Piękna Gala wybitnie utalentowanych uczniów i nauczycieli nowatorów szkół miasta Łodzi i województwa łódzkiego w dn. 14.11.2017 w „Sukcesji” CHR w Łodzi

 

 

Była to wspaniała i niezwykle wzruszająca uroczystość, gdyż uczestniczyli w niej najzdolniejsi uczniowie i nauczyciele szkół łódzkich wraz ze swoimi znakomitymi dyrektorami szkół i sponsorami nagród. Uświetnili ją także swoją obecnością przedstawiciele władz samorządowych miasta i województwa, ZNP, Krajowego i Łódzkiego Stowarzyszenia Pomocy Szkole oraz szefowie wielu organizacji pozarządowych współpracujących z ŁSPS. Wszystkich gości i fundatorów stypendiów dla wybitnie zdolnych uczniów i nagród dla nauczycieli nowatorów serdecznie powitała Przewodnicząca ŁSPS – Iwona Bartosik.

 

 

 

 

Galę prowadziła redaktor Monika Czerska, która prezentowała także nominowanych i ich najważniejsze zasługi i osiągnięcia poszczególnych nauczycieli nowatorów  i wybitnych uczniów wytypowanych przez Kapitułę do nagród i stypendiów.

Nagrody pieniężne w kwocie po 1800,00 za twórcze nowatorskie nauczanie otrzymało 8 wspaniałych nauczycieli na wniosek dyrektorów swoich szkół. 

Stypendia po 1500,00 zł otrzymało 20 wybitnie utalentowanych uczniów w wielu dziedzinach nauki i działalności społecznej z różnych typów szkół m. Łodzi i województwa. 

 

 

 

Nagrody nauczycielom i uczniom wręczali m.in.:

Wiceprezydent m. Łodzi – Tomasz Trela

Wicemarszałek Sejmiku  Samorządowego Woj. Łódzkiego – Joanna  Skrzydlewska

Przewodnicząca KSPS – Zofia Grzebisz-Nowicka

Przewodnicząca ŁSPS – Iwona Bartosik

Łódzki Wicekurator Oświaty – Elżbieta Ratyńska

Wiceprezes Łódzkiego Oddziału PCK – Krzysztof Borkowski

Dyr. Woj. Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli – Jan Kamiński

Prezes Fundacji Biznesu – Krzysztof Apostolidis

 

 

 

Przewodnicząca KSPS – Zofia Grzebisz-Nowicka po wręczeniu ufundowanego przez KSPS stypendium Danielowi Bauer – uczniowi Technikum Nr 4 w Zespole Szkół Gastronomicznych w Łodzi serdecznie pogratulowała i życzyła dalszych sukcesów wszystkim nagrodzonym nauczycielom i stypendystom oraz ich dyrektorom szkół i rodzicom. Przekazała także serdeczne gratulacje i pozdrowienia od Pani Teresy Lipowskiej, która o to prosiła. Z radością i satysfakcją podkreśliła, że w gronie nagrodzonych nauczycieli i stypendystów jest wielu ze szkół, które zrzeszone są w Klubie Przodujących Szkół KSPS. To oznacza, że zarówno nauczyciele, jak też ich uczniowie udowadniają sobie i nam wszystkim, że cały czas zasługują na przynależność do tak elitarnego Klubu. Gromkie brawa potwierdziły tę tezę. Następnie Przewodnicząca gorąco podziękowała wszystkim fundatorom nagród i stypendiów. Podkreśliła, ze tak znakomicie prowadzony od 23 lat przez Łódzkie Stowarzyszenie Pomocy Szkole program wspierania i motywowania najzdolniejszych uczniów i nauczycieli wpisuje się świetnie w realizowany od 24 lat przez KSPS ogólnopolski program edukacyjno-wychowawczy pn. „Promowanie i rozwijanie młodych talentów”. We wrześniu ogłosiliśmy już XXIV edycję Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego pt. „Kwiaty dla Babci i Dziadka” i IV edycję Ogólnopolskiego Konkursu Literackiego pt. „Wiersz o Babci i Dziadku”. W ramach tego programu organizowane są co roku plenery plastyczne prowadzone przez artystkę plastyka Annę Ozgę z Łodzi, wystawy prac młodych twórców, Gale Laureatów Ogólnopolskich Konkursów Plastycznych i Literackich, z których ostatnie 3 zorganizowaliśmy wspólnie z ŁSPS w Akademickim Ośrodku Inicjatyw Artystycznych w Łodzi.

Zaprosiła wszystkich na kolejną galę Laureatów, która odbędzie się w tym samym miejscu 

w dn. 22 stycznia 2018 r. w pięknym mieście Łodzi.

 

 

Na zakończenie Gali podziękowała serdecznie wszystkim jej uczestnikom Przewodnicząca ŁSPS – Iwona Bartosik i Przewodnicząca Kapituły, Wiceprzewodnicząca ŁSPS – Longina Tadej.

Piękne wiersze z okazji minionego Święta Niepodległości deklamowali stypendyści Kacper Olszewski i Julian Roskowski.