Wyniki XXVII edycji Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego pt.”Kwiaty dla Babci i Dziadka” i VII edycji Ogólnopolskiego Konkursu Literackiego pt. „Wiersz o Babci i Dziadku”

Zarząd KSPS z dużą radością i satysfakcją stwierdza, że mimo trwającej od wielu miesięcy pandemii i rozlicznych trudności wynikających ze zdalnego nauczania, które musieli przezwyciężyć dyrektorzy szkół, nauczyciele, uczniowie i ich rodzice obydwa nasze Ogólnopolskie Konkursy : Plastyczny i Literacki odnotowują kolejny sukces. Mieli rację dyrektorzy szkół, nauczyciele plastyki i języka polskiego oraz członkowie Komisji Konkursowych, z którymi przeprowadziliśmy konsultacje na początku roku szkolnego, twierdząc, że nie powinniśmy przerywać realizacji tych niezwykle ważnych dla uczniów utalentowanych plastycznie i literacko cyklicznych Konkursów. Tak też zrobiliśmy. 

19 września 2020 ogłosiliśmy Regulaminy i nabór prac na obydwa Konkursy.

Na XXVII edycję Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego pt. „Kwiaty dla Babci i Dziadka” przysłano 157 pięknie wykonanych różnymi technikami bukietów kwiatów, a na VII edycję Ogólnopolskiego Konkursu Literackiego pt. „Wiesz o Babci i Dziadku” – 101 wzruszających wierszy, przepojonych miłością do swoich kochanych Babć i Dziadków. Komisje Konkursowe bardzo wnikliwie oceniały każdą pracę plastyczną i literacką. Miały też duży kłopot z wyłonieniem spośród nich po kilkanaście najlepszych prac do nagród i wyróżnień, gdyż  wszystkie prace konkursowe zasługują na uznanie. Wszystkim też autorom prac konkursowych, dyrektorom szkół i nauczycielom, pod kierunkiem których powstały te prace składamy serdeczne podziękowania i gratulacje.

Cieszymy się także, że cele naszych obu Konkursów i ich realizację doceniła Honorowa Babcia tegorocznych edycji – Pani Wanda Słabowska-Tokarczuk, zasłużony pedagog i wieloletnia działaczka Uniwersytetów Ludowych, Mama Noblistki Pani Olgi Tokarczuk i Honorowy Dziadek – Józef Tejchma, niezwykle zasłużony dla edukacji, kultury i innych dziedzin życia naszego państwa, były Przewodniczący Zarządu Głównego ZMW, były Minister Oświaty i Wychowania, były Minister Kultury i Sztuki, były Wiceprezes Rady Ministrów, były Ambasador w Szwajcarii, Grecji i na Cyprze, autor wielu ciekawych książek i ponad 100 publikacji. Obydwoje zacni Honorowi Dziadkowie miłość i troskę o lepszą przyszłość młodych pokoleń, zarówno w PRL, jak też w RP potwierdzili niezliczoną ilością zrealizowanych przedsięwzięć których efekty tworzyły warunki dzieciom i młodzieży dla wszechstronnego ich rozwoju, zdrowia, wykształcenia, bezpieczeństwa i aktywnego udziału w życiu naszego państwa. Gorąco im dziękujemy za to wszystko dobro dla kilku młodych pokoleń naszej Ojczyzny. 

Z okazji Święta Babci i Dziadka serdecznie życzymy jak najlepszego zdrowia, jak najwięcej radości i wszelkiej pomyślności Honorowej Babci i Honorowemu Dziadkowi zarówno tegorocznych, jak też wszystkich dotychczasowych edycji naszych Konkursów oraz wszystkim Babciom i Dziadkom w Polsce, a w szczególności tym, których wnuczęta namalowały i napisały wzruszające, pełne miłości i szacunku dla nich prace konkursowe. Niech radość ze spełnianych marzeń i miłość kochanych wnucząt będzie nagrodą i satysfakcją z tego, co dla nich i innych dzieci wypracowaliście ciężką wieloletnią pracą. 

Żałujemy, że z powodu pandemii i obostrzeń sanitarnych nie możemy wyrazić tego, jak również wręczyć nagród Laureatom i wyróżnionym na uroczystej Gali Laureatów, jak to czyniliśmy w poprzednich latach. Dlatego też nagrody, dyplomy, upominki i listy Honorowej Babci i Honorowego Dziadka, Przewodniczących Komisji Konkursowych będą doręczane do szkół, których uczniami są Laureaci, wyróżnieni i nauczyciele prowadzący. Jesteśmy pewni, że wspaniali dyrektorzy tych szkół przekażą je adresatom w wybranej przez siebie formie i terminie.

Wyrazy najwyższego uznania i wdzięczności składamy wspaniałym Przewodniczącym Komisji Konkursowych – Pani Teresie Lipowskiej i Pani Annie Ozga oraz wszystkim członkom Komisji za profesjonalną i wnikliwą ocenę każdej pracy konkursowej. Zasługują oni  na tym większy szacunek, że nieodpłatnie od wielu lat poświęcają naszym Konkursom swój drogocenny czas i dzielą się swoim talentem z autorami prac konkursowych. Są dla nich także inspiracją do dalszej twórczej pracy. 

Serdecznie dziękujemy także Łódzkiemu Stowarzyszeniu Pomocy Szkole, które pod znakomitym przewodnictwem Pani Iwony Bartosik jest od 7 lat aktywnym współorganizatorem obydwu Konkursów.

List do dzieci Honorowej Babci – Pani Wandy Słabowskiej-Tokarczuk – zobacz

List do dzieci Honorowego Dziadka – Pana Józefa Tejchmy – zobacz

List do dzieci Przewodniczącej Komisji Literackiej – Pani Teresy Lipowskiej – zobacz

Protokół Komisji Literackiej – zobacz

 List do dzieci Przewodniczącej Komisji Plastycznej – Pani Anny Ozga – zobacz

Protokół Komisji Plastycznej

Cieszymy się, że podobnie jak w latach poprzednich przyszły nam z pomocą w ufundowaniu nagród dla laureatów i wyróżnionych naszych Ogólnopolskich Konkursów zaprzyjaźnione z naszym Stowarzyszeniem znakomite firmy Bakoma i Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych „TUW”.

Serdecznie dziękujemy im nie tylko we własnym imieniu, ale także w imieniu nagrodzonych uczniów ze szkół różnych regionów kraju, którym otrzymane pomoce naukowe ułatwią doskonalenie swojego warsztatu literackiego i plastycznego. Wspólnym wysiłkiem mogliśmy nagrodzić i wyróżnić łącznie aż 46 autorów prac konkursowych.

Dziękujemy wszystkim osobom fizycznym i prawnym, które pomogły nam w tym wyjątkowo trudnym roku przeprowadzić z dużymi efektami XXVII edycję Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego pt. „Kwiaty dla Babci i Dziadka” i VII edycję Ogólnopolskiego Konkursu Literackiego pt. „Wiesz o Babci i Dziadku”.

Wielkie dzięki dla Wszystkich !!!

Mamy nadzieję, że następne edycje naszych Konkursów będą mogły być przeprowadzone w normalnych warunkach funkcjonowania szkolnictwa podstawowego i ponadpodstawowego, a ich oceny będziemy mogli , jak w poprzednich latach, dokonać na uroczystej Gali Laureatów.