Szkoła z energią

Szanowni Dyrektorzy Szkół !

Drodzy Nauczyciele i Wychowawcy !

Szanowni uczestnicy zrealizowanego Przedsięwzięcia

pn„Szkoła ucząca racjonalnego gospodarowania energią”

 

 

W końcu grudnia 2012 r. skierowałam do Państwa list zawierający cele Przedsięwzięcia pn. „Szkoła ucząca racjonalnego gospodarowania energią”, na które uzyskaliśmy dofinansowanie ze środków NFOŚiGW, sprawozdanie ze wspólnie zrealizowanych w 10 obszarach zadań programowo-organizacyjnych, dydaktyczno-metodycznych i osiągniętych efektów w okresie od 1 września 2011 r. do 31 grudnia 2012 r.

 

Dalszy ciąg z załaczniku…