Kolejne bardzo udane i pożyteczne dla uczniów XVII Ogólnopolskie Mistrzostwa Szkół w Scrabble w Szkole Podstawowej Nr 2 im. Marszałka J. Piłsudskiego w Kutnie w dn. 25 maja 2019 r.

W piątek 24 maja 2019 r. w Szkole Podstawowej Nr 2 im. Marsz. J. Piłsudskiego – szkole należącej do Klubu Przodujących Szkół w Kutnie odbyły się XVII Ogólnopolskie Mistrzostwa Szkół w Scrabble Kutno 2019. Były to już  trzynaste ogólnopolskie turnieje w tej znakomitej szkole.

Partnerami, podobnie jak w latach ubiegłych, byli: Polska Federacja Scrabble, Krajowe i Łódzkie Stowarzyszenia Pomocy Szkole. Pomoc finansową i rzeczową okazali także Prezydent m. Kutno

i inni lokalni sponsorzy.

Do turnieju zgłosiło się 100 uczniów (faktycznie w dzień zawodów dojechało 88 zawodników) pod opieką ok. 30 nauczycieli, z 33 szkół reprezentujących 12 miejscowości z całego kraju. Rywalizowali w trzech kategoriach: szkoły podst. kl I-VI, szkoły podst. kl. VII-VIII oraz oddz. gimn. i szkoły ponadpodstawowe. W przygotowaniu i obsłudze przedsięwzięcia współpracowało 10 uczniów wolontariuszy, ok. 10 nauczycieli i pracowników niepedagogicznych SP Nr 2 w Kutnie.

Tegoroczne Mistrzostwa, podobnie jak w latach poprzednich, były znakomicie przygotowane, zarówno pod względem merytorycznym, jak też organizacyjnym.

Uroczystego otwarcia dokonała Anna Wiśniewska, dyrektorka tej wspaniałej Szkoły Podstawowej nr 2 w Kutnie, która była głównym organizatorem Mistrzostw. Następnie uczestniczące w turnieju drużyny przystąpiły do szlachetnej rywalizacji. Trwała ona 8 godzin. Nad przebiegiem zawodów czuwał sędzia Polskiej Federacji Scrabble, p. Maciej Śliwa. Organizatorzy zadbali także, aby w trakcie turnieju uczestnicy i ich opiekunowie otrzymali śniadanie i obiad oraz napoje, przekąski, ciasto, owoce. Cały czas panowała bardzo serdeczna, przyjacielska atmosfera.

O godz. 17.00 Przewodniczący Komisji p. Maciej Śliwa ogłosił wyniki tegorocznych mistrzostw. Oto one :

 

Kat. I – szkoły podstawowe kl. I-VI:

I m-ce: Publiczna Szkoła Podstawowa nr 9 im. H. Sienkiewicza w Radomsku

II m-ce: Szkoła Podstawowa nr 2 im. Marsz. J. Piłsudskiego w Kutnie

III m-ce: Szkoła Podstawowa nr 6 im. M. Curie-Skłodowskiej w Kutnie

 

Kat. II – szkoły podstawowe kl. VII-VIII oraz oddz. gimnazjalne:

I m-ce: Szkoła Podstawowa nr 2 im. Orła Białego w Jaworznie

II m-ce: Szkoła Podstawowa nr 98 im. L. M. Montgomery w Warszawie

III m-ce: Szkoła Podstawowa nr 2 im. M. Konopnickiej w Grodzisku Mazowieckim

 

Kat. III szkoły ponadgimnazjalne:

I m-ce: 50. Liceum Ogólnokształcące im. Ruy Barbosy w Warszawie

II m-ce: IV Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Reja  w Zabrzu

III m-ce: Zespół Szkół nr 3 im. Wł. Grabskiego w Kutnie

Nagrody i dyplomy wręczyli : Wiceprezydent m. Kutna, członkowie Zarządu Łódzkiego Stowarzyszenia Pomocy Szkole i inni sponsorzy. Najlepszą drużyną ze szkół Klubu Przodujących Szkół KSPS została drużyna gospodarza turnieju, Szkoły Podstawowej nr 2 im. Marsz. J. Piłsudskiego w Kutnie. W nagrodę okolicznościowy puchar i dyplom, szkole, a zawodnikom pamiątkowe książki ufundowane przez KSPS wręczyła Przewodnicząca Zofia Grzebisz-Nowicka

Serdecznie podziękowała wszystkim uczestnikom mistrzostw, zawodnikom i ich nauczycielom, a szczególnie pogratulowała sukcesu zwycięskim drużynom, które w trzech kategoriach szkół dotarły do radosnego finału. Gorąco podziękowała także Pani Dyrektor Annie Wiśniewskiej oraz nauczycielom i uczniom, a w szczególności bibliotekarkom p. Małgorzacie Sieradzon i p. Renacie Chodorowskiej za ogromny wysiłek w profesjonalne przygotowanie i przeprowadzenie tegorocznych mistrzostw. Do podziękowań i gratulacji dołączyła upominki książkowe. Złożyła także serdeczne życzenia wszystkim mamom z okazji zbliżającego się Dnia Matki, a uczniom zaliczenia z jak najlepszymi wynikami roku szkolnego i udanych wakacji.

Zaproponowała, aby XVIII Ogólnopolskie Mistrzostwa Szkół w Scrabble odbyły się również w tej znakomitej i gościnnej SP Nr 2 w Kutnie. Zawodnicy otrzymali także nagrody w innych kategoriach specjalnych. Wszyscy grający i opiekunowie otrzymali podziękowania i dyplomy za udział.

Scrabble to znakomita gra edukacyjna, która sprzyja wszechstronnemu rozwojowi
w każdym wieku, łącząca wartości edukacyjne z wychowawczymi. Rozwija kompetencje społeczne. Stymuluje spostrzegawczość, refleks, pamięć, koncentrację i koordynację. Wzbogaca zasób słów, rozwija logiczne myślenie, doskonali umiejętność liczenia pamięciowego.

Ze względu na walory edukacyjne i wychowawcze warto popularyzować scrabble wśród młodzieży szkolnej jako jedną ze zdrowych form spędzania czasu wolnego.

Wielkie podziękowania i gratulacje dla wszystkich, których wspólny wysiłek złożył się na sukcesy edukacyjne i wychowawcze tegorocznych Mistrzostw !!!