa dzieci i młodzieży został nie tylko w całości zrealizowany, ale również wzbogacony o różne ciekawostki zgodnie z życzeniami uczestników poszczególnych turnusów. Program ten obejmował aż 6 bloków tematycznych, ale jeden z nich był obowiązkowym tzn. zdrowie i bezpieczeństwo, profilaktyka zdrowotna, zdrowy styl życia, ochrona zdrowia przed wszelkimi zagrożeniami i uzależnieniami. Realizowali go nie tylko wychowawcy i zatrudnieni przez nas specjaliści, ale także edukatorzy z miejscowych Komend Powiatowych Policji i Państwowej Straży Pożarnej, za co jesteśmy im ogromnie wdzięczni. Na każdym turnusie zostało zorganizowanych wiele ciekawych zajęć i zabaw, zarówno na świeżym powietrzu (na plaży, boisku sportowym), jak też (głównie wieczorem) w salach ośrodka. Były to warsztaty tematyczne, olimpiady, konkursy, quizy, gry zespołowe (planszowe i ruchowe), rozgrywki sportowe, nauka piosenek i recytacji oraz wiele innych dostosowanych do wieku i zainteresowań dzieci i młodzieży. Najaktywniejsi, laureaci i Młodzieżowe Rady Turnusu otrzymywali za zakończenie nie tylko dyplomy, ale również różne upominki. 

Podobnie, jak w latach poprzednich bardzo kształcące dla dzieci (młodszych i starszych) przebywających na turnusie w Stegnie były warsztaty historyczne przeprowadzone przez znakomitych edukatorów Zespołu Zamkowego w Malborku oraz poznanie historii Grodu Kopernika we Fromborku i uczestnictwo w koncercie organowym w Katedrze. 

Natomiast uczestnicy turnusów w Łebie i Rowach mieli możliwość wzięcia udziału w bardzo ciekawych warsztatach ekologicznych przeprowadzonych przez edukatorów Słowińskiego Parku Narodowego w Rąbce i podziwiania unikatowych wydm ruchomych .

Niezwykle pożyteczne dla dzieci plastycznie uzdolnionych okazał się też, podobnie jak w latach poprzednich, plener plastyczny kierowany przez znakomitą artystkę Annę Ozgę z Łodzi. Dzieci i młodzież miała możliwość uczyć się i doskonalić swoje umiejętności w malowaniu na jedwabiu i poznaniu wielu nowych technik plastycznych (malowaniu na szkle, drewnie, płótnie). Poznali środki wyrazu plastycznego, podstawowe zasady i rodzaje kompozycji, świat koloru. Pogłębili swoją wiedzę o naturze i sztuce, jako źródłach przeżyć artystycznych. Nauczyli się tworzyć naszyjniki, broszki, bransoletki i wiele innych ozdób metodą soutage na warsztatach, które prowadziła edukatorka Karolina Ozga. Autorzy najlepszych prac zostali na uroczystym zakończeniu nagrodzeni dyplomami i upominkami. Najciekawsze prace z wszystkich warsztatów umieszczono na wystawie, którą podziwiali także uczestnicy innych kolonii, wczasowicze i Kierownictwo Ośrodka Wypoczynkowego „Słowiniec” w Łebie.

Wiele radości i niezapomnianych wrażeń dla dzieci wszystkich 6 turnusów, które były po raz pierwszy nad morzem dostarczyły „chrzty” wodą morską połączone z ciekawymi atrakcjami i odpowiednim ubiorem uczestników „chrztu”. 

Było też na każdym turnusie dużo wycieczek krajoznawczo-turystycznych, pieszych i autokarowych, dzięki którym uczestnicy wzbogacili swoją wiedzę o historię, kulturę, obyczaje Pomorza, Warmii i Kaszub. Zwiedzali też muzea, zabytki, obiekty użyteczności publicznej i najciekawsze fragmenty zwiedzanych miast.

