Ciekawe i pożyteczne Regionalne Konferencje „Żyj zdrowo” bezpłatne dla nauczycieli przedszkoli, szkół podstawowych i ponadpodstawowych 7 powiatów odbyte w październiku i listopadzie 2019 r.

Podobnie jak w latach poprzednich tegoroczne Konferencje „Żyj zdrowo” odbyły się pod hasłem „Zdrowe żywienie – podstawą zdrowia, złe – przyczyną wielu chorób”.

Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami zostały w październiku i listopadzie 2019 zorganizowane wspólnie z władzami samorządowymi i oświatowymi 7 miast i powiatów interesujące i pożyteczne Konferencje pn. „Żyj zdrowo”. Uczestniczyli w nich nauczyciele przedszkoli, szkół podstawowych i ponadpodstawowych, przedstawiciele miejscowych władz samorządowych i oświatowych, a w Goleniowie, Kamieniu Pomorskim, Szczecinku i Wałczu także delegacje uczniów z funkcjonujących w tych powiatach Zespołów Szkół Gastronomicznych.

Odbyły się one w n/wym. terminach i miejscowościach :

  • 17.10.2019 w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Kamieniu Pomorskim
  • 18.10.2019 w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Szczecinku
  • 7.11.2019 w Sali Konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Goleniowie
  • 14.11.2019 w Sali Audiowizualnej Zespołu Szkół Nr 4 RCKU w Wałczu
  • 15.11.2019 w Regionalnym Centrum Kultury w Pile
  • 21.11.2019 w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Węgrowie
  • 22.11.2019 w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Skierniewicach

Oficjalnego otwarcia większości z tych konferencji dokonali przedstawiciele miejscowych władz samorządowych i oświatowych, Starostowie lub ich Zastępcy , w Wałczu – p. Jolanta Wegner, w Pile – p. Wiceprezydent Beata Dzikowska,, Naczelnicy Wydz. Edukacji, a w Węgrowie i w Skierniewicach – Przewodnicząca KSPS.

Zgodnie z wcześniej uzgodnionym z władzami tych powiatów programem cele konferencji, propozycje wspólnych działań na rzecz ochrony zdrowia dzieci i młodzieży, zdrowego stylu życia, wdrażania od przedszkola począwszy zasad zdrowego żywienia, walki z otyłością, która powoduje cukrzycę typu 2, nadciśnienie tętnicze i wiele innych chorób na wszystkich konferencjach referowała Przewodnicząca KSPS – Zofia Grzebisz-Nowicka. Natomiast wykłady i prezentację multimedialną na te i inne tematy dotyczące zdrowego stylu życia, zasad zdrowego odżywiania, znaczenia mleka i produktów mlecznych oraz warzyw i owoców w diecie dzieci i młodzieży, piramidy zdrowia przedstawiła w bardzo ciekawy sposób Aleksandra Cichocka, dietetyk, autorka wielu książek o zdrowym żywieniu i publikacji naukowych, długoletni pracownik naukowy Instytutu Żywności i Żywienia.

Na każdą z tych konferencji byli zaproszeni także Dyrektorzy właściwych terytorialnie Oddziałów Terenowych Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w celu przekazania  uczestnikom konferencji informacji o realizowanym „Programie dla szkół” i stanie wykorzystanych na ten cel środków krajowych i unijnych zarządzanych przez KOWR.

Na konferencjach w Kamieniu Pomorskim i Goleniowie na ten temat prezentację przedstawiła p. Magdalena Gajewska z OT KOWR w Szczecinie, w Pile – p. Marian Markiewicz Wicedyrektor OT KOWR w Poznaniu, w Węgrowie – p. Paweł Smoliński – Wicedyrektor OT KOWR w Warszawie, a na konferencji w Szczecinku i Wałczu niestety z OT KOWR w Koszalinie nikt nie dojechał, choć do tego właśnie Oddziału nauczyciele mieli wiele pytań i wniosków.

W programie każdej z tych konferencji, podobnie jak w latach poprzednich, przewidziany był także czas na podzielenie się przez nauczycieli sprawdzonymi w praktyce dobrymi doświadczeniami w zakresie zdrowego żywienia, kształtowania prozdrowotnych postaw dzieci i młodzieży. Czas ten wypełniony był na wszystkich konferencjach bardzo efektywnie, a ilość pytań, wniosków i propozycji wymagających systemowego uregulowania świadczy m.in. o tym, że takie konferencje są bardzo potrzebne.

Na wszystkich konferencjach, podobnie jak w poprzednich latach, uczestnicy otrzymali paczki materiałów + płyty dla nauczycieli i rodziców opracowane przez p. Aleksandrę Cichocką na zajęcia edukacyjne w swoich placówkach oświatowo-wychowawczych. Mogli też zdegustować galanterię mleczną firmy Bakoma przygotowaną przez p. Michała Murawskiego – Dyrektora HoReCa .

Z dużą satysfakcją możemy stwierdzić, że 6 z tych konferencji było bardzo udanych, za co serdecznie dziękujemy zarówno współorganizatorom, jak też dyrektorom szkół i desygnowanym przez nich nauczycielom uczestniczącym w tych, jakże ważnych dla zdrowia dzieci i młodzieży Konferencjach „Żyj zdrowo”.

Cieszymy się, że dotychczas odbyło się już 57 tego rodzaju konferencji, w których uczestniczyli nauczyciele przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjalnych (do 2018 r.)

i ponadpodstawowych reprezentujących 3560 placówek oświatowo-wychowawczych na terenie 15-tu województw w Polsce.

Wszystkim osobom prawnym i fizycznym, których wspólny wysiłek złożył się na ten sukces dziękujemy !!!