Inauguracyjne posiedzenie Rady Programowej Przedsięwzięcia pn. „Szkoła ucząca racjonalnego gospodarowania energią”

Posiedzenie Rady Programowej Przedsięwzięcia pn. „Szkoła ucząca racjonalnego gospodarowania energią” realizowanego przez Krajowe Stowarzyszenie Pomocy Szkole, które odbędzie się


18 listopada 2011 r. (piątek) o godz. 11.00 w Sali 114 Związku Nauczycielstwa Polskiego w Warszawie, ul. Smulikowskiego 6/8.


Tematem posiedzenia będą :

  1. Zasady organizacyjno-programowe działalności Rady Programowej Przedsięwzięcia
  2. Program Krajowej Konferencji Metodyczno-Programowej nt. „ Sposoby podnoszenia efektywności i skuteczności szkoły w kształtowaniu postaw racjonalnego gospodarowania energią – perspektywy i doświadczenia krajowe i zagraniczne”
  3. Program warsztatów nt. „Szkoła z energią – jak skuteczniej uczyć racjonalnego gospodarowania energią”
  4. Założenia merytoryczne wydawnictw dotyczących Przedsięwzięcia
  5. Koncepcja badań ankietowych planowanych do przeprowadzenia wśród uczestników warsztatów
  6. Prezentacja vortalu edueko.pl
  7. Sprawy różne

 

Uprzejmie przy tym informujemy, że materiały dotyczące tematyki posiedzenia przesłaliśmy e-mailem w dniu 24 października br. , natomiast uzupełniające materiały prześlemy pocztą elektroniczną

16 listopada 2011.