XXII edycja Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego

Z A P R A S Z A M Y

 

do udziału w XXII edycji Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego, w tym IX edycji

pn. „Kwiaty dla Babci i Dziadka” oraz w II edycji Ogólnopolskiego Konkursu Literackiego

pt. „Wiersz o Babci i Dziadku”

 

0005310542T-849x565

 

Konkursy te organizujemy co roku w ramach realizowanego przez nasze Stowarzyszenie Programu edukacyjno-wychowawczego pn. „Promowanie i rozwijanie młodych talentów”. Komisje Konkursowe oceniły dotychczas ok. 14000 prac konkursowych młodych artystów i wyłoniły co roku w każdej kategorii wiekowej po 3 laureatów i po 3-5 wyróżnionych, których nagrodziliśmy atrakcyjnymi nagrodami rzeczowymi na uroczystych Galach w Dniach Babci i Dziadka.

Dziękujemy raz jeszcze wszystkim osobom fizycznym i prawnym, które nam pomagają w realizowaniu tego niezwykle ważnego przedsięwzięcia.

Cieszymy się także , że Patronaty Honorowych Babć i Dziadków nieodpłatnie pełnią znane, lubiane i cenione postaci z dziedziny kultury i nauki. Są to : aktorzy, kompozytorzy, muzycy, śpiewacy, pisarze i inne ważne osobowości. Jesteśmy im za to niezwykle wdzięczni ! Jest to także nagroda, profesjonalna pomoc i inspiracja dla utalentowanych dzieci i młodzieży uczestniczących w tych konkursach. Patronaty Honorowe nad dotychczasowymi konkursami sprawowali Ministrowie Edukacji Narodowej, Kultury i Rolnictwa oraz Marszałkowie, Wojewodowie i Prezydenci miast (Warszawy i Łodzi), na terenie których, w Dniu Babci i Dziadka (21 i 22 stycznia) dokonywaliśmy podsumowań tych konkursów na Galach Laureatów. Uczestniczyło w nich liczne grono dzieci, młodzieży, nauczycieli, Babć i Dziadków, działaczy samorządowych, Przyjaciół naszego i Regionalnych Stowarzyszeń. Będziemy tę dobrą tradycję starali się kontynuować !!!

 

stockvault-flower-bouquet130954

 

Cykliczny program pn. „Promowanie i rozwijanie młodych talentów”

Ogłaszamy XXII edycję Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego

 

Serdecznie zapraszamy uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych do udziału w konkursie.

 

Zadaniem konkursu jest przedstawienie w formie plastycznej bukietu kwiatów dla Babci i Dziadka.

 

Cele konkursu :

 • wychowanie dzieci i młodzieży w duchu szacunku dla wartości rodzinnych,
 • kształtowanie silnych więzi rodzinnych,
 • zwrócenie uwagi na ogromną rolę Babci i Dziadka w wychowaniu dzieci,
 • nadanie należnej rangi Świętu Babci i Dziadka
 • kształtowanie poczucia estetyki,
 • rozwijanie wyobraźni twórczej,
 • uwrażliwienie na piękno i bogactwo kwiatów.

 

Regulamin XXII edycji Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego

 

1. Zasady konkursu zostaną ogłoszone na stronie internetowej Stowarzyszenia (www.ksps.pl ), w mediach, które objęły patronat nad konkursem oraz w szkołach.

 

2. Konkurs odbędzie się w dwóch kategoriach wiekowych

I kategoria – 7-12 lat

II kategoria – 13-16 lat

 

3. Prace konkursowe powinny być wykonane w formacie A-3 .

 

4. Technika wykonania prac jest dowolna np. malarstwo, grafika, rysunek lub inne techniki na płaskim podłożu umożliwiającym prezentację w antyramie.

 

5. Prace konkursowe należy przesłać do 15.12.2015 na adres :

Krajowe Stowarzyszenie Pomocy Szkole

00-061 Warszawa

ul. Marszałkowska 140.

 

6.Każda placówka może nadesłać maksymalnie 5 prac różnych autorów.

 

7. Każda nadesłana praca powinna być na odwrocie czytelnie opisana:  ( tytuł pracy, imię i nazwisko autora, wiek, nazwa, adres i telefon placówki oświatowej, imię i nazwisko nauczyciela prowadzącego).

 

8. Nadesłane prace nie podlegają zwrotowi.

 

9. Prace oceni Komisja Konkursowa, której skład ustali organizator konkursu.

 

10. W każdej kategorii wiekowej Komisja Konkursowa przyzna dyplomy i po 3 ciekawe nagrody rzeczowe oraz po 3 wyróżnienia. Opiekunowie nagrodzonych i wyróżnionych uczniów otrzymają upominki (książki, albumy).

 

11. Wyniki konkursu ogłoszone zostaną na stronie internetowej KSPS.

 

12. Uroczyste wręczenie nagród nastąpi na uroczystej Gali Laureatów.  O terminie i miejscu uroczystości szkoły i ich laureaci zostaną poinformowani listownie.

 

13. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do bezpłatnej reprodukcji prac w wydawnictwach oraz na stronie internetowej KSPS. Do pracy należy dołączyć pisemną zgodę rodziców w formie oświadczenia na możliwość wykorzystania prac w działalności Stowarzyszenia.

 

14. Nadesłanie prac na konkurs jest równoznaczne z uznaniem powyższego regulaminu.

0006210556D-849x565

Ogłaszamy II edycję Ogólnopolskiego Konkursu Literackiego

Serdecznie zapraszamy uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych do udziału w konkursie na wiersz o Babci i Dziadku.
Cele konkursu:

 • wychowywanie dzieci i młodzieży w szacunku do wartości rodzinnych,
 • ukazanie roli Babci i Dziadka w polskiej rodzinie,
 • uhonorowanie Babci i Dziadka za wspieranie dzieci w osiąganiu dorosłości,
 • kształtowanie umiejętności ubierania myśli w słowa,
 • rozwijanie wyobraźni twórczej.

 

Regulamin II edycji Ogólnopolskiego Konkursu Literackiego

 1. Zasady konkursu zostaną ogłoszone na stronie internetowej Stowarzyszenia (http://www.ksps.pl/), w mediach, które objęły patronat nad konkursem oraz w szkołach.
 2. Konkurs odbędzie się w dwóch kategoriach:

– dla uczniów szkół podstawowych

– dla uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych

 1. Na konkurs należy przysłać utwory poetyckie o Babci i Dziadku.

 

 1. Podpisane prace konkursowe należy przesłać do 15.12.2015 roku, na adres:

Krajowe Stowarzyszenie Pomocy Szkole

00-061 Warszawa

ul. Marszałkowska 140

 

oraz drogą mailową na adres :ksps@wp.pl, wpisując w temacie wiadomości: „Konkurs Literacki”.

 1. Każda placówka może nadesłać maksymalnie 5 prac różnych autorów.
 2. Każda nadesłana praca powinna być podpisana. Powinna także zawierać :

tytuł pracy; imię i nazwisko autora oraz jego wiek; nazwę, adres i telefon placówki oświatowej; imię i nazwisko nauczyciela prowadzącego.

 

 1. Nadesłane prace nie podlegają zwrotowi.
 2. Prace oceni Komisja Konkursowa, której skład ustali organizator konkursu.
 3. Komisja Konkursowa przyzna laureatom dyplomy, 3 ciekawe nagrody rzeczowe i 3 wyróżnienia, a opiekunom – dyplomy i upominki.

 

10. Wyniki konkursu ogłoszone zostaną na stronie internetowej KSPS.

 

11. Uroczyste wręczenie nagród nastąpi podczas Gali Laureatów XXII edycji Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego „Kwiaty dla Babci i Dziadka” i II edycji Ogólnopolskiego Konkursu Literackiego.

 

O terminie i miejscu uroczystości laureaci zostaną poinformowani listownie.

 

12. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do bezpłatnej reprodukcji prac w wydawnictwach oraz na stronie internetowej KSPS. Należy dołączyć pisemną zgodę Rodziców w formie oświadczenia na możliwość wykorzystania prac w działalności Stowarzyszenia.

 

13. Nadesłanie prac na konkurs jest równoznaczne z uznaniem powyższego regulaminu.