Szkoła ucząca racjonalnego gospodarowania energią

Drodzy Dyrektorzy i nauczyciele przedmiotów przyrodniczych SP, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych

Szanowni uczestnicy realizacji Przedsięwzięcia pn. „Szkoła ucząca racjonalnego gospodarowania energią”.

 

    Zgodnie z zapowiedzią zawartą w moim liście skierowanym do Państwa 28 grudnia 2012r. rozpoczęliśmy kolejny niezwykle ważny etap realizacji Przedsięwzięcia pn. „Szkoła ucząca racjonalnego gospodarowania energią”

 

Najważniejsze zadania do zrealizowania w okresie od stycznia do czerwca br. to:

 

 1. Zorganizowanie w okresie od stycznia do końca kwietnia 2013r. Wojewódzkich Konferencji Podsumowujących uzyskane efekty z realizowanego wspólnie Przedsięwzięcia pn. „Szkoła ucząca racjonalnego gospodarowania energią” na terenie poszczególnych województw. Zasadniczym celem Konferencji Wojewódzkich, będzie prezentacja przez nauczycieli, którzy uczestniczyli w warsztatach, najciekawszych pomysłów dydaktyczno-metodycznych na prowadzenie lekcji poświęconych zagadnieniom racjonalnego gospodarowania energią oraz sposobów (form i metod) kształtowania proekologicznych postaw dzieci i młodzieży.
 2. Przeprowadzenie przez nauczycieliuczestniczących w warsztatach pn. „Szkoła z energią” jak najwięcej innowacyjnych lekcji przygotowanych i przeprowadzonych w oparciu o zdobytą wiedzę i pozyskaną z innych źródeł wskazanych m.in. na warsztatach oraz podzielenie się najciekawszymi doświadczeniami i pomysłami, scenariuszami lekcji, programami, pomocami dydaktycznymi itp. z innymi nauczycielami poprzez vortal edueko.pl
 3. Przygotowanie i zorganizowanie w maju br. w Warszawie Krajowej Konferencji Podsumowującej efekty realizowanego Przedsięwzięcia na terenie całego kraju.
 4. Przekazanie Poradnika dla nauczyciela wszystkim uczestnikom warsztatów pn. . „Szkoła z energią – jak efektywniej uczyć w szkole racjonalnego gospodarowania energią”.
 5. Uzyskiwanie jak największego Efektu ekologicznego, Efektu rzeczowego i TrwałościPrzedsięwzięcia pn. „Szkoła ucząca racjonalnego gospodarowania energią”. Poszerzanie Grona Przyjaciół wspierających szkołę intelektualnie i materialnie w sprostaniu wyzwaniom nowoczesnego kształcenia i kształtowania postaw dzieci i młodzieży w zakresie racjonalnego gospodarowania energią.

Pobierz załacznik

Drodzy Dyrektorzy i nauczyciele przedmiotów przyrodniczych SP, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych

Szanowni uczestnicy realizacji Przedsięwzięcia pn. „Szkoła ucząca racjonalnego gospodarowania energią”.

 

     Zgodnie z zapowiedzią zawartą w moim liście skierowanym do Państwa 28 grudnia 2012r. rozpoczęliśmy kolejny niezwykle ważny etap realizacji Przedsięwzięcia pn. „Szkoła ucząca racjonalnego gospodarowania energią”

 

Najważniejsze zadania do zrealizowania w okresie od stycznia do czerwca br. to:

 

