Przepiękna i profesjonalnie przygotowana uroczystość podsumowująca XXXV edycję ogólnopolskiego programu edukacyjno-wychowawczego z cyklu „Tradycje i obrzędy polskie Boże Narodzenie” poszerzonego o innowację „Dawniej i dziś. Tradycje Bożego Narodzenia na Mazowszu” zorganizowana wspólnie ze społecznością szkolną Zespołu Szkół Spożywczo-Gastronomicznych w Warszawie dn. 16 grudnia 2021

Uroczystość pn. „Boże Narodzenie na Mazowszu” w dn. 16 grudnia 2021 na długo pozostanie w sercach i umysłach jej uczestników. Była przepiękna, wzruszająca i profesjonalnie przygotowana. Gospodarzem jej była społeczność szkolna Zespołu Szkół Spożywczo-Gastronomicznych w Warszawie na Pradze-Południe przy ul.Komorskiej 17/23 i KSPS. Cała szkoła na zewnątrz i wewnątrz została przepięknie wystrojona w choinki i dekoracje świąteczne, a sala w której odbywała się główna uroczystość dodatkowo jeszcze w szopkę, żłóbek i inne dekoracje zgodnie z tradycją obrzędu Bożego Narodzenia. Dokonano w niej uroczystego podsumowania XXXV edycji ogólnopolskiego programu edukacyjno-wychowawczego z cyklu „Tradycje i obrzędy polskie Boże Narodzenie i Wielkanoc”. 

Z inicjatywy Pana Łukasza Kani – Dyrektora i Pani Renaty Rycharskiej – Wicedyrektora ZSSG program tej Jubileuszowej edycji został wzbogacony o innowację „Dawniej i dziś. Tradycje Bożego Narodzenia”.

Patronat Honorowy nad tym niezwykłym przedsięwzięciem objęli : Pan Henryk Kowalczyk – Wiceprezes  Rady Ministrów, Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Pan Adam Struzik – Marszałek Województwa Mazowieckiego i Pan Tomasz Kucharski – Burmistrz Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy.

Oficjalnego otwarcia uroczystości i powitania gości dokonał wspaniały Dyrektor tej szkoły Łukasz Kania. Następnie zabrała głos Przewodnicząca KSPS – Zofia Grzebisz-Nowicka. W serdecznych słowach pogratulowała całej społeczności szkolnej : Radzie Pedagogicznej na czele z Dyr. Łukaszem Kanią , Radzie Rodziców na czele z Przewodniczącą Panią Moniką Kokorzycką, Radzie Samorządu Uczniowskiego na czele z Przewodniczącą Pauliną Dudys, wszystkim uczestnikom przeprowadzonych wcześniej warsztatów, konkursów, lekcji tematycznych poświęconych tradycji Bożego Narodzenia w Polsce, na świecie , a także Patronom Honorowym, sponsorom i wszystkim, którzy pomogli nam zrealizować to niezwykle ważne przedsięwzięcie. Podkreśliła z radością i wdzięcznością dla uczestników programu, że zakładane jego cele, jak również działania i formy realizacyjne zapisane 4 listopada br. we wspólnie opracowanym harmonogramie zostały w pełni zrealizowane. Została wykonana, mimo szalejącej pandemii, solidna praca edukacyjno-wychowawcza i integracyjna. Świadczą o tym uzyskane wspaniałe efekty przeprowadzonych warsztatów tematycznych, konkursów, lekcji bibliotecznych, lekcji otwartych języka polskiego, wychowawczych, religii, sporządzenie po kilkanaście potraw tradycyjnych i nowoczesnych, w tym regionalnych, wystroje stołów wigilijnych dawniej i dziś i wiele innych, które dziś możemy podziwiać na zorganizowanych przez społeczność szkolną pięknych wystawach. Są to efekty satysfakcjonujące nas wszystkich i godne nie tylko podziwu , ale także wielkich gratulacji i podziękowań dla ich twórców. Zostało to poparte gromkimi brawami uczestników uroczystości.

W nastroju świątecznym odbyło także śpiewanie kolęd przez wszystkich uczestników uroczystości i zespołowe przez uczniów poszczególnych klas ZSSG. Po czym połamano się symbolicznie opłatkiem złożono życzenia z okazji nadchodzących Świąt Bożego Narodzenia i zbliżającego się Nowego Roku.

