SERDECZNIE ZAPRASZAMY
 WSZYSTKICH UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH I PONADPODSTAWOWYCH DO UDZIAŁU W XXVI EDYCJI OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO 
 PT. „KWIATY DLA BABCI I DZIADKA”.

Zadaniem konkursowym jest przedstawienie w formie plastycznej bukietu kwiatów dla babci i dziadka z okazji ich święta.

CELE KONKURSU:
– wychowanie dzieci i młodzieży w duchu szacunku wartości rodzinnych – kształtowanie silnych więzi rodzinnych
– zwrócenie uwagi na ogromną rolę babci i dziadka w wychowaniu dzieci – nadanie należnej rangi świętu babci i dziadka
– promowanie i rozwijanie młodych talentów
– rozwijanie wyobraźni twórczej
– uwrażliwienie na piękno i bogactwo kwiatów

Regulamin konkursu zostanie zamieszczony na stronie internetowej Stowarzyszenia www.ksps.pl.

oraz jest dostępny w siedzibie organizatora: 00-061 Warszawa, ul. Marszałkowska 140. REGULAMIN

1. Prace konkursowe należy wykonać w formacie A-3 (297 x 420 mm).

2. Technika wykonania prac jest dowolna np. malarstwo, grafika, rysunek lub inne techniki na płaskim podłożu umożliwiającym prezentację w antyramie.

3. Praca może prezentować dowolne kwiaty.

4. Zastrzega się, aby prace konkursowe były wykonane samodzielnie.

5. Termin nadsyłania prac konkursowych upływa 29.11.2019 roku.

6. Z każdej placówki można nadesłać maksymalnie 5 prac różnych autorów.

7. Każda nadesłana praca powinna być na odwrocie czytelnie opisana: tytuł pracy, imię i nazwisko autora, wiek, nazwa, adres i telefon placówki oświatowej, imię i nazwisko nauczyciela. prowadzącego.

8. Prace należy wysłać na adres: Krajowe Stowarzyszenie Pomocy Szkole
 ul. Marszałkowska 140; kl.VI lok.200 00-061 Warszawa z dopiskiem „Konkurs Plastyczny”

9. Nadesłane prace nie podlegają zwrotowi.

10. Prace konkursowe oceni Komisja powołana przez Organizatora konkursu.

11. W każdej kategorii wiekowej Komisja Konkursowa przyzna po 3 nagrody rzeczowe (I, II, III miejsce) i po 3 wyróżnienia.

12. Wyniki konkursu ogłoszone zostaną na stronie internetowej www.ksps.pl

13. Uroczyste wręczenie nagród nastąpi na Gali Laureatów w styczniu 2020 r. w Łodzi. Zaproszenie wraz ze szczegółami uroczystości laureaci otrzymają listownie.

14. Organizatorzy Konkursu zastrzegają sobie prawo do bezpłatnej reprodukcji prac 
 w wydawnictwach oraz na stronie internetowej KSPS. Należy dołączyć pisemną zgodę Rodziców w formie oświadczenia na możliwość wykorzystania prac w działalności Stowarzyszenia. 15. Nadesłanie prac na Konkurs jest równoznaczne z uznaniem powyższego regulaminu.

Regulamin konkursu plastycznego