Piękny Jubileusz Dziecięcego Zespołu Pieśni i Tańca Szkoły Podstawowej im. Wł. St. Reymonta w Solcu w Teatrze Dramatycznym  w Płocku w dn. 8 czerwca 2018

   Dziecięcy Zespół Pieśni i Tańca Solec 08 czerwca świętował 10-lecie swojego istnienia. Zespół rozwija się przy Szkole Podstawowej im. Wł. St. Reymonta w Solcu. 
Liczy 60 tancerzy i absolwentów tej szkoły. Choreografem zespołu  jest P. Jolanta Gutowska.
   Na podkreślenie zasługuje fakt, iż Marszałek Województwa Mazowieckiego Adam Struzik objął honorowym patronatem uroczyste obchody 10-lecia Dziecięcego Zespołu Pieśni i Tańca Solec oraz uhonorował Zespół Medalem Pamiątkowym ,,Pro Masovia” za całokształt działalności oraz zasługi na rzecz województwa mazowieckiego.

   ,,Nie ma takich słów, które wyraziłyby wdzięczność za to co robią tancerze z Solca.
Za mała jest ludzka dusza aby pomieściła dumę jaka rozpiera mnie jako dyrektora,
a serce nie odda miłości jaką do nich czuję..”-
powiedziała Anna Wojciechowska
– Dyrektor Szkoły  na deskach Teatru Dramatycznego im. Jerzego Szaniawskiego w Płocku tuż po koncercie jubileuszowym.

    Dzieci z małego Solca robią rzeczy wielkie. W swoich działaniach artystycznych propagują polską ludowość, upowszechniają dziedzictwo kulturowe Mazowsza.

    W swoich tańcach popularyzują piękno i walory regionalnego oraz narodowego folkloru, z radością i wielkim zapałem odkrywają przed publicznością uroki tańców ludowych oraz pięknych pieśni, które stanowią ważną część naszego dziedzictwa kulturowego..
Pragną ocalić od zapomnienia to, co powinno być drogie wszystkim Polakom- promując zarówno polską kulturę  jak i tradycję.
     Zespół od chwili powstania jest kuźnią talentów dzieci i młodzieży. To tu kształtują się artystyczne dusze, rozwijają się taneczne pasje. Spotykają się w nim kolejne pokolenia dzieci i młodzieży, która odkrywa piękno, urok i tajemnice tańca ludowego.
    Dzieci w swoim repertuarze tańczą tańce regionu Krakowa, Rozbarku, Spisza, Łowicza oraz tańce narodowe. Na deskach Teatru Dramatycznego w Płocku wystąpiły ze spektaklem ,,Kopciuszek” oraz przedstawiły inscenizację ,,Żniw”. Niezapomniane wrażania towarzyszyły publiczności podczas dwukrotnego wystawienia przez zespół widowiska wokalno-tanecznego ,,Wesele Łowickie”, gdzie samymi widzami byli Wielcy aktorzy, Wielcy ludzie, Dobre anioły naszej szkoły, w osobach Emilii Krakowskiej odtwórczyni Jagny, głównej roli w ,,Chłopach”
oraz Ignacego Gogolewskiego – Antek Boryna.


     W swoich tańcach ludowych po całym świecie rozsiewają polską kulturę, tradycję i naszą piękną historię.
    Tańczyły już na scenach Chorwacji, Serbii,  Montenegro, Niemiec, Bułgarii gdzie wytańczyły Złotą Lirę..
Największą jednak dumą dla zespołu był występ dla samego Papieża Benedykta XVI na Placu
Świętego Piotra w Rzymie.

,,Taniec to nie układ figur, żeby się go nauczyć trzeba go pokochać.”

  Tancerze tańcząc pamiętają, że wszystko, co się czyni, należy czynić na chwałę Boga.
Aktywnie uczestniczą w życiu swojej ,,Małej ojczyzny” Parafii Św. Wojciecha w Solcu, gdzie z dumą i ogromnym zaangażowaniem przekazują wartości duchowe i religijne tak bardzo drogie każdemu Polakowi.

W imieniu Zarządu KSPS serdeczne gratulacje i życzenia dalszych sukcesów w rozsławianiu Ziemi Gostynińskiej poprzez m.in. piękne pieśni i taniec w wykonaniu utalentowanych uczniów pod kierunkiem wspaniałych nauczycieli i Pani Dyrektor Anny Wojciechowskiej przekazał Marian Popławski – Wiceprzewodniczący KSPS, Dyrektor Zespołu Szkół Nr 1 w Wyszkowie. Do życzeń dołączył puchar okolicznościowy ufundowany przez KSPS.

Nasze ogromne podziękowania kierujemy w stronę ludzi o wielkim sercu.
      Mówimy ,,Dziękuję” – Wójtowi Gminy Gostynin – Panu Edmundowi Zielińskiemu. Marszalkowi Województwa Mazowieckiego Panu Adamowi Struzikowi oraz Krajowemu Stowarzyszeniu Pomocy Szkole z siedzibą w Warszawie.
Słowa wdzięczności kierujemy do Proboszcza Parafii Św. Wojciecha w Solcu – Księdza Sławomira Buńkowskiego. Szczególnie gorące podziękowania składamy na ręce rodziców tancerzy Dziecięcego Zespołu Pieśni i Tańca Solec, pracowników szkoły oraz wszystkich naszych przyjaciół oddanych zespołowi.