W przepięknej scenerii świątecznej podsumowano XXXII edycję ogólnopolskiego programu edukacyjno-wychowawczego z cyklu „Tradycje i obrzędy polskie-Boże Narodzenie” w Szkole Podstawowej Nr 2 w Ostrołęce dn. 7 grudnia 2018 r.

Szkoła Podstawowa Nr 2 im. St. Staszica w Ostrołęce należąca od 29 lat do Klubu Przodujących Szkół KSPS była 7 grudnia 2018 r. wspaniałym gospodarzem uroczystego podsumowania XXXII edycji Ogólnopolskiego Programu edukacyjno-wychowawczego z cyklu „Tradycje i obrzędy polskie-Boże Narodzenie”. Edycja ta, tak jak wiele poprzednich, została zorganizowana wspólnie ze Stowarzyszeniem Pomocy Szkole w Ostrołęce.

Uroczystą Galę poprzedziło, podobnie jak w poprzednich latach, zorganizowanie konkursów dla uczniów na najpiękniejszą kartkę świąteczną, stroik świąteczny, ozdobę choinkową, a autorów najciekawszych prac nagrodzono na Gali.

Uroczysta Gala odbyła się w pięknej scenerii bożonarodzeniowej, na którą licznie przybyli goście, wśród których byli m.in. : władze samorządowo-oświatowe na czele z Wiceprezydentem m. Ostrołęki –Maciejem Kleczkowskim, Przewodniczącą i Wiceprzewodniczącym KSPS–Zofią Grzebisz-Nowicką i Marianem Popławskim, Prezydium Stowarzyszenia Pomocy Szkole w Ostrołęce na czele z Honorową Przewodniczącą-Marianną Woźniak i obecnym Przewodniczącym-Waldemarem Salisem, dyrektorzy szkół klubowych i innych współpracujących ze Stowarzyszeniem, liczne Grono Przyjaciół i przedstawicieli różnych organizacji i instytucji współpracujących z tą wspaniała SP Nr 2 w Ostrołęce.

Oficjalnego otwarcia uroczystości i powitania Gości dokonała znakomita dyrektorka SP Nr 2-p. Beata Kowalczyk.

Do dobrej też tradycji organizowanych wspólnie ze Stowarzyszeniem Pomocy Szkole w Ostrołęce kolejnych edycji tego programu należy wręczanie co roku podczas Gali bożonarodzeniowej stypendiów uczniom wytypowanych przez Rady Pedagogiczne  szkół należących do Klubu Przodujących Szkół KSPS i szkół współpracujących ze Stowarzyszeniem w Ostrołęce.

W dn. 7 grudnia br. takie stypendia otrzymało28  uczniów, w tym dla 2 uczniów stypendium ufundowało KSPS.

Przepiękną i bardzo ciekawie zaprezentowaną oprawę artystyczną Gali i obrzęd „Boże Narodzenie na Kurpiach” przygotowali utalentowani uczniowie pod kierunkiem wspaniałych nauczycieli SP Nr 2, będącej gospodarzem tej niezwykłej uroczystości.

Zaproszeni goście nie szczędzili gospodarzom podziękowań i burzliwych braw. Serdeczne także gratulacje, podziękowania i życzenia przekazała całej społeczności szkolnej na czele z p. dyrektor Beatą Kowalczyk p. Przewodnicząca KSPS – Zofia Grzebisz-Nowicka i Przewodniczący Stowarzyszenia Pomocy Szkole w Ostrołęce -Waldemar Salis. Przewodnicząca wraz z Wiceprzewodniczącym KSPS do gorących podziękowań i świątecznych życzeń dołączyli obrazy namalowane przez dzieci na plenerze plastycznym w Łebie i upominki książkowe, które wręczyli na ręce p. dyrektor Beaty  Kowalczyk i Przewodniczącego Stowarzyszenia Pomocy Szkole w Ostrołęce -Waldemara Salisa. Gospodarze odwzajemnili się stroikami świątecznymi, które otrzymali goście Gali i współorganizatorzy, w tym także Przewodnicząca KSPS.

Miłym akcentem tej niezwykłej uroczystości było wręczenie Medalu z okazji 70-lecia szkolnictwa zawodowego w Wyszkowie p. Irenie Arciechowskiej – niezwykle zasłużonej dla oświaty, w tym także dla szkolnictwa zawodowego. Medal wręczył p. Marian Popławski – dyrektor Zespołu Szkół Nr 1 w Wyszkowie.

Było wiele wzruszeń, radości, inspiracji i motywacji do dalszych tak pięknych i pożytecznych wspólnych działań edukacyjno-wychowawczych.

Po wspólnie zaśpiewanych kolędach odbyła się kolacja wigilijna. Towarzyszyła jej ciepła, rodzinna atmosfera …

Wielkie podziękowania za wszystko dobro i piękno !!!