Szczęśliwie i z pożytkiem dla zdrowia dzieci i młodzieży zakończyliśmy 5 turnusów rekreacyjno-wypoczynkowych połączonych z różnymi formami edukacji zorganizowanych przez KSPS w okresie lipiec-sierpień 2020 w Łebie i Rowach nad Bałtykiem

Podobnie, jak w latach poprzednich, przygotowaliśmy ambitny i atrakcyjny w formy realizacyjne program na wypoczynek wakacyjny uczniów różnych typów szkół z terenu całego kraju, a w szczególności dla uczniów z województw : lubelskiego, łódzkiego, małopolskiego, mazowieckiego i świętokrzyskiego. Wszystkie 5 turnusów zlokalizowaliśmy w dobrych ośrodkach wypoczynkowych położonych w pięknych miejscowościach nad polskim morzem w Łebie i w Rowach. Z uwagi na pandemię zadbaliśmy w szczególny sposób o ochronę każdego uczestnika naszych turnusów przed zakażeniem się koronawirusem lub inną chorobą. Przestrzegaliśmy ściśle wszystkich zaleceń wynikających z Wytycznych GIS, MZ i MEN, zarówno na etapie kwalifikowania dzieci na nasze turnusy, jak również w trakcie przewozu ich zorganizowanym transportem autokarowym do ośrodków wypoczynkowych i wycieczki, na różnorodnych zajęciach programowych i w czasie całego pobytu na poszczególnych turnusach. Każdy turnus wyposażyliśmy w bardzo duże ilości artykułów chroniących dzieci i kadrę przed korona wirusem. Były to rękawiczki, maski, mydła w płynie, płyn do odkażania, dozowniki małe i duże do odkażania, nie tylko rąk i osobistych przedmiotów, ale także gier i materiałów edukacyjnych , sprzętu sportowego i innych przedmiotów niezbędnych do zajęć programowych.

Wiele czasu poświęcono na każdym turnusie na edukację zdrowotną, zdrowy styl życia, bezpieczeństwo, naukę obserwacji objawów chorobowych sugerujących zakażenie korona wirusem i innymi chorobami, promowanie aktywności ruchowej, sportu, plażowania i kąpieli morskich pod nadzorem ratowników. Dzięki znakomitej kadrze pedagogicznej i medycznej, instruktorom, ratownikom, wolontariuszom, a także aktywności dzieci i młodzieży zrealizowano na każdym turnusie nie tylko przygotowany, bogaty program, ale go jeszcze wzbogacono o wiele ciekawych atrakcji i ochroniono wszystkich przed koronawirusem.

Przeprowadzone kontrole przez inspektorów SANEPID-u , wizytatorów Kuratorium Oświaty, specjalistów FSUSR, nie tylko nie zgłosiły żadnych uwag, ale wyraziły podziękowanie Kierowniczkom poszczególnych turnusów za profesjonalną ochronę zdrowia dzieci i realizację bardzo ambitnego programu w warunkach pandemii.

Bardzo dużym zainteresowaniem cieszył się, podobnie jak w poprzednich latach, plener plastyczny zorganizowany dla dzieci plastycznie uzdolnionych, w tym laureatów organizowanego przez KSPS od 26 lat Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego pt. „Kwiaty dla Babci i Dziadka”. Pod kierunkiem znakomitej artystki p. Anny Ozgi z Łodzi uczestnicy pleneru plastycznego uczyli się, bądź doskonalili, swoje umiejętności w malowaniu farbami akwarelowymi, plakatowymi, poznawali nowe techniki plastyczne, z którymi nie mają do czynienia na co dzień, a także malowali na jedwabiu, płótnie i szkle. Poznali środki wyrazu plastycznego, podstawowe zasady i rodzaje kompozycji, świat koloru. Pogłębili także wiedzę o naturze i sztuce, jako źródłach przeżyć estetycznych. Nauczyli się sporządzać piękne kompozycje z materiałów przyrodniczych (szyszki, trawa, igły sosny, kora drzew, muszelki). Natomiast warsztaty poświęcone nauce wykonywania biżuterii (naszyjników, broszek, bransoletek) metodą soutage prowadziła wychowawczyni Karolina Ozga z Łodzi. Autorzy najciekawszych prac i najaktywniejsi uczestnicy tych warsztatów na uroczystym zakończeniu turnusu zostali nagrodzeni dyplomami i nagrodami rzeczowymi ufundowanymi przez KSPS. Najciekawsze prace z wszystkich warsztatów umieszczono na wystawie, którą podziwiali także uczestnicy i wychowawcy innych kolonii, wczasowicze i Kierownictwo Ośrodka. Wiele emocji dostarczyły uczestnikom tego turnusu także warsztaty przeprowadzone przez niezwykłego podróżnika  p. Daniela Kałużę pt. „Warto poznać świat”.

 

 

 

 

Wielkim przeżyciem dla dzieci które były po raz pierwszy nad morzem był „chrzest” woda morską połączony z ciekawymi atrakcjami i odpowiednim ubiorem uczestników „chrztu”.