W  imieniu organizatorów serdeczne życzenia Świąteczne i noworoczne wszystkim uczestnikom uroczystości złożył Pan Dyrektor Łukasz Kania. Zgodnie z tradycją przedstawiono także piękne jasełka. Wykonawcami poszczególnych postaci byli nauczyciele tej szkoły ubrani w tradycyjne szaty. Serdeczne podziękowanie społecznym aktorom złożyła w imieniu Przyjaciół KSPS aktorka Pani Halina Rowicka-Kalczyńska. Pięknie wyrecytowała 2 wiersze i podzieliła się z uczestnikami uroczystości przeżyciami z okazji Świąt Bożego Narodzenia obchodzonych w różnych latach i w różnych środowiskach. Uczestnicy uroczystości odwzajemnili się wspaniałej aktorce burzliwymi brawami.

Ważną częścią programu uroczystości było także wręczenie nagród laureatom  przeprowadzonych wcześniej konkursów i stypendiów 2 uczennicom tej szkoły przyznanych przez Radę Ministrów. Stypendia Marzenie Kochanowskiej i Julii Dębkowskiej wręczył Pan Dyrektor Łukasz Kania, a do wręczenia laureatom konkursów na najpiękniejsze : kartkę świąteczną, stroik świąteczny, ozdobę choinkową poprosił Przewodnicząca KSPS – Zofię Grzebisz-Nowicką.

Pani Wicedyrektor Renata Rycharska przedstawiła protokół Komisji Konkursowej, a do wręczania nagród laureatom Przewodnicząca Zofia Grzebisz-Nowicka poprosiła jeszcze Dyrektora Łukasz Kanię, przedstawicielkę Marszałka Woj. Mazowieckiego, Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej KSPS Krzysztofa Żuka i aktorkę Halinę Rowicką. 

Przewodnicząca Zofia Grzebisz-Nowicka pogratulowała i podziękowała wszystkim uczniom i nauczycielom uczestniczącym w warsztatach, tematycznych lekcjach i konkursach przeprowadzonych zgodnie z przyjętym programem tegorocznej edycji programu edukacyjno-wychowawczego pn. „Boże Narodzenie na Mazowszu”. W sposób szczególny pogratulowała stypendystkom i twórcom prac konkursowych wytypowanych do nagród. Serdecznie podziękowała także fundatorom nagród którymi są : Urząd Marszałkowski Woj. Mazowieckiego, KSPS, Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych „TUW”, Wydawnictwo Świat Książki. KSPS ufundowało także 2 nagrody specjalne dla : Przewodniczącej Samorządu Uczniowskiego – Pauliny Dudys i laureatki I nagrody dwóch konkursów – Małgorzaty Strzelczak. Są to bony wartości po 600 zł do wykorzystania na zimowisku organizowanym przez KSPS w OW „Diablak” w Zawoi w okresie najbliższych ferii zimowych lub na letnim turnusie w okresie wakacji w Łebie. Wręczyła także upominki : Dyr. Łukaszowi Kani, wicedyrektorce Renacie Rycharskiej, Przewodniczącej Rady Rodziców Monice Kokorzyckiej, Przewodniczącej Samorządu Uczniowskiego Paulinie Dudys, aktorce Halinie Rowickiej i innym osobom zasłużonym w organizacji tego przedsięwzięcia.

Złożyła również wszystkim uczestnikom tej pięknej i wzruszającej uroczystości gorące życzenia Świąteczne i Noworoczne.

Podkreśliła, że Święta Bożego Narodzenia to jedne z najpiękniejszych Świąt. Są to Święta radości, miłości, pojednania, bliskości najbliższych. Są one obchodzone bardzo uroczyście od początków istnienia naszego państwa polskiego i dlatego też są tak bogate w tradycje ludowe. Warto je znać, pielęgnować i wzbogacać. Temu także służy nasz społecznie realizowany wspólnie z wybranymi szkołami program „Tradycje i obrzędy polskie Boże Narodzenie i Wielkanoc”.

Życzyła także wszystkim obecnym na uroczystości i ich rodzinom wszystkiego najlepszego na każdy dzień Nowego Roku 2022, aby przyniósł dobre zdrowie, wolne od zagrożeń  pandemią, radość i satysfakcję z dokonań osobistych i zespołowych. 

Na zakończenie uroczystości Pan Dyrektor Łukasz Kania wręczył wszystkim gościom piękne pierniki wykonane przez uczniów pod kierunkiem ich wspaniałych nauczycieli i zaprosił do obejrzenia wystaw prac konkursowych, stołów wigilijnych, domków i choinek z pierników  oraz degustacji przygotowanych potraw wigilijnych.

Towarzyszyły temu kolędy, świąteczny nastrój, przyjacielskie rozmowy inspirujące do dalszych działań służących dobru uczniów, nauczycieli, rodziców, a także dobru ogólnospołecznemu.

Wielkie brawa i podziękowania !!!