Protokół Komisji Konkursowej

Protokół Komisji Konkursowej

II edycji Ogólnopolskiego Konkursu Literackiego pt. „Wiersz o Babci i Dziadku”

ogłoszonego przez KSPS we wrześniu 2015 r.


kwiatki

 

Komisja Konkursowa w składzie :

 1. Teresa Lipowska – aktorka, Honorowa Babcia I edycji Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego KSPS pt. „Kwiaty dla Babci i Dziadka”, Przewodnicząca I i II edycji tego Konkursu
 2. Ewa Brzezińska – nauczycielka języka polskiego
 3. Barbara Pisowadzka – animator kultury, członek władz statutowych KSPS
 4. Elżbieta Ciborska – pracownik naukowy, autorka wielu książek, dziennikarka
 5. Janusz Nowicki – nauczyciel, wydawca

 

dokonała w dniach 29 grudnia 2015 i 11 stycznia 2016 oceny nadesłanych na konkurs 78 wierszy. Po wnikliwej, wielokrotnej i wzruszającej lekturze tych wierszy Komisja postanowiła przyznać nagrody i wyróżnienia zgodnie z regulaminem konkursu w dwóch kategoriach : szkoły podstawowe oraz gimnazja i szkoły ponadgimnazjalne. Zdecydowana większość wierszy zasługuje na wysoką ocenę, zawiera ogromne pokłady miłości i czułości jakimi wnukowie darzą dziadków.

 

Kategoria – szkoły podstawowe
Nagrody :

 1. Kacper Zgorzałek (12 lat) za wiersz „Babcia i Dziadek” , Zespół Oświatowy w Brzozowicy Dużej, gmina Kąkolewica, nauczyciel prowadzący – Jolanta Zgorzałek
 2. Magdalena Weżgowiec (12 lat) za wiersz „Moja Babcia i mój Dziadek”, Szkoła Podstawowa Nr 31 w Częstochowie, nauczyciel prowadzący – Ewa Ossowska
 3. Anna Nowak (11 lat) za wiersz „O moim Dziadku i Babci”, Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 21 w Opolu, nauczyciel prowadzący – Sylwia Zaskórska

Komisja stwierdza, że poziom nagrodzonych wierszy w tej kategorii wiekowej jest bardzo wyrównany. Przyznane miejsca i nagrody traktować należy równorzędnie.

 

Wyróżnienia:
Joanna Biernacka (10 lat) za wiersz „Babcia i Dziadek”, Szkoła Podstawowa w Czemiernikach, nauczyciel prowadzący – Danuta Kuszneruk

Magdalena Szczygielska (11 lat) za wiersz „Moi Dziadkowie”, Szkoła Podstawowa Nr 5 w Bolesławcu, nauczyciel prowadzący – Lidia Pałka

Sebastian Stemplewski (12 lat) za wiersz „O Dziadku i Babci rozprawa”, Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 21 w Opolu, nauczyciel prowadzący – Sylwia Zaskórska

 

Wyróżnienia specjalne dla najmłodszych autorów

Dagmara Nikola Szwarc (6 lat) za „Wiersz dla Babci i Dziadka”, Publiczna Szkoła Podstawowa w Chorzelach, nauczyciel prowadzący – Anna Niska

Szymon Biskupski (6 lat) za „Wiersz o Babci i Dziadku”, Szkoła Podstawowa w Konstantynowie, nauczyciel prowadzący – Edyta Chwedoruk

 

 

 

 

 

 

 

Kategoria – gimnazja i szkoły ponadgimnazjalne
Nagrody :

 1. Anna Żeberkiewicz (14 lat) za wiersz „Słowa z głębi serc płynące”, Gimnazjum Nr 2 w Kutnie, nauczyciel prowadzący – Teresa Romanowska
 2. Dominika Suśniak (15 lat) za wiersz „Mój azyl”, Zespół Placówek Oświatowych Nr 3 w Międzyrzecu Podlaskim Gimnazjum Sportowe Nr 3, nauczyciel prowadzący – Urszula Sobczak
 3. Mateusz Smektała (18 lat) za wiersz „Moi Przyjaciele”, Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Jeleniej Górze, nauczyciel prowadzący – Jarosław Kotliński

 

Nagroda specjalna za oryginalne ujęcie tematu nadopiekuńczości babć i dziadków

Łucja Borkowska (17 lat) za wiersz „Wizyta Babci i Dziadka”, Zespół Szkół Nr 1 w Wyszkowie, nauczyciel prowadzący – Katarzyna Sawicka

 

 

Wyróżnienia:
Aleksandra Kocięcka (13 lat) za wiersz „Szczególna dedykacja”, Gimnazjum im. Noblistów Polskich w Przasnyszu, nauczyciel prowadzący – Michał Borkowski

Klaudia Ostrowicz (15 lat) za wiersz „Głos wspomnień”, IX LO w Częstochowie, nauczyciel prowadzący – Jagoda Kotas

Karolina Seweryn (14 lat) za wiersz „Dziadkowie”, Zespół Placówek Oświatowych Nr 1 w Międzyrzecu Podlaskim Gimnazjum Nr 1, nauczyciel prowadzący – Joanna Pietruk
Komisja stwierdza, że :

1. Tegoroczna edycja, podobnie jak ubiegłoroczna, Ogólnopolskiego Konkursu Literackiego pt. „Wiersz o Babci i Dziadku” osiągnęła bardzo ważne cele określone Regulaminem tego Konkursu.

2. Przysłane na Konkurs wiersze przedstawiają bardzo dobry obraz polskiej rodziny. Są to rodziny wielopokoleniowe , w których dziadkowie są nośnikiem tradycji rodzinnych, narodowych i kulturowych. Wiersze te przepojone są miłością do dziadków i podziwem za ich pracowitość wyrozumiałość, wrażliwość i tolerancję. Dość ciekawym zjawiskiem jest także poczucie humoru zawarte w kilkunastu wierszach.

3. W epoce kiedy dzieci i młodzież żyją na co dzień z komputerem i różnymi urządzeniami elektronicznymi, udział w konkursie daje im impuls do kreatywnego myślenia i własnej twórczości.

 • Komisja Konkursowa składa serdeczne podziękowania organizatorom, Honorowym Patronom, Honorowym Babciom i Dziadkom, sponsorom konkursu, a także wszystkim jego uczestnikom : dyrektorom szkół, uczniom i ich nauczycielom prowadzącym.
 • Szczególne słowa podziękowania i gratulacji Komisja kieruje do laureatów i wyróżnionych oraz ich rodziców.
 • Komisja uważa, że inicjatywa KSPS dotycząca organizowania tego rodzaju Ogólnopolskich Konkursów powinna być kontynuowana i wspierana przez administrację rządową i samorządową , gdyż dobrze służy umacnianiu i rozwijaniu wartości rodzinnych, kulturowych i narodowych, a także odkrywaniu , motywowaniu i promowaniu młodych talentów.