 1. Zorganizowanie w okresie od stycznia do końca kwietnia 2013r. Wojewódzkich Konferencji Podsumowujących uzyskane efekty z realizowanego wspólnie Przedsięwzięcia pn. „Szkoła ucząca racjonalnego gospodarowania energią” na terenie poszczególnych województw. Zasadniczym celem Konferencji Wojewódzkich, będzie prezentacja przez nauczycieli, którzy uczestniczyli w warsztatach, najciekawszych pomysłów dydaktyczno-metodycznych na prowadzenie lekcji poświęconych zagadnieniom racjonalnego gospodarowania energią oraz sposobów (form i metod) kształtowania proekologicznych postaw dzieci i młodzieży.
 2. Przeprowadzenie przez nauczycieli uczestniczących w warsztatach pn. „Szkoła z energią” jak najwięcej innowacyjnych lekcji przygotowanych i przeprowadzonych w oparciu o zdobytą wiedzę i pozyskaną z innych źródeł wskazanych m.in. na warsztatach oraz podzielenie się najciekawszymi doświadczeniami i pomysłami, scenariuszami lekcji, programami, pomocami dydaktycznymi itp. z innymi nauczycielami poprzez vortal edueko.pl
 3. Przygotowanie i zorganizowanie w maju br. w Warszawie Krajowej Konferencji Podsumowującej efekty realizowanego Przedsięwzięcia na terenie całego kraju.
 4. Przekazanie Poradnika dla nauczyciela wszystkim uczestnikom warsztatów pn. . „Szkoła z energią – jak efektywniej uczyć w szkole racjonalnego gospodarowania energią”.
 5. Uzyskiwanie jak największego Efektu ekologicznego, Efektu rzeczowego i Trwałości Przedsięwzięcia pn. „Szkoła ucząca racjonalnego gospodarowania energią”. Poszerzanie Grona Przyjaciół wspierających szkołę intelektualnie i materialnie w sprostaniu wyzwaniom nowoczesnego kształcenia i kształtowania postaw dzieci i młodzieży w zakresie racjonalnego gospodarowania energią.

ZAPRASZAMY

 

do udziału w Wojewódzkich Konferencjach Podsumowujących:

 

 1. Dyrektorów szkół, którzy skierowali swoich nauczycieli na warsztaty pn. „Szkoła z energią”.
 2. Nauczycieli uczestniczących w warsztatach pn. „Szkoła z energią”.
 3. Przedstawicieli organów prowadzących SP, gimnazja i szkoły ponadgimnazjalne.
 4. Nauczycieli zainteresowanych problematyką racjonalnego gospodarowania energią, którzy nie uczestniczyli w warsztatach.
 5. Przedstawicieli władz samorządowych i oświatowych oraz organizacji pozarządowych i firm zajmujących się problemami energetyki konwencjonalnej i niekonwencjonalnej.

Ramowy program Wojewódzkich Konferencji Podsumowujących:

 

 1.  Rejestracja uczestników; kawa, herbata, ciasto.
 2. Otwarcie Konferencji i przedstawienie efektów realizowanego Przedsięwzięcia oraz działań KSPS w skali ogólnopolskiej.- Przewodnicząca KSPS Zofia Grzebisz-Nowicka.
 3. Omówienie wyników badań ankietowych przeprowadzonych wśród uczestników warsztatów pn. „Szkoła z energią” oraz Poradnika pt. „Racjonalne gospodarowanie energią” i możliwości korzystania z vortalu edueko.pl.- Kierownik Przedsięwzięcia Antoni Dragan.
 4. Informacja o uzyskanych efektach i realizacji Przedsięwzięcia na terenie danego województwa – Kierownik Regionalny.
 5. Prezentacja 4-5 autorskich programów (pomysłów) scenariuszy lekcji i innych zajęć z uczniami SP, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych nt. „Jak efektywniej uczyć racjonalnego gospodarowania energią” – nauczyciele wybranych szkół z terenu danego województwa.
 6. Dyskusja i wnioski.
 7. Zamknięcie Konferencji.
 8. Obiad.

Szczegółowy Program Wojewódzkiej Konferencji Podsumowującej w danym województwie będzie umieszczony na edueko.pl

Na Konferencji uczestnikom warsztatów pn. „Szkoła z energią” zostanie wręczony zapowiedziany wcześniej Poradnik pt. „Racjonalne gospodarowanie energią”.

Udział w Wojewódzkiej Konferencji Podsumowującej, podobnie jak w warsztatach, jest bezpłatny.

