PROGRAM OGÓLNOPOLSKIEJ KONFERENCJI METODYCZNO-PROGRAMOWEJ

„SPOSOBY PODNOSZENIA EFEKTYWNOŚCI I SKUTECZNOŚCI SZKOŁY W KSZTAŁTOWANIU POSTAW RACJONALNEGO GOSPODAROWANIA ENERGIĄ – PERSPEKTYWY I DOŚWIADCZENIA KRAJOWE I EUROPEJSKIE”  INAUGURUJĄCEJ PRZEDSIĘWZIĘCIE „SZKOŁA UCZĄCA RACJONALNEGO GOSPODAROWANIA ENERGIĄ”.

 

WARSZAWA    3/4 .II.2012r

„SPOSOBY PODNOSZENIA EFEKTYWNOŚCI I SKUTECZNOŚCI SZKOŁY W KSZTAŁTOWANIU POSTAW RACJONALNEGO GOSPODAROWANIA ENERGIĄ – PERSPEKTYWY I DOŚWIADCZENIA KRAJOWE I EUROPEJSKIE”  INAUGURUJĄCEJ PRZEDSIĘWZIĘCIE „SZKOŁA UCZĄCA RACJONALNEGO GOSPODAROWANIA ENERGIĄ”.

 

 

WARSZAWA    3/4 .II.2012r. 

 

 

SALA ZJAZDOWA ZNP, UL. WYBRZEŻE KOŚCIUSZKOWSKIE 35

3.II. 2012r/ Piątek

9.30 -10.3
Rejestracja uczestników  i odbiór materiałów

10.30 – 12.00
Uroczysta sesja otwierająca Konferencję
Powitanie gości i uczestników Konferencji, Zofia Grzebisz- Nowicka, przewodnicząca KSPS
Prezentacja celów i zadań Przedsięwzięcia  „Szkoła ucząca racjonalnego gospodarowania energią”, Antoni Dragan,  kierownik Przedsięwzięcia
Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród laureatom I edycji Konkursu ”Szkoła z energią”
Wystąpienia przedstawicieli patronów honorowych i merytorycznych Przedsięwzięcia

12.00 – 12.20
Bezpieczeństwo energetyczne – znaczenie dla gospodarki i społeczeństwa.
Dr inż. Wojciech Batusiewicz, wiceprezes zarządu  Polskiej Izby Gospodarczej „EKOROZWÓJ”

12.20 – 12.50
Prezentacja Projektu „EURONET 50/50” – europejska sieć szkół ograniczających zużycie energii. Realizacja projektu EURONET 5o/50 w SP 11 w Dąbrowie Górniczej oraz jego efekty. 
Patrycja Płonka, koordynator Projektu  EURONET 50/50
Pytania i odpowiedzi

12.50 – 14.00
Efektywność energetyczna – szansa czy konieczność? Czy w Polsce można pogodzić ograniczanie zużycia energii z podnoszeniem efektywności  gospodarowania?
Prof. Krzysztof Żmijewski,  profesor Politechniki Warszawskiej, Sekretarz Generalny  Społecznej Rady Narodowego Programu Redukcji Emisji.
Pytania i dyskusja

14. 00 – 14.45

przerwa obiadowa

14.45 – 15.05
Czy mechanizmy rynku energii wpływają na  rozwój energetyki w Polsce  i jakie  korzyści z istnienia rynku energii ma  konsument.
Grzegorz Onichimowski,  prezes zarządu Towarowej Giełdy Energii S.A.

15.05 -15.35
Energetyka jądrowa dla Polski – argumenty za i przeciw.
Dr inż. Grzegorz Jezierski, Politechnika Opolska , PGE Elektrownia Opole

15.35 – 15.55
Czy można pogodzić rozwój  energetyki „konwencjonalnej”  z obligacjami wynikającymi dla Polski z „pakietu klimatyczno-energetycznego ”?.
Marek Kossowski, ekspert ds. rynku energii, prezes zarządu EnercoNet Sp. z o.o.

15.55 – 16.15
Czy energetyka odnawialna będzie skutecznym sposobem rozwiązania energetycznych problemów cywilizacji?
Tomasz Podgajniak, wiceprezes zarządu Polskiej Izby Gospodarczej Energetyki Odnawialnej, prezes zarządu Enerco sp. z o.o.

16.15 – 16.35
Pytania do ekspertów i odpowiedzi

16.35 – 17.00
Prezentacja  Zespołu Szkół Górniczo-Energetycznych w Koninie, laureata I nagrody w Konkursie „Szkoła z energią”

17.00- 19.00
Zwiedzanie Centrum Nauki „Kopernik”

Od godz. 19.00  kolacja 

4.II.2012/Sobota

godz. 9.00  rozpoczęcie obrad

 
9.00-9.15
Sprzężenie zwrotne  uczeń –nauczyciel -dom jako baza dla nauczania zagadnień związanych z racjonalnym użytkowaniem energii – teoria i praktyka.
prof. dr hab. inż. Andrzej  Gawdzik , dr Agnieszka Dołhańczuk-Śródka,  Uniwersytet Opolski

9.15 – 9.25
Jak Twój styl życia wpływa na stan środowiska naturalnego?
 Przemysław  Soliwoda,  Przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego Zespołu Szkół  Nr 1 w Wyszkowie

9.25 – 9.40
Naprawianie świata zacznijmy od siebie. Samorząd i szkoła energicznie o energii.
Krzysztof Arbaszewski , Naczelnik Wydziału Edukacji Starostwa Powiatowego w Wyszkowie

9.40 – 10.10
Nie marnuj jedzenia – myśl ekologicznie.
Pytania i dyskusja
Maria Gosiewska , koordynatorka kampanii „Nie marnuj jedzenia”, Federacja Polskich Banków Żywności

10.10 -10.30
Przeprojektowanie procesów  jako element oszczędzania energii.
Dr hab. Adam Kupczyk, profesor SGGW

10.30 – 10.50
Rozwój energetyki odnawialnej w Polsce.
Krzysztof Zaręba, prezes zarządu Polskiej Izby Gospodarczej „EKOROZWÓJ”

10.50 – 11.00
Pytania do ekspertów i odpowiedzi.

11.00 – 11.30 przerwa na kawę

11.30- 13.00
Równoległe sesje panelowe, poświęcone prezentacji prac  nagrodzonych w  konkursie „Szkoła z energią”, oraz dyskusji z ich autorami:
Sesja  dla przedstawicieli szkół podstawowych,
Sesja  dla przedstawicieli szkół ponadpodstawowych( gimnazja ,szkoły ponadgimnazjalne i zespoły szkół)

13.00- 14.00
Sesja poświęcona zagadnieniom energetyki odnawialnej
Od czego zależy skuteczne uczenie  o  energetyce  odnawialnej i jak pokazywać zalety energetyki odnawialnej uczniom z różnych typów szkół.
mgr Ryszard Tytko(Kraków)
Dydaktyczna rola  Centrum Edukacyjnego  z zakresu odnawialnych źródeł energii  w Zespole Szkół Inżynierii Środowiska w Toruniu.
Lucyna  Stodolak (Toruń) 
Prezentacja pomocy dydaktycznych do realizacji zajęć poświęconych zagadnieniom energetyki odnawialnej.
Dariusz Bobowski, Firma MGS – Nauka.  Kraków
Pytania do prelegentów, dyskusja

Ok. 14.00
podsumowanie  i zakończenie Konferencji

od 14.30 obiad dla uczestników

W 27/I/2012r.

PROGRAM OGÓLNOPOLSKIEJ KONFERENCJI METODYCZNO-PROGRAMOWEJ
„SPOSOBY PODNOSZENIA EFEKTYWNOŚCI I SKUTECZNOŚCI SZKOŁY W KSZTAŁTOWANIU POSTAW RACJONALNEGO GOSPODAROWANIA ENERGIĄ – PERSPEKTYWY I DOŚWIADCZENIA KRAJOWE I EUROPEJSKIE”  INAUGURUJĄCEJ PRZEDSIĘWZIĘCIE „SZKOŁA UCZĄCA RACJONALNEGO GOSPODAROWANIA ENERGIĄ”.
 WARSZAWA    3/4 .II.2012r. 
SALA ZJAZDOWA ZNP, UL. WYBRZEŻE KOŚCIUSZKOWSKIE 35
3.II. 2012r/ Piątek
9.30 -10.3
Rejestracja uczestników  i odbiór materiałów
10.30 – 12.00  Uroczysta sesja otwierająca Konferencję
Powitanie gości i uczestników Konferencji, Zofia Grzebisz- Nowicka, przewodnicząca KSPS
Prezentacja celów i zadań Przedsięwzięcia  „Szkoła ucząca racjonalnego gospodarowania energią”, Antoni Dragan,  kierownik Przedsięwzięcia
Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród laureatom I edycji Konkursu ”Szkoła z energią”
Wystąpienia przedstawicieli patronów honorowych i merytorycznych Przedsięwzięcia
12.00 – 12.20
Bezpieczeństwo energetyczne – znaczenie dla gospodarki i społeczeństwa.
Dr inż. Wojciech Batusiewicz, wiceprezes zarządu  Polskiej Izby Gospodarczej „EKOROZWÓJ”
12.20 – 12.50
Prezentacja Projektu „EURONET 50/50” – europejska sieć szkół ograniczających zużycie energii. Realizacja projektu EURONET 5o/50 w SP 11 w Dąbrowie Górniczej oraz jego efekty. 
Patrycja Płonka, koordynator Projektu  EURONET 50/50
Pytania i odpowiedzi
12.50 – 14.00
Efektywność energetyczna – szansa czy konieczność? Czy w Polsce można pogodzić ograniczanie zużycia energii z podnoszeniem efektywności  gospodarowania?
Prof. Krzysztof Żmijewski,  profesor Politechniki Warszawskiej, Sekretarz Generalny  Społecznej Rady Narodowego Programu Redukcji Emisji.
Pytania i dyskusja

14. 00 – 14.45 przerwa obiadowa
14.45 – 15.05
Czy mechanizmy rynku energii wpływają na  rozwój energetyki w Polsce  i jakie  korzyści z istnienia rynku energii ma  konsument.
Grzegorz Onichimowski,  prezes zarządu Towarowej Giełdy Energii S.A.
15.05 -15.35
Energetyka jądrowa dla Polski – argumenty za i przeciw.
Dr inż. Grzegorz Jezierski, Politechnika Opolska , PGE Elektrownia Opole
15.35 – 15.55
Czy można pogodzić rozwój  energetyki „konwencjonalnej”  z obligacjami wynikającymi dla Polski z „pakietu klimatyczno-energetycznego ”?.
Marek Kossowski, ekspert ds. rynku energii, prezes zarządu EnercoNet Sp. z o.o.
15.55 – 16.15
Czy energetyka odnawialna będzie skutecznym sposobem rozwiązania energetycznych problemów cywilizacji?
Tomasz Podgajniak, wiceprezes zarządu Polskiej Izby Gospodarczej Energetyki Odnawialnej, prezes zarządu Enerco sp. z o.o.
16.15 – 16.35
Pytania do ekspertów i odpowiedzi
16.35 – 17.00
Prezentacja  Zespołu Szkół Górniczo-Energetycznych w Koninie, laureata I nagrody w Konkursie „Szkoła z energią”
17.00- 19.00
Zwiedzanie Centrum Nauki „Kopernik”

Od godz. 19.00  kolacja 

4.II.2012/Sobota
godz. 9.00  rozpoczęcie obrad 
9.00-9.15
Sprzężenie zwrotne  uczeń –nauczyciel -dom jako baza dla nauczania zagadnień związanych z racjonalnym użytkowaniem energii – teoria i praktyka.
prof. dr hab. inż. Andrzej  Gawdzik , dr Agnieszka Dołhańczuk-Śródka,  Uniwersytet Opolski
9.15 – 9.25
Jak Twój styl życia wpływa na stan środowiska naturalnego?
 Przemysław  Soliwoda,  Przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego Zespołu Szkół  Nr 1 w Wyszkowie
9.25 – 9.40
Naprawianie świata zacznijmy od siebie. Samorząd i szkoła energicznie o energii.
Krzysztof Arbaszewski , Naczelnik Wydziału Edukacji Starostwa Powiatowego w Wyszkowie
9.40 – 10.10
Nie marnuj jedzenia – myśl ekologicznie.
Pytania i dyskusja
Maria Gosiewska , koordynatorka kampanii „Nie marnuj jedzenia”, Federacja Polskich Banków Żywności
10.10 -10.30
Przeprojektowanie procesów  jako element oszczędzania energii.
Dr hab. Adam Kupczyk, profesor SGGW
10.30 – 10.50
Rozwój energetyki odnawialnej w Polsce.
Krzysztof Zaręba, prezes zarządu Polskiej Izby Gospodarczej „EKOROZWÓJ”
10.50 – 11.00
Pytania do ekspertów i odpowiedzi.
11.00 – 11.30 przerwa na kawę
11.30- 13.00
Równoległe sesje panelowe, poświęcone prezentacji prac  nagrodzonych w  konkursie „Szkoła z energią”, oraz dyskusji z ich autorami:
Sesja  dla przedstawicieli szkół podstawowych,
Sesja  dla przedstawicieli szkół ponadpodstawowych( gimnazja ,szkoły ponadgimnazjalne i zespoły szkół)

13.00- 14.00
Sesja poświęcona zagadnieniom energetyki odnawialnej
Od czego zależy skuteczne uczenie  o  energetyce  odnawialnej i jak pokazywać zalety energetyki odnawialnej uczniom z różnych typów szkół.
mgr Ryszard Tytko(Kraków)
Dydaktyczna rola  Centrum Edukacyjnego  z zakresu odnawialnych źródeł energii  w Zespole Szkół Inżynierii Środowiska w Toruniu.
Lucyna  Stodolak (Toruń) 
Prezentacja pomocy dydaktycznych do realizacji zajęć poświęconych zagadnieniom energetyki odnawialnej.
Dariusz Bobowski, Firma MGS – Nauka.  Kraków
Pytania do prelegentów, dyskusja
Ok. 14.00
podsumowanie  i zakończenie Konferencji
od 14.30 obiad dla uczestników

W 27/I/2012r.