Dzieci z radością pływały w morzu i uczestniczyły w zabawach wodnych i na plaży. Dzieci podczas zabaw na plaży korzystały z morskiego powietrza zawierającego leczniczy jod. Służyło to wszystko, nie tylko poprawie stanu zdrowia fizycznego i psychicznego dzieci, ale także wykształcaniu w nich umiejętności oceniania i przewidywania zagrożeń dla zdrowia i bezpieczeństwa oraz dbania o higienę własną i otoczenia.

Podobnie, jak w poprzednich latach, bardzo kształcące i interesujące dla uczestników naszych turnusów były liczne wycieczki autokarowe do : Trójmiasta, Słupska, Lęborka, Chojnic i innych ciekawych historycznie i krajoznawczo miejscowości. Dzieci poznały różne aspekty historii, kultury materialnej i sakralnej, tradycje i obrzędy, a także mieli możliwość poznania wielu ciekawych ludzi. Uczestnicy pod kierunkiem przewodników i wychowawców zwiedzili najciekawsze miejsca i muzea np.: Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku; Muzeum Emigracji w Gdyni; Muzeum Historyczne m. Gdańska; Centrum Nauki „Experyment” w Gdyni, molo w Sopocie, ORP „Błyskawica”, Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku, Muzeum Przyrodnicze w Smołdzinie i inne.

Wielkim zainteresowaniem cieszyły się warsztaty garncarskie w Pracowni Ceramiki Kaszubskiej w Chmielnie. Dzieci mogły poznać historię starej rodziny kaszubskiej Neclów, która od 10-ciu pokoleń wytwarza ceramikę kaszubską znaną na całym świecie.

Dzieci z woj. mazowieckiego przebywające na turnusie w OW „Słowińska Perła” poznały kulturę ludową, haft, taniec, piosenki i obyczaje kaszubskie na zajęciach przeprowadzonych przez p. Jana Dobrzynia, Prezesa Słupskiego Oddziału Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego.

 

Wiele emocji i radości dostarczyły dzieciom także rejsy statkiem po pięknym Bałtyku, w których uczestniczyli wszyscy uczestnicy naszych 5 turnusów.

Na każdym turnusie starano się umożliwić dzieciom korzystanie z różnych zajęć rekreacyjno-sportowych organizowanych zarówno na terenie Ośrodków Wypoczynkowych, jak też na plaży. Prawie każdy dzień na turnusie rozpoczynał się gimnastyką poranną, a dla starszych wiekiem dzieci biegiem po plaży lub ścieżką zdrowia.

Wszyscy uczestnicy w zależności od pogody brali udział w plażowaniu i kąpielach morskich pod opieką ratowników i wychowawców, które miały na celu zapewnienie im zahartowania organizmu, dotlenienia i nabrania odporności. Wszyscy nieumiejący pływać brali udział w lekcjach nauki pływania.

Podobnie, jak w latach poprzednich, na każdym naszym turnusie jego uczestnicy wybierali w sposób demokratyczny Przewodniczących swoich grup i Młodzieżową Radę Turnusu, która reprezentowała ich interesy wobec kierownictwa i kadry turnusu oraz dbała o aktywny udział dzieci i młodzieży w realizacji programu. Ponadto Rada pod kierunkiem wychowawców przygotowywała programy KO na : chrzest kolonijny z różnymi atrakcjami, ognisko, dyskoteki, wieczorki integracyjne, wspólne uroczystości (imieniny, urodziny poszczególnych uczestników), a także na uroczyste zakończenie turnusu oraz wystawę najciekawszych prac plastycznych i zdjęć.

Serdecznie dziękujemy wszystkim osobom fizycznym i prawnym, które pomogły nam w tym ważnym, dla zdrowia dzieci i ich wszechstronnego rozwoju, przedsięwzięciu. Możemy mieć wszyscy dużą radość i satysfakcję, że kolejne nasze turnusy rekreacyjno-wypoczynkowe, mimo uciążliwej pandemii,  osiągnęły założone cele.

Gorąco dziękujemy znakomitej kadrze pedagogicznej i medycznej, wszystkim edukatorom, instruktorom, ratownikom, wolontariuszom, kadrze Ośrodków Wypoczynkowych OW „Słowiniec” w Łebie, OW „Słowińska Perła” w Rowach, kierowcom autokarów i wszystkim, którzy przyczynili się do tego, że były to bardzo udane turnusy,

Serdecznie dziękujemy wszystkim dzieciom i ich rodzicom za zaufanie do nas, za aktywny udział dzieci w realizacji bardzo ambitnego programu i wszelką pomoc w tym przedsięwzięciu.

Szczególne słowa podziękowania składamy FSUSR za dofinansowanie pobytu dzieci rolników na 4 turnusach zorganizowanych przez KSPS w tegoroczne wakacje. Dzieci wyjechały z nich zdrowe, wypoczęte, wzbogacone o wiedzę z różnych dziedzin, a w szczególności w dziedzinie zdrowia i bezpieczeństwa, która niewątpliwie będzie im przydatna w dalszym życiu. Dobrze wykorzystały też walory zdrowotne morza !

Wielkie podziękowania dla wszystkich !!!