Będziemy wdzięczni za potwierdzenie na 7 dni przed Wojewódzką Konferencją Podsumowująca swojej obecności telefonicznie lub e-mailem Koordynatorowi Wojewódzkiemu lub KSPS tel./fax 22,6227016, e-mail: ksps@wp.pl. Jest to konieczne ze względów organizacyjnych i finansowych

Harmonogram Wojewódzkich Konferencji Podsumowujących:

 

Lp.

Województwo Miejsce Data Koordynator Wojewódzki
1. Dolnośląskie Aula SP Nr. 2 im. B.Chrobrego,

ul.Armii Krajowej8 w Jeleniej Górze

15.03.2013 Waldemar Motyka

tel. 662 380 520

2. Kujawsko-pomorskie Aula I LO

im. M. Kopernika,

ul. Zaułek Prosowy 1 w Toruniu

01.01.2013 Ryszard Tuliszewski

tel.664 948 680

tsps@edukacja.turun.com.pl

3. Lubelskie Lublin Kwiecień Ewa Suchań

tel. 662 032 668

ewa.suchan@o2.pl

4. Lubuskie Aula IV LO

ul. Kosynierów Gdyńskich 8

w Gorzowie Wlkp.

12.04.2013 Stanisław Jaroszewicz

tel. 604 402 742

gspsz@gobit.com.pl

5. Łódzkie Instytut Europejski ul. Piotrowska 262/246 w Łodzi 09.03.2013 Anna Grzegory

tel. 603 80 25 20

anna.grzegory@gmail.com

6. Małopolskie Aula Zespołu Szkół Zawodowych Nr. 1 ul.Rzeźnicza 4 w Krakowie 15.02.2013 Bohdan Piotrowicz

tel. 609 149 716

biuro@spsm.edu.pl

7. Mazowieckie Hotel „LOGOS”

ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 31/33 w Warszawie

Kwiecień Agnieszka Ginalska

tel. 22 622 70 16

ksps@wp.pl

8. Opolskie Uniwersytet Opolski

Wydział Przyrodniczo-Techniczny

Sala Nr 5

ul. Dmowskiego

w Opolu

20.03.2012 Andrzej Gawdzik

tel. 604 501 156

kip@uni.opole.pl;

Agnieszka Dołchańczuk-Śródka

agna@uni.opole.pl

9. Podkarpackie Podkarpacki Urząd Marszałkowski, Sala Konferencyjna

ul. Cieplińskiego 4 w Rzeszowie

13.03.2013 Anna Szcczołko

tel. 606 904 383

znp.rzeszow@wp.pl

10. Podlaskie Zespół Szkół Ekonomicznych

ul. Bema 105 w Białymstoku

05.04.2013 Iraida Tarasiewicz

tel. 85, 6537633

itarasiewicz@znp.edu.pl

11. Pomorskie Hotel „LOGOS”

ul. Jana Uphagena 28 w Gdańsku

22.04.2013 Elżbieta Markowska

tel. 693 620 736

pomorskie@znp.edu.pl

12. Śląskie Katowice 21.03.2013 Kazimierz Piekarz

tel. 609 058 629

kpiekarz@znp.edu.pl

13. Świętokrzyskie Centrum Kongresowe Targów Kielce

ul. Zakładowa 1 w Kielcach

28.02.2013 Stanisław Rogóż

tel. 512 077 177

strogoz@o2.pl

14. Warmińsko-mazurskie Hotel „ELBLĄG” w Elblągu

ul. Stary Rynek 54-59

19.02.2013 Jadwiga Król

tel. 505 152 330

jadwiga.krol@wp.pl

15. Wielkopolskie Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koninie 07.03.2013 Janusz Kamiński

tel. 601 347 575

dyrektor@zsge.pl

16. Zachodniopomorskie Urząd Miasta Kołobrzeg

Sala Konferencyjna

20.02.2013 Marzena Baranowska

tel. 91, 321 62 87

dyrektor@zsm.uznam.net.pl

Wiesława Mądrowska

tel. 501 099 234

kontakt@przedszkolemadrowscy.pl

Pobierz załacznik

Przewodnicząca KSPS

Zofia Grzebisz-Nowicka