Zbliżają się ferie zimowe, czas podjąć decyzję, gdzie je spędzić – zdrowo, pożytecznie i wesoło !!!

 

 

ZAPRASZAMY W PIĘKNE TATRY i SUDETY

 

na aktywny wypoczynek połączony z nauką jazdy na nartach i łyżwach oraz mnóstwem atrakcji na turnusach rekreacyjno-wypoczynkowych (zimowiskach) organizowanych przez KSPS dla uczniów szkół podstawowych , gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych.

 

 

Podobnie, jak w poprzednich latach, lokalizujemy nasze turnusy w dobrych ośrodkach wypoczynkowych i w malowniczo położonych miejscowościach.

Są to :

1. Pensjonat „Olczański Dworek” w Poroninie, ul. Kościuszki 78 C

Turnus trwał będzie od 13.01 do 22.01.2018 r.

Karta kwalifikacyjna Olczański Dworek 13.01-22.01

 

2. Ośrodek Wczasów Dziecięcych „Margo” w Bukowcu k. Karpacza, ul. Robotnicza 27

Turnus trwał będzie od 27.01 do 5.02.2018 r.

Karta kwalifikacyjna OWD Margo 27.01-5.02

 

3. Ośrodek Wczasów Dziecięcych „Margo” w Bukowcu k. Karpacza, ul. Robotnicza 27

Turnus trwał będzie od 10.02 do 19.02.2018 r.

Karta kwalifikacyjna OWD Margo 10.02-19.02

 

4. OW „Willa Tatry” w Murzasichlu, ul. Sądelska 23 A

Turnus trwał będzie od 16.02 do 25.02.2018 r.

Karta kwalifikacyjna Willa Tatry 16.02-25.02

 

ZAPEWNIANY NA KAŻDYM TURNUSIE :

 

 1. Bardzo dobrą opiekę medyczną i bezpieczeństwo.
 2. Ubezpieczenie każdego uczestnika turnusu.
 3. Doświadczoną kadrę pedagogów i instruktorów dbającą o zdrowie i bezpieczeństwo oraz rozwój intelektualny i fizyczny każdego uczestnika.
 4. Dobre warunki bytowe, pokoje 2-4 osobowe z pełnymi węzłami sanitarnymi, smaczne domowe wyżywienie /5 posiłków/.
 5. Atrakcyjny program prozdrowotny, sportowo-rekreacyjny, edukacyjno-kulturalny i krajoznawczo-turystyczny realizowany w ciekawych formach oraz dostosowany do wieku i zainteresowań dzieci i młodzieży.
 6. Naukę jazdy na nartach i łyżwach pod kierunkiem instruktorów.
 7. Możliwość rozwijania swoich zainteresowań, pasji i pogłębiania wiedzy poprzez uczestnictwo w warsztatach, olimpiadach, konkursach.
 8. Naukę spędzania wolnego czasu na takie sposoby, które są korzystne dla rozwoju intelektualnego i fizycznego (bez uczestnictwa komputera).
 9. Gry i zabawy edukacyjne.
 10. Wybór Młodzieżowej Rady Turnusu, Miss i Mistera Turnusu, najsympatyczniejszej (go) koleżanki i kolegi itp.
 11. Rozgrywki i turnieje rekreacyjno-sportowe : gry i zabawy na śniegu oraz tenis stołowy, kometka i inne na terenie ośrodka.
 12. Zabawy integracyjne, dyskoteki
 13. Ognisko z pieczeniem kiełbasek i śpiewaniem piosenek.
 14. Kulig góralski.
 15. Ciekawe wycieczki piesze i autokarowe z przewodnikami do najciekawszych miejsc, zabytków, unikatowych parków krajobrazowych.
 16. Nagrody książkowe i inne rzeczowe dla laureatów różnych konkursów, olimpiad i zwycięskich drużyn w zajęciach sportowych oraz nagrody książkowe i dyplomy dla wszystkich uczestników za aktywny udział w realizacji programu.
 17. Przewóz autokarem na turnus i z turnusu z uzgodnionych wcześniej z rodzicami miejsc zbiórki uczestników danego turnusu.

 

Warunki uczestnictwa :

 • Wypełnienie karty kwalifikacyjnej (umieszczonej na stronie www.ksps.pl) i przesłanie jej w terminie do  8.01.2018 r. na adres KSPS.

Rodzice dzieci (do lat 16) ubezpieczeni w KRUS proszeni są o dołączenie Zaświadczenia z miejscowej Placówki Terenowej KRUS stwierdzającego opłacanie składek na Fundusz Składkowy USR.

 • Wpłacenie zaliczki w tym samym terminie w kwocie 250,00 zł na konto KSPS 

Nr 19 1020 1097 0000 7102 0094 0015, a pozostałej kwoty w terminie do 

14 dni przed rozpoczęciem turnusu, którego chce być dziecko uczestnikiem.

 

Wypoczynek zimowy w 2018 roku w ramach programu promocji zdrowia i profilaktyki zdrowotnej został dofinansowany ze środków Funduszu Składkowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników w kwocie 750,00 zł na każdego uczestnika.
KSPS przyznano dofinansowanie na organizację wypoczynku zimowego tylko dla 60 dzieci.

Uwaga :

 • W przypadku zakwalifikowania na nasz turnus 10 uczniów, zatrudniamy z tej szkoły wychowawcę lub instruktora ds. muzyki, tańca, plastyki, sportu.
 • Wszystkie szczegółowe informacje można uzyskać pod nr tel.: 22 622 70 15/16 lub

e-mailem : ksps@wp.pl

 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY !