Jubileusz Władysława Reymonta w Szczutowie

Piękny Jubileusz w SP im. Władysława St. Reymonta w Szczutowie,

szkole należącej od 10 lat do Klubu Przodujących Szkół


DSC07176-2

 

Piękny Jubileusz w SP im. Władysława St. Reymonta w Szczutowie,

szkole należącej od 10 lat do Klubu Przodujących Szkół


DSC07176-2

 

Z okazji 90 –ej rocznicy przyznania Literackiej Nagrody Nobla Władysławowi Reymontowi, społeczność szkolna SP w Szczutowie zorganizowała 15 maja 2014 r. swojemu Patronowi piękną uroczystość z udziałem gminnych, powiatowych i wojewódzkich władz samorządowych, oświatowych, związkowych oraz delegacji szkół Mazowsza i Podlasia mających tego samego Patrona.

 

DSC07221-2

 

DSC07265-2

 

Przygotowano bardzo bogaty merytoryczny i artystyczny program, a uczniowie pod kierunkiem swoich nauczycieli przepięknie go zaprezentowali uczestnikom Jubileuszu. Potwierdziły to owacyjne brawa i liczne podziękowania Gości. Twórczość literacka Patrona i dorobek szkoły przedstawiono na wystawach towarzyszących Jubileuszowi.

 

DSC07204-1

 

DSC07256-1

 

DSC07216-1

 

Przewodnicząca KSPS –Zofia Grzebisz-Nowicka podkreśliła w swoim wystąpieniu (przerywanym gromkimi oklaskami) szczególny wymiar tej uroczystości i dzień, w którym się ona odbywa. Pogratulowała osiągniętego wspaniałego dorobku i serdecznie podziękowała całej społeczności szkolnej – nauczycielom, uczniom i rodzicom za twórczą pracę w dziedzinie : kształcenia i wychowania, wszechstronnego rozwoju uczniów, uspołecznienia szkoły, działalności na rzecz środowiska lokalnego, mądrego łączenia tradycji z nowoczesnością, otaczania wielkim szacunkiem Patrona szkoły.

 

DSC07307-2

 

Szczególne słowa gratulacji, uznania, podziękowania i gorących życzeń osiągania dalszych sukcesów we wszystkich dziedzinach życia i działalności szkoły skierowała do Pani Hanny Nagórek, która od 20-tu lat świetnie kieruje tą szkołą. Wraz z życzeniami dla całej społeczności szkolnej Przewodnicząca przekazała na ręce Pani Dyrektor pakiety edukacyjne i książki ufundowane przez KSPS.

W drugiej części tej wspaniałej uroczystości, w ciepłej, niemal rodzinnej atmosferze odbyło się bardzo interesujące spotkanie integracyjne licznego grona Przyjaciół szkoły.