Uczestnicy 5 turnusów zlokalizowanych w Łebie i Stegnie poznali najciekawsze zabytki Gdańska, Sopotu, Gdyni i Helu (Muzeum II Wojny Swiatowej, Długi Targ, Fontanna Neptuna, Żuraw, Kościół Mariacki i Fortyfikacje w Gdańsku, Muzeum Emigracji, port i Oceanarium, Statek-muzeum „Dar Pomorza” w Gdyni, Centrum Nauki „Experyment”, Muzeum Historyczne Miasta Gdańska, Westerplatte i wiele innych ciekawych miejsc historycznych i obiektów kultury). 

Natomiast uczestnicy turnusu w Rowach mieli możliwość zwiedzenia najciekawszych pomników historii i kultury w Słupsku, Lęborku, Ustce, a także korzystać z kąpieli morskiej i słonecznej na „Plaży Dubaj” w Jarosławcu.

Wiele radości i ciekawych spostrzeżeń dostarczyły dzieciom i młodzieży wszystkich 6 turnusów zorganizowane rejsy statkami po Bałtyku. Uczestnicy pierwszego turnusu w Łebie (25.06-3.07) przepłynęli statkiem pasażerskim z Gdyni na Hel, uczestnicy pozostałych 2 turnusów w Łebie 

(16-24.07 i 4-13.08) pływali statkami portu pasażerskiego w Łebie; uczestnicy turnusu w Rowach pływali statkiem portu w Ustce i Rowach. Natomiast dzieci i młodzież wypoczywająca na 2-ch turnusach w Stegnie korzystała z tramwaju wodnego z Krynicy Morskiej – Zalewem Wiślanym do Tolkmicka i zwiedziła Muzeum Pomnik Historii – Frombork, Zespół Katedralny, Pałac Biskupi, Zalew Wiślany i inne ciekaw obiekty użyteczności publiczne, zarówno we Fromborku, jak też w Krynicy Morskiej.

Cieszymy się wraz ze znakomitymi kierownikami, wychowawcami, edukatorami i kadrą medyczną naszych turnusów, że dzieci i młodzież wypoczywające na naszych turnusach, podobnie jak w latach poprzednich, bardzo dobrze wykorzystała walory zdrowotne morza i licznych zajęć edukacyjnych dla wszechstronnego rozwoju fizycznego i intelektualnego.

Wszyscy wrócili do swoich rodzin szczęśliwi i zainspirowani do społecznie użytecznej działalności dla swojego i innych dobra. Cieszymy się też, że skorzystały z tej szansy także dzieci i młodzież z Ukrainy. Wszyscy też zostali nagrodzeni dyplomami za aktywny udział w realizacji ambitnego programu książkami i drobnymi upominkami.

Bardzo serdecznie dziękujemy znakomitej kadrze kierowników, wychowawców, edukatorów, instruktorów, pielęgniarek, ratowników, wolontariuszy, a także Kierownictwu OW „Słowiniec” w Łebie, OW „Słowińska Perła” w Rowach i OW „Sawa” w Stegnie oraz wszystkim przewoźnikom za aktywny współudział w tym niezwykle ważnym przedsięwzięciu.

Serdecznie dziękujemy wszystkim dzieciom i ich rodzicom za zaufanie do nas, za aktywny udział dzieci w realizacji bardzo ambitnego programu i wszelką pomoc w tym przedsięwzięciu.

Szczególne słowa podziękowania składamy FSUSR za dofinansowanie pobytu części dzieci rolników na 5  turnusach zorganizowanych przez KSPS w tegoroczne wakacje. Dzieci wyjechały z nich zdrowe, wypoczęte, wzbogacone o wiedzę z różnych dziedzin, a w szczególności w dziedzinie zdrowia i bezpieczeństwa, która niewątpliwie będzie im przydatna w dalszym życiu. Dobrze wykorzystały też walory zdrowotne morza !

Wielkie podziękowania dla wszystkich !!!