Uroczyste podsumowanie XXXVI edycji Programu edukacyjno-wychowawczego KSPS pt. „Tradycje i obrzędy polskie – Wielkanoc” i projektu WIE ZSSG pn. „Święta w tradycji europejskiej” w dn. 8 kwietnia 2022 r. w Zespole Szkół Spożywczo-Gastronomicznych w Warszawie Dzielnicy Praga-Południe, ul. Komorska 17/23

W dn. 8 kwietnia 2022 r. w bardzo serdecznej, świątecznej atmosferze odbyło się uroczyste podsumowanie XXXVI edycji Programu edukacyjno-wychowawczego KSPS pt. „Tradycje i obrzędy polskie – Wielkanoc” i projektu WIE ZSSG pn. „Święta w tradycji europejskiej”.

Po zwiedzeniu wystaw pięknych stołów wielkanocnych; wyrobów kulinarnych kuchni polskiej, hiszpańskiej i ukraińskiej; stroików świątecznych; palm wielkanocnych; pisanek; kartek świątecznych i innych dekoracji wielkanocnych oficjalnego otwarcia i powitania gości oraz Rady Rodziców, Rady Samorządu Uczniowskiego i wszystkich uczniów dokonał Pan Łukasz Kania – Dyrektor ZSSG. Złożył też świąteczne życzenia i podzielił się tradycyjnym jajkiem z uczestnikami uroczystości. Następnie poprosił o zabranie głosu Przewodniczącą KSPS –Zofię Grzebisz-Nowicką, która w serdecznych słowach pogratulowała i podziękowała Radzie Pedagogicznej na czele z Panem Dyrektorem Łukaszem Kanią, Radzie Rodziców na czele z p. Moniką Kokorzycką, Radzie Samorządu Uczniowskiego na czele z p. Pauliną Dudys, wszystkim uczniom i pracownikom administracji szkolnej za wykonanie wielkiej pracy dydaktyczno-wychowawczej, integracyjnej i promującej zarówno tradycje Świąt Wielkanocnych, jak też własną wspaniałą szkołę. Z radością i satysfakcją podkreśliła, że cele obydwu programów zostały osiągnięte w wyniku zrealizowania wszystkich działań z imponującymi wręcz efektami, których część mogli wszyscy podziwiać na wystawach. Ale ważną ich wartością jest także pogłębienie wiedzy uczniów z zakresu przyrządzania świątecznych potraw kuchni polskiej, hiszpańskiej i ukraińskiej oraz poznanie obrzędów tych i innych państw Unii Europejskiej. Temu służyły warsztaty kulinarne, konkursy i tematyczne zajęcia edukacyjne przeprowadzone w okresie 1.03 – 7.04. br. przez znakomitych pedagogów, instruktorów i edukatorów tej szkoły. Na uznanie zasługuje też zorganizowany konkurs multimedialny i prezentacja multimedialna na temat europejskich tradycji wielkanocnych. Wielkie brawa dla wszystkich uczestników tych profesjonalnie przygotowanych i zrealizowanych działań. Szczególne słowa gratulacji i uznania skierowała Przewodnicząca do laureatów wszystkich konkursów, którym wraz z dyrektorem, wicedyrektorką szkoły oraz inspektorem szkolnym Dzielnicy Warszawa Praga-Południe wręczyła upominki książkowe. Wręczyła również upominki Dyrektorowi Łukaszowi Kani, Wicedyrektor, koordynatorce projektu WIE Renacie Rycharskiej, Przewodniczącej Rady Rodziców, kierownictwu Samorządu Uczniowskiego i innym najbardziej zasłużonym osobom. Nagrodę specjalną (słuchawki stereofoniczne i książki) wręczyła za szczególne zasługi w kilku konkursach Małgosi Strzelczak i jej Tacie – absolwentowi ZSSG. Podziękowała również SP Nr 60 i SP Nr 285 oraz sponsorom za włączenie się w realizację tego ważnego przedsięwzięcia. Na zakończenie swojego wystąpienia Przewodnicząca złożyła wszystkim serdeczne życzenia z okazji Świąt Wielkanocnych, podczas których przy polskich stołach zasiądą także Przyjaciele z Ukrainy, którzy musieli uciec przed barbarzyńską i okrutną wojną. Życzyła aby przyszłoroczne Święta mogli już spędzić w pokoju w swojej Ojczyźnie. Zostało to poparte burzliwymi brawami.

Następnie zabrała głos aktorka, Przyjaciółka KSPS p. Halina Rowicka-Kalczyńska, która dołączyła się oceny przedsięwzięcia i życzeń świątecznych wygłoszonych przez Przewodniczącą KSPS i pięknie wyrecytowała wiersz Broniewskiego o wolności. Uczestnicy uroczystości odwzajemnili się burzliwymi brawami.

Po zakończeniu części oficjalnej odbyła się w rodzinnej atmosferze degustacja potraw świątecznych przygotowanych przez uczniów pod kierunkiem znakomitych nauczycieli Zespołu Szkół Spożywczo-Gastronomicznych, będącym gospodarzem tej pełnej wzruszeń i inspiracji do dalszych wspólnych działań uroczystości Wielkanocnej na Mazowszu.

Wielkie brawa, gratulacje i podziękowania dla wszystkich uczestników tego wspólnego 

i jakże pożytecznego przedsięwzięcia !!!