Zmarł wybitny aktor Witold Pyrkosz

Z ogromnym żalem pożegnaliśmy   Witolda Pyrkosza wybitnego aktora, Przyjaciela dzieci, młodzieży, oraz Krajowego Stowarzyszenia Pomocy Szkole. W 2007 r. pełnił Godność I Honorowego Dziadka na Gali Laureatów naszego Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego pt. „Kwiaty dla Babci i Dziadka” realizowanego co więcej

„XIV Mistrzostwa w szybkim czytaniu ze zrozumieniem” i XII edycja Konkursu Teatralnego „Bajki, baśnie, legendy krajów Zjednoczonej Europy” w SP nr 182 w Łodzi – szkole należącej do Klubu Przodujących Szkół KSPS

        Zarówno „Mistrzostwa w szybkim czytaniu ze zrozumieniem”, jak również Konkurs Teatralny „Bajki, baśnie, legendy krajów Zjednoczonej Europy” adresowane są co roku do uczniów i nauczycieli szkół podstawowych. Współorganizatorami, Patronami i fundatorami nagród są Krajowe i Łódzkie więcej